Till innehåll på sidan

Åtgärder mot brott

Motion 1990/91:Ju821 av Olof Johansson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Den ökande brottsligheten är ett allvarligt problem i det
svenska samhället. På sikt kan den ökande
brottsbenägenheten allvarligt hota det svenska samhällets
öppenhet och medverka till en utveckling där gemenskap
och ansvarstagande mellan människor försvåras.

En av politikens viktigaste uppgifter är att vidta åtgärder
för att ställa upp klara och entydiga gränser, att förebygga
brottslig verksamhet samt att reagera mot kriminalitet.
Reaktionerna mot våld och hot om våld måste vara särskilt
tydliga.

I denna motion presenterar centern förslag till inriktning
av det kriminalpolitiska arbetet framöver.

Det kriminalpolitiska arbetet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt och prioritera resurser till områdena
brottsförebyggande arbete, våldsbrott,
narkotikabrott,

Yrkanden (115)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prioritering av det kriminalpolitiska arbetet till områdena brottsförebyggande arbete, våldsbrott, narkotikabrott, ungdomsbrott, stöd till brottsoffer samt ekonomisk brottslighet med särskild inriktning på miljöbrott
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prioritering av det kriminalpolitiska arbetet till områdena brottsförebyggande arbete, våldsbrott, narkotikabrott, ungdomsbrott, stöd till brottsoffer samt ekonomisk brottslighet med särskild inriktning på miljöbrott
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll i det brottsförebyggande arbetet
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll i det brottsförebyggande arbetet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnat agerande från polis och socialtjänst för gängbearbetning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnat agerande från polis och socialtjänst för gängbearbetning
  Behandlas i
 7. att riksdagen hos regeringen begär förslag till återinförande av fakultativ villkorlig frigivning efter två tredjedelar av avtjänad strafftid
  Behandlas i
 8. att riksdagen hos regeringen begär förslag till återinförande av fakultativ villkorlig frigivning efter två tredjedelar av avtjänad strafftid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att straffsatserna generellt ej får sänkas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att straffsatserna generellt ej får sänkas
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpt påföljd vid upprepad och/eller grov brottslighet
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpt påföljd vid upprepad och/eller grov brottslighet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad restriktivitet av reglerna för permissioner, frigång för de extremt brottsaktiva, samt för grova vålds- och narkotikabrottslingar som återfallit i brott
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad restriktivitet av reglerna för permissioner, frigång för de extremt brottsaktiva, samt för grova vålds- och narkotikabrottslingar som återfallit i brott
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särbehandling av dem som dömts till fängelse i lägst två år
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särbehandling av dem som dömts till fängelse i lägst två år
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mer restriktiva regler för användningen av institutet rapporteftergift
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mer restriktiva regler för användningen av institutet rapporteftergift
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mer restriktiv användning av institutet åtalseftergift
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mer restriktiv användning av institutet åtalseftergift
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpt kontroll av efterlevnaden av meddelade föreskrifter när åtalsunderlåtelse meddelats
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpt kontroll av efterlevnaden av meddelade föreskrifter när åtalsunderlåtelse meddelats
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utvidgning av försöksverksamheten med samhällstjänst att omfatta hela landet
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utvidgning av försöksverksamheten med samhällstjänst att omfatta hela landet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av förändrade regler rörande påföljden samhällstjänst så att påföljden också kan omfatta unga lagöverträdare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av förändrade regler rörande påföljden samhällstjänst så att påföljden också kan omfatta unga lagöverträdare
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökade möjligheter att omhänderta berusade personer på allmän plats
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökade möjligheter att omhänderta berusade personer på allmän plats
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i brottsbalken att värdegränsen mellan brotten snatteri och stöld inte höjs
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i brottsbalken att värdegränsen mellan brotten snatteri och stöld inte höjs
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av ett system med ordningsbot vid snatteribrott
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av ett system med ordningsbot vid snatteribrott
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett samlat program för stöd till brottsoffer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett samlat program för stöd till brottsoffer
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisens ansvar när det gäller information till brottsoffer
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisens ansvar när det gäller information till brottsoffer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för kvinno/brottsofferjourernas ekonomiska situation
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för kvinno/brottsofferjourernas ekonomiska situation
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av en utbyggnad av verksamheten med brottsofferjourer
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av en utbyggnad av verksamheten med brottsofferjourer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen till Brottskadenämnmden, för höjt anslag till Riksförbundet för Brottsofferjourer, för budetåret 1991/92 anvisar 500 000 kr. utöver vad regeringen anvisat, eller således 19 000 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen till Brottskadenämnmden, för höjt anslag till Riksförbundet för Brottsofferjourer, för budetåret 1991/92 anvisar 500 000 kr. utöver vad regeringen anvisat, eller således 19 000 000 kr.
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för skydd för utsatta våldsoffer
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för skydd för utsatta våldsoffer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjda skadeståndsbelopp och utökad rätt till skadestånd till brottsoffer samt om förskottsutbetalning av skadestånd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjda skadeståndsbelopp och utökad rätt till skadestånd till brottsoffer samt om förskottsutbetalning av skadestånd
  Behandlas i
 47. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i lagen om målsägandebiträde att brottsoffrens rätt till biträde utökas
  Behandlas i
 48. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i lagen om målsägandebiträde att brottsoffrens rätt till biträde utökas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att straffminimum för brottet grov misshandel bör höjas från ett till två års fängelse samt att påföljden för misshandel av normalgraden skall vara fängelse
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att straffminimum för brottet grov misshandel bör höjas från ett till två års fängelse samt att påföljden för misshandel av normalgraden skall vara fängelse
  Behandlas i
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utveckling av behandlingsprogram för våldsmän
  Behandlas i
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utveckling av behandlingsprogram för våldsmän
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av narkotikabekämpningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av narkotikabekämpningen
  Behandlas i
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om narkotikafria anstalter, ökad differentiering av narkomaner och icke-narkomaner vid beslut om anstaltsplacering m.m., skärpt narkotikakontroll på anstalt och införande av särskilda motivationsavdelningar i kriminalvårdsanstalt
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om narkotikafria anstalter, ökad differentiering av narkomaner och icke-narkomaner vid beslut om anstaltsplacering m.m., skärpt narkotikakontroll på anstalt och införande av särskilda motivationsavdelningar i kriminalvårdsanstalt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om intagnas rätt att välja placering på narkotikafri anstalt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om intagnas rätt att välja placering på narkotikafri anstalt
  Behandlas i
 59. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av narkotikastrafflagen att gränserna för vad som skall betraktas som innehav av narkotika sänks
  Behandlas i
 60. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av narkotikastrafflagen att gränserna för vad som skall betraktas som innehav av narkotika sänks
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av narkotikastrafflagen att påföljden för brottet innehav av narkotika skärps till att omfatta böter eller fängelse
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av narkotikastrafflagen att påföljden för brottet innehav av narkotika skärps till att omfatta böter eller fängelse
  Behandlas i
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldranärvaro när barn/ungdomar blir föremål för förundersökning, domstolsförhandling m.m.
  Behandlas i
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldranärvaro när barn/ungdomar blir föremål för förundersökning, domstolsförhandling m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsrotlar inom polisen och om åklagarväsendets handläggning av brott begångna av ungdomar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsrotlar inom polisen och om åklagarväsendets handläggning av brott begångna av ungdomar
  Behandlas i
 67. att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande av jourdomstolar främst för unga lagöverträdare
  Behandlas i
 68. att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande av jourdomstolar främst för unga lagöverträdare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att lagen om skadelindrande arbete blir mer effektiv
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att lagen om skadelindrande arbete blir mer effektiv
  Behandlas i
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konfrontation och medling med möjlighet till gottgörelse
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konfrontation och medling med möjlighet till gottgörelse
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om påföljden ungdomskontrakt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om påföljden ungdomskontrakt
  Behandlas i
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om domstols möjlighet att döma unga lagöverträdare till vård under en minsta tid
  Behandlas i
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om domstols möjlighet att döma unga lagöverträdare till vård under en minsta tid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att ingripa för att stävja ungdomars alkoholmissbruk
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheter att ingripa för att stävja ungdomars alkoholmissbruk
  Behandlas i
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisens arbetsuppgifter
  Behandlas i
 80. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisens arbetsuppgifter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. att riksdagen beslutar, med ändring av regeringens förslag i denna del, att antalet polisaspiranter som intas vid polishögskolan budgetåret 1991/92 skall vara 200 utöver vad regeringen föreslagit, eller således 800
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 82. att riksdagen beslutar, med ändring av regeringens förslag i denna del, att antalet polisaspiranter som intas vid polishögskolan budgetåret 1991/92 skall vara 200 utöver vad regeringen föreslagit, eller således 800
  Behandlas i
 83. att riksdagen till Rikspolisstyrelsen anvisar 40 000 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, eller således 946 214 000 kr.
  Behandlas i
 84. att riksdagen till Rikspolisstyrelsen anvisar 40 000 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, eller således 946 214 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbättring av personalläget i de mindre polisdistrikten i glesbygd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbättring av personalläget i de mindre polisdistrikten i glesbygd
  Behandlas i
 87. att riksdagen till Lokala polisorganisationen, för ytterligare administrativa tjänster, anvisar 5 000 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, eller således 7 386 700 000 kr.
  Behandlas i
 88. att riksdagen till Lokala polisorganisationen, för ytterligare administrativa tjänster, anvisar 5 000 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, eller således 7 386 700 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om långa utredningstider hos polisen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om långa utredningstider hos polisen
  Behandlas i
 91. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning för att klargöra gränserna för bevakningsföretagens verksamhet
  Behandlas i
 92. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning för att klargöra gränserna för bevakningsföretagens verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av en god eftervård
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av en god eftervård
  Behandlas i
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av psykiatrisk vård
  Behandlas i
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av psykiatrisk vård
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bevakningen i kriminalvårdsanstalt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bevakningen i kriminalvårdsanstalt
  Behandlas i
 99. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om frivårdens utökade arbetsuppgifter m.m.
  Behandlas i
 100. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om frivårdens utökade arbetsuppgifter m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen till Frivården anvisar 5 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, eller således 329 368 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 102. att riksdagen till Frivården anvisar 5 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, eller således 329 368 000 kr.
  Behandlas i
 103. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av översyn av de regler som skall gälla på häkten samt om häktenas utformning
  Behandlas i
 104. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av översyn av de regler som skall gälla på häkten samt om häktenas utformning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 105. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sjukvårdssekretess i kriminalvårdsanstalt och polisarrest
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 106. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sjukvårdssekretess i kriminalvårdsanstalt och polisarrest
  Behandlas i
 107. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd för vittnen och påföljden för brottet övergrepp i rättssak
  Behandlas i
 108. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd för vittnen och påföljden för brottet övergrepp i rättssak
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 109. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lika ersättning till nämndemän
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 110. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lika ersättning till nämndemän
  Behandlas i
 111. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av effekterna av behandlingsmetoder inom kriminalvården, forskning kring könsrollernas betydelse för brottsbenägenheten, orsakerna till våld och övergrepp av kvinnor, kvinnomisshandel och sexualiserat våld, sambandet mellan pornografi och våld samt orsaken till den minskade lagföringsfrekvensen när det gäller sexualbrott
  Behandlas i
 112. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av effekterna av behandlingsmetoder inom kriminalvården, forskning kring könsrollernas betydelse för brottsbenägenheten, orsakerna till våld och övergrepp av kvinnor, kvinnomisshandel och sexualiserat våld, sambandet mellan pornografi och våld samt orsaken till den minskade lagföringsfrekvensen när det gäller sexualbrott
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 113. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en parlamentarisk utredning med uppdrag att se över 1973 års kriminalvårdsreform.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 114. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en parlamentarisk utredning med uppdrag att se över 1973 års kriminalvårdsreform.
  Behandlas i
 115. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökade möjligheter att omhänderta berusade personer på allmän plats
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.