Torsdag den 1 mars 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-03-01

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 1 mars 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

 

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU26

 

 

 

Kommunala frågor

 

 

 

1

Niklas Karlsson (S)

8

 

 

2

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

3

Anette Åkesson (M)

6

 

 

4

Peter Helander (C)

6

 

 

5

Said Abdu (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

0.32

16

Finansutskottets betänkande FiU33

 

 

 

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.32

17

Civilutskottets betänkande CU10

 

 

 

Konsumenträtt

 

 

 

1

Mikael Eskilandersson (SD)

4

 

 

2

Ola Johansson (C)

6

 

 

3

Hamza Demir (V)

5

 

 

4

Eva Sonidsson (S)

6

 

 

5

Lars Beckman (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.27

0.59

18

Kulturutskottets betänkande KrU2

 

 

 

Idrott, friluftsliv och folkbildning

 

 

 

1

Saila Quicklund (M)

6

 

 

2

Sara-Lena Bjälkö (SD)

6

 

 

3

Per Lodenius (C)

6

 

 

4

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

5

Roland Utbult (KD)

6

 

 

6

Peter Johnsson (S)

6

 

 

7

Niclas Malmberg (MP)

6

 

 

8

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

 

 

9

Eva Lohman (M)

6

 

 

10

Mattias Vepsä (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

1.59

 

19

Kulturutskottets betänkande KrU5

 

 

 

Kultur för alla

 

 

 

1

Cecilia Magnusson (M)

8

 

 

2

Cassandra Sundin (SD)

6

 

 

3

Per Lodenius (C)

6

 

 

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

5

Christer Nylander (L)

6

 

 

6

Roland Utbult (KD)

8

 

 

7

Agneta Gille (S)

8

 

 

8

Niclas Malmberg (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

2.57


20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU11

 

 

 

Vattenvård

 

 

 

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

4

Lars Tysklind (L)

8

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Petra Ekerum (S)

8

 

 

7

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

3.53

 

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

 

 

 

Kemikaliepolitik

 

 

 

1

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

2

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

4

Johan Büser (S)

8

 

 

5

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

 

 

6

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

4.41

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 41 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.