Niclas Malmberg (MP)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Uppsala län
Titel
Journalist
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24

Kulturutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2015-02-18

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2016-11-23 – 2018-09-24

Sammansatta civil- och kulturutskottet

Suppleant
2018-03-13 – 2018-05-24

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2014-11-01 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 14-15, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 16-. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.

Föräldrar

Lars Malmberg och Annica Malmberg.

Utbildning

Naturvetenskaplig linje, Högbergsskolan, Ludvika, slutår 89. Organist- och kantorsexamen 89. Fil.mag., Uppsala 94. Journalistexamen, Stockholm 01.

Anställningar

Kantor, Valbo 93-94. Miljöpartiets riksdagskansli 95-01, Kommunalråd, Uppsala 02-10. Redaktör, Uppsala Fria Tidning 12-13.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8). Ledamot, Mediegrundlagskommittén (SOU 2016:58). Ledamot i Presstödsnämnden. Styrelseledamot i Förvaltningsstiftelsen för SR/SVT/UR. Ledamot i den politiska referensgruppen för medieutredning.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Huvudman, Sparbanksstiftelsen Uppland. Ordförande, Miljöpartiet i Uppsala län.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter