Protokoll 2017/18:80 Onsdagen den 7 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:80

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:388

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi

av Penilla Gunther (KD)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 26 mars 2018.

Skälet till dröjsmålet är redan tidigare inbokade engagemang och resor.

Stockholm den 5 mars 2018

Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:96 till socialförsäkringsutskottet

2017/18:120 till finansutskottet

2017/18:121 och 135 till civilutskottet

2017/18:122 till trafikutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.