Gunnar Björk (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
bankkonsulent
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1991-10-09 – 1992-06-30
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-10-08

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-92. Suppleant i Skatteutskottet 71-88/89, Socialförsäkringsutskottet 71-73, Finansutskottet 85/86-87/88 och 91/92 samt Försvarsutskottet 87/88-90/91. Ledamot av Försvarsutskottet 74-87/88 och Finansutskottet 88/89-90/91. Suppleant i Lönedelegationen 74-78/79, Nordiska rådets svenska delegation 79/80-85/86 samt Talmanskonferensen 80/81 och 82/83-85/86. Ledamot av Talmanskonferensen 80/81-81/82 och 86/87-90/91, Krigsdelegationen 80/81-81/82 och 85/86-90/91 samt Nordiska rådets svenska delegation 86/87-90/91. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 79-91, 2:e vice ordföradne 79/80-80/81, 1:e vice ordförande 80/81-81/82.

Bostadsort

Gävle

Utbildning

Rankhyttans skogsbruksskola 61. Rättviks lantmannaskola 62. Distriktsungdomsledare för Dalarnas Vi Unga 63-65. Bankkonsulent vid Gävle-Dala centralkassa/regionbank 65-75. Personalassistentutbildning vid Hermods 66. Studier i sociologi vid Stockholms universitet 66. Sakkunnig vid Statsrådsberedningen 77, Kommundepartementet 77-78 och Försvarsdepartementet 81-82. Särskild utredare vid Industridepartementet 82. Statssekreterare i Miljö- och naturresursdepartementet för nordiska frågor 91-92. Landshövding i Kopparbergs län (Dalarnas län) 1.7.1992-01.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska rymdaktiebolaget 95-. Ledamot av styrelsen för Studieföbundet Vuxenskolan 70-75 och Förbundet Vi Unga, ordförande 70--75. - Ledamot av styrelsen för Gävle centerpartiavdelning, ordförande 66-92, och Gävleborgs läns centerpartidistrikt, ordförande 73-92. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse och förtroenderåd 88-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Ungdomsrådet 72-76, Statens personalvårdsnämnd 74-78, Barnfilmrådet 75-79, Militärledningens rådgivande nämnd 79-91, Statens delegation för rymdverksamhet 80-92, Svenska delegationen vid Europeiska säkerhetskonferensen i Madrid 80-82, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 norra 00-. Ledamot av styrelsen för Bankinspektionen 84-91, Konung Gustav V:s jubileumsfond, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, ordförande 92-, Länsarbetsnämnden i Kopparbergs län, ordförande 92-01, Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län, ordförande 92-97, Skogsvårsstyrelsen i Dalarna-Gävleborg 97-, Svenska rymdaktiebolaget 95-, Turistdelegationen, vice ordförande 95-02, Centralförbundet för befälsutbildning 98-. - Ledamot av försvarets fredsorganisationsutredning 74-78, värnpliktsinflytandekommittén 77-78, flygindustrikommittén 78-79, 1978 års försvarskommitté 78-81, ordförande 81, utredningen om statens stöd till folkrörelser, ordförande 78-79, utredningen om bidrag till kvinnoorganisationer 79-80, 1982 års kommitté om försvarets gemensamma myndigheter 82-83, ordförande 82, 1984 års försvarskommitté 84-87, spardelegationen 85-86, kommittén angående den indirekta skattens omfattning och utformning 87-89 och Dalälvsdelegationen 92-94. Särskild utredare för att göra en översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs 92-93, om förutsättningarna för en levande skärgård 93-94, i samlingslokalutredningen 93-94, om det fria handredskapsfisket 94, om den svenska rymdverksamheten 94-, om översyn av militära försvarsmaktens skolverksamhet 96-98, om livsmedelssektorns omställning och expansion 96-97, kommittén om nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 01-02, ordförande 01-02, i utredningen om översyn av patent- och registreringsverkets organisation 01-. - Ledamot av de nordiska statsministrarnas framtidsutredning.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Gävle stadsfullmäktige 69-70. Ledamot av drätselkammaren 70. Ledamot av gatunämnden 68 och socialnämnden 69-70. - Ledamot av Gävle kommunfullmäktige 71-78. Ledamot av stadsrevisionen 74-81, ordförande 74-79. - Ledamot av Gävleborgs läns landsting 71-92.

Föräldrar

Arrendatorn Johan Erik Vilhelm Björk och Maria (Maja) Kristina Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Stimulera entreprenörskapet Kompletteringspropositionen inleds med en strategi för en politik på rätt väg. Bl.a. säger

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inledning Centern lade under allmänna motionstiden i januari i år fram en partimotion med förslag om sänkt mervärdeskatt

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi37 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Dokument

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. (c, m, fp, v, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. c, s, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor I proposition 1990/91:175 har regeringen lagt förslag till riksdagen om inrättande av ett statligt folkhälsoinstitut med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. Inledning Förmögenhetsskatt kan ses som en extra beskattning på kapital. Ett av de ursprungliga motiven för förmögenhetsskatten var att kapitalinkomster ansågs ha en extra skattekraft

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m.

  Motion 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m. Bakgrund Ny folkbokföringslag Ansvaret för att lägga fram förslag till ny folkbokföringslag har åvilat 1983 års folkbokföringskommitté Fi 1983:04En sådan ny lagstiftning är enligt vår uppfattning

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Inledning I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avtal om en fast förbindelse över Öresund som de svenska och danska regeringarna slutit.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Frågan om reklam i Sveriges television har diskuterats under en följd av år. Bakgrunden till diskussionerna är insikten om mediautvecklingens påverkan också på Sveriges Radiokoncernen och den ökande

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.

  Motion 1990/91:Sf49 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf49 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:141 Rehabiliering och rehabiliteringsersättning m.m. Propositionen I den nu aktuella propositionen föreslås att försäkringskassornas verksamhet skall förändras och att kassorna skall få ett övergripande samordningsansvar för

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. Inledning Ett allsidigt kulturutbyte mellan Sverige och omvärlden är utomordentligt angeläget. Beskattningen får inte utformas så att den hämmar ett sådant utbyte.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. Inledning Att minska de miljöskadliga utsläppen från trafiksektorn är utomordentligt angeläget. Ekonomiska styrmedel kan hjälpa till att utveckla redan etablerad teknik och påskynda introduktionen

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Sammanfattning Centern riktar i motionen hård kritik mot att socialdemokraterna hanterat försvarsfrågan så illa att riksdagen nu inte kan fatta ett femårigt

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I 1990 års riksdagsbeslut om livsmedelspolitiken undantas norra Sverige från den produktionsanpassning som blir en följd av beslutet. Som metod för detta

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Under hela 80-talet, då många av våra gemensamma utgifter för den offentliga sektorn har varit ifrågasatta, har centerpartiet hävdat att kostnader för utbildningsväsendet

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1990/91:UbU16 1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N87 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N87 av Karin Starrin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Sverige måste nu för att klara energibehovet skapa förutsättningar för att alla biobränslen skall kunna utvecklas efter den potential som finns inom respektive område. Det inhemska och förnybara biobränslet

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Pappa, sopgubben är här. Säg honom att vi inte behöver några. Ur en film av Bröderna Marx Sammanfattning Slut kretsloppen Slutna kretslopp är nyckeln till en hållbar utveckling. Allt avfall ska antingen återföras

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  102
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (102 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen för budgetåret 1991/92 anvisar 20 000 000 kr. utöver regeringens förslag till personalförstärkningar vid

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU14 1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i denna del fastställer att planeringsramen för budgetåret 1991/92

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Sverige i det internationella naturvårdsarbetet skall verka

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljön i tätorterna och inriktningen av

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:TU23 1990/91:TU30 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter