Karin Israelsson (C)

Född år
1941
Avliden
25 april 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1996-02-01 – 1998-10-05
Ordinarie
1986-11-18 – 1991-09-29
Ledig
1986-10-17 – 1986-11-17
Ordinarie
1979-09-30 – 1986-10-16

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-10-07 – 1994-06-11

Socialutskottet

Suppleant
1996-06-01 – 1998-10-04
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1981-10-05 – 1982-10-02
Suppleant
1979-09-30 – 1980-10-06

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-06 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-17 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1991-10-16
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1981-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
1989-02-24 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1997-05-01 – 1998-10-04
Suppleant
1993-04-26 – 1994-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1997-04-30

Valberedningen

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

EG-delegationen

Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Gargnäs Röda korskrets, ordförande 69-, De kristna samfundens nykterhetsorganisation, ordförande 89-, Nykterhetsrörelsens landsförbund, ordförande 91-, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, ordförande 88-, och stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet, ordförande 97-. - Ledamot av styrelsen för Västerbottens läns centerpartidistrikt 79-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Socialstyrelsen 84-87 och 89-01, Statens hundskola 88-92, Folkhälsoinstitutet 92-95 samt Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 92-. Ledamot av Fullmäktige för riksförsäkringssverkets fonder 92-, Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m fl 92-, ordförande 92-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 95-. - Ledamot av familjelagskommittén 81-83, 1980 års abortkommitté 81-83, utredningen om de homosexuellas situation i samhället 81-84, sjuklönekommittén 91, organisationskommittén för folkhälsoinstitutet 91-92, alkoholpolitiska kommissionen 92-94, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 92-99, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1996 års smittskyddskommitté 96-99, xenotransplantationskommittén 97-99. Expert i utredningen om det ofödda barnet 85-89.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sorsele kommunfullmäktige 70-, 1:e vice ordförande 76-79 och 95-, 2:e vice ordförande 80-82, ordförande 86-94. Ledamot av kommunstyrelsen 74-76. Ledamot av försäkringsnämnden 71-73, hälsovårdsnämnden 71-76, handikapprådet 74-82, centrala skyddskommittén 77 och 80-82 samt sociala centralnämnden, ordförande 77-82. - Ledamot av Sorsele-Gargnäs kyrkofullmäktige 68-79, ordförande 76-79. Ledamot av Sorsele-Gargnäs kyrkoråd 76- och Gargnäs kyrkoråd, ordförande 79-94. Ledamot av Luleå stifts domkapitel 01-. - Ledamot av Västerbottens läns landsting 88-91och 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Predikanten i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen Johan Hilding Lindgren och avdelningssköterskan Elsa Margareta Andersson

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979-91. Ers 1991- Suppleant i Socialutskottet 79/80-80/81, 82/83-84/85, 86/87-87/88 och 95/96-, Kulturutskottet 79/80-81/82, Utrikesutskottet 89/90-90/91, Socialförsäkringsutskottet 91/92 och 95/96-, Finansutskottet 93/94 och 96/97- samt Utbildningsutskottet 95/96-96/97. Ledamot av Socialutskottet 80/81-81/82 samt Socialförsäkringsutskottet 82/83-90/91 och 91/92-93/94. Suppleant i Valberedningen 88/89-90/91 och EG-Sverige-kommittén 93/94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 86-91 och 94. - Ledamot av styrelsen för riksdagens nykterhetsgrupp, sekreterare 84-94, ordförande 90-94.

Bostadsort

Gargnäs

Utbildning

Realexamen 59. Lanthushållsskola 59-60. Sjuksköterskeexamen 65. Distriktssköterska i Gargnäs 65-79. Distriktssköterskeutbildning 68.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Centerpartiet motionerade hösten 1997 till riksdagen om hur vi anser att omsorgen om de äldre ska utvecklas. I denna motion ger vi främst svar på regeringens förslag i propositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi59 av Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi59 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Bakgrund Riksdagen beslöt i juni 1997 att införa tillfällig avgångsersättning TAE för dem som under tiden 1 juli 31 december 1997 fyllt 60 men ej 65 år, och under perioden 1 jan 1996 15 april

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi36 av Karin Israelsson (c) och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi36 av Karin Israelsson c och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I anslutning till 3.14 Förslag om ändring i lagen 1994:1563 om tobaksskatt föreslår regeringen en skattesänkning. Enligt regeringens förslag skall det leda till 14 lägre

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi35 av Karin Israelsson (c) och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi35 av Karin Israelsson c och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Enligt lagförslag 3.15 föreslår regeringen att 37 lagen 1994:1564 om alkoholskatt skall upphöra att gälla samt att rubriken närmast före denna paragraf skall utgå. Vidare

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Allmänna utgångspunkter behovet av ett nytt tandvårdsstöd Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Syftet var att göra det ekonomiskt möjligt för alla att få tillgång till tandvård till en

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson (s) och Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson s och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Folkbildning Regeringen har i propositionen formulerat villkor för folkbildningen som väl stämmer överens med de principer som hitintills gällt för dialogen mellan staten och folkrörelserna.

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Regeringen presenterar i propositionen förslag till riktlinjer för en reformerad förtidspension och har för avsikt att senare återkomma med förslag i detalj. Riktlinjerna ska ligga till grund

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Bemötandefrågor I regeringens proposition Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst skriver regeringen bland annat: Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet I propositionen föreslås att Handikappinstitutet ombildas till en ideell förening som får staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som sina medlemmar. Styrelsen föreslås få nio

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg

  Motion 1997/98:So13 av Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So13 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Ofrivillig barnlöshet drabbar allt flera gifta och samboende par. Barnlösheten beror ofta på olika biologiska störningar orsakade av sjukdomar eller olyckshändelser. Möjligheten att förebygga sjukdomstillstånd

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Centerpartiet vill med anledning av regeringens skrivelse understryka behovet av ett mer offensivt sätt att arbeta med frågor rörande barnens situation i samhället. Sverige

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf23 av Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf23 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Väl förvaltade fonder måste vara en tillgång som staten inte bör avhända sig. I denna proposition föreslås att delpensionsfonden skall avvecklas. Det innebär att staten förlorar de inkomster

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Tillsättandet av socialförsäkringsnämnder Regeringen föreslår i propositionen att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna skall utses av de politiska partier som är representerade i

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag I propositionen föreslås att de regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag med avseende på breddat ägande och räntestöd efter försäljning av sådana

  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf260 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, s, mp, kd, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf260 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, s, mp, kd, v Försäkringskassorna Samverkan mellan myndigheter och brukarorganisationert.ex. handikapprörelsen är lagreglerad när det gäller socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt hälso-och sjukvårdslagen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. c Försäkringskassorna Förändringarna i socialförsäkringssystemen som genomförts under 1990-talet har inneburit en ökad arbetsbelastning vid landets försäkringskassor. Nya reformer, tillsammans med mindre regelförändringar, har påfört kassorna extra uppgifter.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati

  Motion 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. c Länsdemokrati Innehåll 1 Sammanfattning  2 Bakgrund  3 Den representativa demokratin  4 Den regionala nivåns betydelse för förnyelse  5 Borttagandet av den regionala dubbelrollen  6 Den regionala nivåns roll  7 Utgångspunkter för framtidens regionparlament 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:BoU9 1997/98:KU21 1997/98:KU4 1997/98:SkU1 1997/98:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1997/98:So666 av Göran Magnusson m.fl. (s, c, fp, v, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:So666 av Göran Magnusson m.fl. s, c, fp, v, mp, kd Alkoholpolitiken I boken Alkoholpolitik för en bättre folkhälsa, Red. Griffith Edward Alcohol Policy and the Public Good fastslår 17 av världens främsta alkoholforskare att den totala alkoholkonsumtionen är avgörande för omfattningen av

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alkoholservering samt försäljning av öl

  Motion 1997/98:So665 av Göran Magnusson m.fl. (s, c, fp, v, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:So665 av Göran Magnusson m.fl. s, c, fp, v, mp, kd Alkoholservering samt försäljning av öl Ändrade regler för tillstånd för alkoholservering samt försäljning av öl klass II Den alkohollag som antogs 1994 förde över tillståndsprövning av serveringstillstånden och flera andra åtaganden till

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter