Pär Granstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-06-20 – 1994-10-02
Suppleant
1992-04-09 – 1994-06-19

ESK-delegationen

Ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppl i Inrikesutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 76/77-78/79, Aarbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 78/79, Utrikesutskottet 79/80-87/88 och Utbildnigsutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-87/88, vice ordf 85/86-87/88, Utrikesutskottet 88/89-93/94, vice ordf 88/89-90/91, och EES-utskottet 92/93. Suppl i Talmanskonferensen 85/86-90/91, EFTA-delegationen 89/90-93/94 och Europarådets svenska delegation 92/93-93/94. Led av Utrikesnämnden 91/92-93/94, ESK-delegationen 92/93-93/94, EES/EFTA-delegationen 93/94 och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av c-gruppens förtroenderåd 86/87-93/94.

Bostadsort

Järna

Utbildning

Studentexamen 65. Lärare 66-71. Sekreterare i Stockholms läns landsting 71-73. Sakkunnig i utrikesdepartementet 76-78 och utbildningsdepartementet 81-82. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 84. VD för Granstedt Kultur & Samhälle HB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 82-87 och Nordiska samfundets stiftelse 87. Ordf i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd 70-72. - Led av styrelsen för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund, ordf 84-88, och Sveriges fiskares riksförbund 85-88. - Led av styrelsen för Centerns ungdomsförbund, vice ordf 66-70, Stockholms läns centerpartidistrikt 66-, ordf 87-, och Centerns kommunorganisation i Södertälje, ordf 75-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 76-88 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95, vice ordf 92-95. Ledamot av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 71-74, energiforskningsnämnden 82-86 och Svenska Unescorådet 83-90, vice ordf 87-90. FN-delegat 78, 82, 86 och 88. - Ledamot av studiestödsutredningen 75-77, delegationen för energiforskning 77-82, elanvändningskommittén 80, förberedande kommittén för 1981 års FN-konferens om nya och förnybara energikällor 80-81, datalagstiftningskommittén 80-84, framtidsstudiekommittén 85-86, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-90, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93 och energikommissionen 94-. Särskild utredare om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken 95-96, utredningen om myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet 98. Expert vid konsekvensutredningen 79.

Kommunala uppdrag

Led av Södertälje kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 77-79. Led av sociala centralnämnden 71-73, skolstyrelsen 73-76, arvodesnämnden 77-79 och invandrarnämnden 89-91, ordf 89-91.

Litteratur

Politiska debattinlägg, bl a Fattiga länder (1970), Energi, men hur? (1974), Energi som håller (1979), Värld att vårda (1980, red) och Centern och Europa (1992).

Föräldrar

Lektorn Erik Artur Granstedt och adjunkten och författaren Karin Inga Thelander Vallner

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub59 av Pär Granstedt och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub59 av Pär Granstedt och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Propositionen innehåller flera positiva satsningar i syfte att förstärka den högre utbildningen. Det är nödvändigt för att möta kunskapssamhällets och de

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskepolitiska frågor Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under åren har minskat i antal utgör de tillsammans

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. (s, c, v, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. s, fp, c, kds, v En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län Under de senaste två decennierna har det nordiska musiklivet utvecklats och expanderat på ett mycket glädjande sätt. Det finns flera orsaker till den småskaliga och regionaliserade tillväxten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En högskola för södra Stockholmsregionen

  Motion 1993/94:Ub700 av Pär Granstedt och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub700 av Pär Granstedt och Lennart Daléus c En högskola i södra Stockholmsregionen En hög utbildningsnivå är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sverige skall kunna hävda sig i en alltmer internationaliserad värld. Inte minst är det viktigt att höja vår internationellt sett

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om partnerskap för homosexuella

  Motion 1993/94:L412 av Christina Linderholm m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L412 av Christina Linderholm m.fl. c Lag om partnerskap för homosexuella Alla människors lika rätt och allas likhet inför lagen hör till de grundläggande principerna i ett demokratiskt samhälle. Det är också lagstiftarnas uppgift att se till att ingen diskrimineras genom lagars utformning.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:LU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kemikalietransporter

  Motion 1993/94:T616 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T616 av Pär Granstedt m.fl. c Kemikalietransporter Riksdagen har tidigare vid flera tillfällen, bl.a. med anledning av motioner från undertecknade, framhållit behovet av särskilt stränga försiktighetsåtgärder i skärgårdar och sjöar, och inte minst i Mälaren och Stockholms skärgård. Fortfarande

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Finlandstrafiken

  Motion 1993/94:T609 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T609 av Pär Granstedt m.fl. c Finlandstrafiken De stora förändringar som skett i Europa kommer rimligen att leda till att handeln österut får en snabbt växande betydelse. Till den befintliga stora Finlandshandeln kommer Ryssland och de baltiska länderna att foga sig som framöver allt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Rätt till avdrag för kulturstöd

  Motion 1993/94:Sk316 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk316 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c Rätt till avdrag för kulturstöd Att ett fritt verkande kulturliv och en fri kulturdebatt är förutsättningar för en levande demokrati erkänns av de flesta. Men det är svårt att förena kravet på kulturlivets frihet med rimliga ekonomiska villkor

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uteliggare

  Motion 1993/94:So229 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So229 av Pär Granstedt m.fl. c Uteliggare Att människor står helt utan bostadsmöjlighet är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Det måste anses strida mot syftet i vår sociallagstiftning. Verkligheten är dock att ett växande antal människor, i synnerhet i storstadsområdena, i dag saknar varje

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Direkt radiosändning av riksdagsdebatterna

  Motion 1993/94:K310 av Hadar Cars m.fl. (fp, c, s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K310 av Hadar Cars m.fl. fp, s, c Direkt radiosändning av riksdagsdebatterna I riksdagsdebatten speglas och bryts åsikterna hos de politiska aktörer som regerar landet eller söker väljarstöd för att överta regeringsansvaret. Kammaren är därför det viktigaste forat för den politiska debatten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • U-landspolitikens inriktning

  Motion 1993/94:U218 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U218 av Pär Granstedt m.fl. c U-landspolitikens inriktning Inledning Svårigheterna att skapa en gynnsam utveckling i tredje världens länder är på väg att få katastrofala följder. Fattigdom, svält, misshushållning med miljö, social misär och utbredd arbetslöshet skapar konflikter, inbördes

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Framkomlighet för handikappade

  Motion 1993/94:Ju215 av Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju215 av Pär Granstedt c Framkomlighet vid handikapp Att så långt som möjligt eliminera handikappets effekter i den enskildes tillvaro är ett viktigt mål i den svenska handikappolitiken. Dit hör möjligheterna att förflytta sig en förutsättning för ett normalt socialt liv: arbete, umgänge,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Djurförsök

  Motion 1993/94:Jo520 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo520 av Pär Granstedt m.fl. c Djurförsök Risken är stor att den ökade användningen av kemikalier i samhället och de miljö- och hälsorisker som detta medför leder till en ökande användning av djurförsök. Detta skulle strida mot riksdagens uttalade mål att användningen av djurförsök i

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JoU30 1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Djurskyddslagen

  Motion 1993/94:Jo511 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo511 av Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus c Djurskyddslagen Djurskyddslagen som antogs 1988 medförde flera förbättringar för djurskyddet. Fortfarande finns dock allvarliga brister när det gäller försöksdjuren. 4 djurskyddslagen stadgar att Djur som föds upp eller hålls för produktion

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Förkortad arbetstid

  Motion 1993/94:A709 av Rune Thorén och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A709 av Rune Thorén och Pär Granstedt c Förkortad arbetstid Sysselsättningsutsikterna är för många just nu mycket dystra. Trots en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik går många i dag utan arbete. I december var 543 000 personer öppet arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi14 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi14 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt c med anledning av prop. 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling Innebär denna lag obligatoriska anbudstävlingar I PM om Anbudsupphandling vid offentlig produktion Ds 1992:121 lämnades förslag om obligatoriska anbudstävlingar och om möjlighet

  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:FiU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Jo22 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo22 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Frågan om djurförsökens roll i den svenska forskningen behandlas mycket knapphändigt i propositionen. Riksdagen har uttalat att användningen av djurförsök i forskningen bör

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för en levande skärgård

  Motion 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för en levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och är en värdefull nationell tillgång av många skäl. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insatser för Stockholms skärgård

  Motion 1992/93:A417 av Pär Granstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A417 av Pär Granstedt m.fl. c Insatser för Stockholms skärgård Stockholms skärgård utgör en unik miljötillgång för hela landet. Dess storlek och varierande karaktär ger den en särställning som naturområde även i ett internationellt perspektiv. Dess läge i direkt anslutning till Sveriges

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:AU13 1992/93:JoU27 1992/93:SkU33 1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ekoparken m.m.

  Motion 1992/93:Bo509 av Odd Engström (s) och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo509 av Odd Engström och Pär Granstedt s, c Ekoparken m.m. Ekoparken Begreppet ekoparkdefinieras som en ekologisk natur- och kulturpark av nationell status, där människan ingår som en naturlig del. Detta begrepp bör införas i lagstiftningen och symbolisera områden med starkt mixade natur-

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter