Börje Hörnlund (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
skogsmästare
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1990-12-12 – 1996-01-31
Ledig
1990-11-12 – 1990-12-11
Ordinarie
1985-06-07 – 1990-11-11
Ledig
1985-05-06 – 1985-06-06
Ordinarie
1976-10-03 – 1985-05-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-01-31
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1996-01-31

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-. Arbetsmarknadsmin. 1991- Suppleant i Socialförsäkringsutskotet 76/77-78/79, Socialutksottet 76/77-78/79, Konstitutionsutskottet 78/79 samt Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och 94/95-95/96. Ledamot av Arbetsmarknadsutskotet 85/86-90/91 och EU-nämnden 94/95-95/96. Ledamot av Riksbanksfullmäktige 88/89-90/91. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 86-91.

Bostadsort

Skellefteå

Utbildning

Realexamen 51. Förberedande skogsskola 58. Lantbruksskola 59. Statens skogsskola 59-60. Universitetsstudier. Skogsinspektör vid Västerbottens skogsägareförening 60-61. Skogsmästarskola 62-63. Skoglig regionchef 63-67. Landstingsråd (utbildning och kultur) i Västerbottens län 68-70 och finanslandstingsråd 71-76. Statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994. Landshövding i Västernorrlands län 1.2.1996-31.5.2000.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Västerbottens Företagarförening 69-73, Industriellt utvecklingscentrum 71-76, Norrlands Center AB 72-73, stiftelsen Industriellt centrum i övre Norrland 72-76, Norrdata AB 74-76, Kommundata AB, vice ordförande 76-77, och Handikappades Riksförbund. - Ledamot av Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 72-73. - Ledámot av styrelsen för Västerbottens läns CUF-distrikt 64-67 och CUF:s förbundsstyrelse 66-67. - Ledamot av styrelsen för Centerns kvinnoförbund 82-85. - Ledamot av styrelsen för Skellefteå centerpartiavdelning, ordförande 63-72, Skellefteå kommunorganisation, ordförande 83-85, och Västerbottens läns centerpartidistrikt, ordförande 86-91. Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd 70-77 och partistyrelse 77-96 samt Centerpartiets kommunala sektion, ordförande 86-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Västerbottens län 71-76, Norrlandsfonden 72-76, Socialstyrelsen 74-78, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 75-89, ordförande 77-80, vice ordförande 80-86, AP-fonderna, 1:a fondstyrelsen, 78-81, stiftelsen Samhällsföretag/Samhall 79-86, vice ordförande 79-81, AC Invest, vice ordförande 80-85, och Arbetslivsfonden 90-91. Ledamot av Länsarbetsnämnden i Västerbottens län, vice ordförande 73-77, Riksrevisionsverkets råd 87-91, Länsarbetsnämnden i Västernorrlands län, ordförande 96-00. - Ledamot utredningen om den regionala samhällsplaneringens huvudmannaskap 76, sysselsättningsutredningen 76-79, hälso- och sjukvårdsutredningen, ordförande 76-79, socialdepartementets sjukvårdsdelegation 77-78, länsdemokratiutredningen 81-82, 1981 års energikommitté 81-84, AMS-kommittén 81-85 och 1987 års regionalpolitiska kommitté 87-89, nationalkommitten för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi 99-00,

Kommunala uppdrag

Led av Skellefteå stadsfullmäktige 67--70. Led av byggnadsnämnden 68. -- Led av styrelsen för Skellefteå kraftverk 68--70. -- Led av Skellefteå kommunfullmäktige 71--74. -- Led av Västerbottens läns landsting 67--94. Led av landstingets FU 68--85, ordf 71--76. Led av sjukvårdsstyrelsen 68--73, vice ordf 71--73, kulturnämnden 68--70, ordf 68--70, näringslivsnämnden 71--76, vice ordf 71--73, ordf 74--76, regionsjukvårdsnämnden 71--76 och rådgivanden nämnden för landstingets hemsjukvård 71--73. Led av styrelsen för lantbrukets yrkesskolor i Västerbottens län 67--71, centrala yrkesskolan i Skellefteå 68--71, centrala yrkesskolan i Vännäs 68--71 och centrala yrkesskolan i Åsele 68--71. -- Led av styrelsen för Sv Landstingsförbundet 72--91, ordf 77--80, vice ordf 80--83.

Litteratur

Modernisera Sverige -- hela Sverige (1991, tills med Olof Johansson).

Föräldrar

Lantbrukaren Johan Evert Valdemar Hörnlund och Dagny Augusta Lindberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1995/96:93 Organisationen av den periodiska fordonskontrollen

  Motion 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonsskontrollen I skrivelsen 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonskontrollen föreslås att AB Svensk Bilprovning tillsvidare skall behålla sin ställning med ensamrätt

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag

  Motion 1995/96:A6 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A6 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag I propositionen föreslås överföring av medel så att AMV skall få möjlighet att häva det totalstopp för nya anställningar med lönebidrag som har införts och i en långsammare takt successivt minska

  Inlämnad
  1995-11-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:AU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m.

  Motion 1995/96:T21 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T21 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m. I proposition 1995/96:44 angående riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken föreslår regeringen bl.a. att den framtida färjetrafiken inte skall kosta mer än dagens

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:TU7
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående Inlandsbanan

  Motion 1995/96:T9 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T9 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av förs. 1995/96:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående Inlandsbanan Centerpartiet anser att Inlandsbanan är värdefull ur flera perspektiv. I denna motion redovisar vi några principiella ståndpunkter inför ärendets fortsatta behandling och

  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m.

  Motion 1994/95:A28 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A28 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m. I proposition 1994/95:158 föreslås en ny myndighetsorganisation på arbetslivsområdet. Arbetsmiljöinstitutet AIInstitutet för arbetslivsforskning ALFI och Arbetsmiljöfonden

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar

  Motion 1994/95:A22 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A22 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar I budgetpropositionen 1994/95:100 aviserade regeringen olika åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. En av åtgärderna var ett nyanställningsstöd till en kostnad av 7 miljarder kronor. Regeringen

  Inlämnad
  1995-02-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:AU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunal skatteutjämning

  Motion 1994/95:Fi314 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi314 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund c Kommunal skatteutjämningen Den kommunala verksamheten har en avgörande betydelse för välfärden och för en rättvis fördelning av i första hand vård, omsorg och utbildning mellan medborgarna och mellan olika delar av vårt land. Kommunerna utgör

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Decentraliserad utbildning

  Motion 1994/95:Ub715 av Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub715 av Börje Hörnlund c Decentraliserad utbildning I och med tillkomsten av Umeå universitet 1965 blev det möjligt för befolkningen i norra Sverige att genomgå högre utbildning i regionen. Dessa möjligheter har därefter förstärkts genom att högskolorna i Luleå med enheter i Skellefteå

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till jordbruket

  Motion 1994/95:Jo240 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo240 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund c Stödet till jordbruket Trots löften om motsatsen ger inte heller budgetpropositionen 1994/95:100 bilaga 10 några konkreta besked om det nya stödsystemet till jordbruket i norra Sverige. Genom att på detta sätt i efterhand presentera bit för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Läkarutbildningsavtalet

  Motion 1994/95:Ub647 av Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub647 av Börje Hörnlund c Läkarutbildningsavtalet För över 20 år sedan skedde en samlad översyn av det s.k. läkarutbildningsavtalet. Avtalet reglerar statens ekonomiska ersättning för läkarutbildning och viss forskning till läkarutbildningsorter. Norrlands universitetssjukhus har från

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorg på landsbygden

  Motion 1994/95:So251 av andre vice talman Görel Thurdin och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So251 av andre vice talman Görel Thurdin och Börje Hörnlund c Äldreomsorg på landsbygden Bakgrund Glesbygden har under lång tid förlorat befolkning. Skälen är kända: bland annat rationalisering och nedläggning inom jordbruksektorn, en mycket omfattande rationalisering inom skogsbruket,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regionala miljöteknikcenter m.m.

  Motion 1994/95:N287 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N287 av Elving Andersson m.fl. c Regionala miljöteknikcentrum m.m. Inledning Långsiktiga frågor kan inte besvaras med kortsiktiga svar. På tröskeln till kretsloppssamhället behöver Sverige en modern vision för framtidens produktion och arbete. En vision som ger framtidstro. Det räcker

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Ostkustbanan

  Motion 1994/95:T524 av andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c, fp, v, m, mp, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:T524 av andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c, m, fp, v, mp, kds Ostkustbanan Riksdagen har tidigare beslutat om Ostkustbanan, Botniabanan, Haparandabanan. En långsiktig tanke är att dessa så småningom ska kopplas samman till en Ostkustbana från Stockholm och längs hela Norrlandskusten

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av länsvägar

  Motion 1994/95:T331 av Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:T331 av Börje Hörnlund c Upprustning av länsvägar Västerbotten har landets längsta grusvägnät. Stora delar av vägnätet har dålig bärighet och dålig trafikstandard. Många vägar som ingår i länsvägnätet är avstängda för tung trafik under en till tre månader per år. Det dåliga vägnätet är

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikpolitik och infrastruktur

  Motion 1994/95:T232 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:T232 av Elving Andersson m.fl c Trafikpolitik och infrastruktur Bra kommunikationer är en viktig förutsättning för att tillvarata utvecklingsmöjligheterna i hela Sverige. Ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät och en utbyggnad av kollektivtrafiken ökar möjligheterna för ett decentraliserat

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  ---------------------1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU22 1994/95:TU25 1995/96:TU1 1995/96:TU17
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Opinionsbildning inför EU-valet

  Motion 1994/95:K808 av Sven Bergström och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:K808 av Sven Bergström och Börje Hörnlund c Opinionsbildning inför EU-valet Den 1 januari i år blev Sverige, som ett resultat av den folkomröstning som hölls den 13 november 1994, medlem av den Europeiska Unionen, EU. Som framhölls inför folkomröstningen från både ja- och nej- sidan är

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KU50
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Resestöd med CSN-kort

  Motion 1994/95:Sf520 av Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf520 av Börje Hörnlund c Resestöd med CSN-kort Umeå universitet, Högskolan i Luleå samt Mitthögskolan verkar i en region med mycket stora avstånd mellan hemort och studieort för de studerande. Delar av regionen kännetecknas vidare av att det är en låg utbildningstradition hos befolkningen.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1994/95:Fi10 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi10 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. Arbetsmarknadspolitiken har ställts inför unikt hårda krav under perioden 1991-1994. Konsekvenserna av Socialdemokraternas i allt väsentligt misslyckade ekonomiska politik under

  Inlämnad
  1994-11-22
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:99 Förändringar i arbetslöshetsersättningen

  Motion 1994/95:A7 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A7 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:99 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Proposition 1994/95:99 innebär att det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet försvinner för 100 000-tals människor. Den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, med ett inkomstrelaterat

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:AU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks rörelse överförs till ett kreditaktiebolag. Detta skall ske genom att Stadshypotekskassan och föreningarna fusioneras. Ombildningen ska

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter