Karl Erik Olsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-01-10 – 1995-10-09
Ordinarie
1992-12-19 – 1995-01-09
Ledig
1991-10-04 – 1992-12-18
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-10-03

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-01-15

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Suppleant
1987-10-05 – 1991-09-29

EES-EFTA delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-79, 1985-. Jordbruksmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Finansutskottet 76/77-78/79, Försvarsutskttet 82/83, Jordbruksutskottet 84/85 och Utrikesutskottet 94/95. Ledamot av Jordbruksutskottet 85/86-90/91, ordförande 85/86-90/91. Suppleant i Utrikesnämnden 86/87-90/91 och EES/EFTA-delegationen 94/95. Ledamot av Talmanskonferensen 85/86-90/91, Krigsdelegationen 87/88-90/91 och EG-Sverige-kommittén 94/95. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 85/86-90/91, 1:e vice ordförande 87/88-90/91. - Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1.1995)-.

Bostadsort

Sösdala

Utbildning

Realexamen 54. Lantbruksskola 55-57 och 60-61. Lantbrukare i Nygård, Sösdala, 63-. Förbundsordförande i Centerns ungdomsförbund (CUF) 71-74. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan 74-85 Stiftelsen Litteraturfrämjandet 80-, Hushållningssällskapens förbund, vice ordförande 01-. - Ledamot av styrelsen för en avdelningn av Riksförbundet Landsbygdens Folk, vice ordförande 72-. - Ledamot av styrelsen för CUF-avdelning, ordförande 62-65, CUF-krets, ordförande 65-67, Kristianstads läns CUF-distrikt, ordförande 67-68, Kristianstads läns centerdistrikt 67-, ordförande 85-, CUF, ordförande 71-74, och Häglinge avdelning av Centerpartiet, ordförande 73-83, Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 71-74 och 81-92, 1:e vice ordförande 87-92. President i Nordiska centerungdomens förbund 72-74.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 73-80. Ledamot av styrelsen för statens kärnkraftinspektion 78-91 och Sveriges Lantbruksuniversitet 86-91. - Ledamot av energirådet 73-74, utredningen om utländska övertaganden av svenska företag 76-78, tomträttskommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-82, atomlagstiftningskommittén 80-83 och delegationen för miljöprojekt västra Skåne 89-90, vice ordförande 89-90. Expert i oljeersättningsdelegationen 79-83.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sösdala kommunstyrelse 70-73. Ledamot av biblioteksstyrelsen 62-73 och byggnadsnämnden 66-73. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Sösdalabostäder till 73. - Ordförande i Häglinge kyrkoråd 85-.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Bonde i lokalsamhället (1973) och Sverige behöver en livskraftig landsbygd (1985).

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Hugo Olsson och Erika Dorotea Matilda Nordström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

  Motion 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor Inledning Regeringen föreslår i propositionen att gränsskyddet för livsmedel ensidigt sänks i Sverige. Detta står i strid mot riksdagens beslut om livsmedelspolitiken sommaren 1990. Om

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JoU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi37 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Dokument

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Inledning I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avtal om en fast förbindelse över Öresund som de svenska och danska regeringarna slutit.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Frågan om reklam i Sveriges television har diskuterats under en följd av år. Bakgrunden till diskussionerna är insikten om mediautvecklingens påverkan också på Sveriges Radiokoncernen och den ökande

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m.

  Motion 1990/91:Jo152 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo152 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anlednng av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230m.m. Utredningen Den utredning som ligger till grund för propositionen genomfördes av Sören Wibe 1989 och har därefter remissbehandlats. Nedan följer några citat ur de remissvar

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

  Motion 1990/91:N105 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N105 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Inledning Regeringen föreslår förbud mot vissa former av samverkan mellan näringsidkare. Enligt centern strider dessa förslag mot det tidigare fattade jordbrukspolitiska beslutet.

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Låt hushållet bli en legitimerad och kompetenskrävande sektor i samhällslivet i lika hög grad som andra arbetsområden Det behövs en betydande satsning på hushållsutbildning

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub157 av Stina Gustavsson och Karl Erik Olsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub157 av Stina Gustavsson och Karl Erik Olsson c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Inom gymnasieskolans lilla ram ingår idag ett antal utbildningar som är en direkt uppföljning av de tvååriga gymnasielinjerna. Så har t ex specialkurserna

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Under hela 80-talet, då många av våra gemensamma utgifter för den offentliga sektorn har varit ifrågasatta, har centerpartiet hävdat att kostnader för utbildningsväsendet

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1990/91:UbU16 1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo141 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo141 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. Centerns förslag Jordbruket i norra Sverige är unikt. Nästan ingen annanstans än i de nordiska länderna kan jordbruk bedrivas på så nordlig breddgrad.

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Sammanfattning Centern riktar i motionen hård kritik mot att socialdemokraterna hanterat försvarsfrågan så illa att riksdagen nu inte kan fatta ett femårigt

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Sverige i det internationella naturvårdsarbetet skall verka

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i denna del fastställer att planeringsramen för budgetåret 1991/92

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Pappa, sopgubben är här. Säg honom att vi inte behöver några. Ur en film av Bröderna Marx Sammanfattning Slut kretsloppen Slutna kretslopp är nyckeln till en hållbar utveckling. Allt avfall ska antingen återföras

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  102
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (102 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen för budgetåret 1991/92 anvisar 20 000 000 kr. utöver regeringens förslag till personalförstärkningar vid

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU14 1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N56 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N56 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd för tropiska regnskogar samt hos

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1990/91:NU35 1990/91:NU38 1990/91:NU40 1990/91:NU42 1991/92:NU7
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljön i tätorterna och inriktningen av

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:TU23 1990/91:TU30 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub76 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub76 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N32 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en ökad dimensionering av högskolan med 6 000 nya platser i enlighet

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N32 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N32 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I. Sammanfattning I föreliggande motion konstateras att den socialdemokratiska regeringens förslag om en ny näringspolitik innebär en fortsättning på en politik som förstärker koncentrationstendenserna

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T60 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T60 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N32 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trafikpolitikens inriktning, 2.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Filter