Karin Söder (C)

Född år
1928
Avliden
19 december 2015

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-91. Utrikesmin. 1976-78. Socialmin. 1979-82. Suppl i Utbildningsutskottet 71-73 och 78/79, Civilutskottet 74-75/76 samt Utrikesutskottet 78/79-79/80, 82/83-84/85 och 86/87-90/91. Led av Finansutskottet 74-75/76, Justitieutskottet 82/83-84/85 och Utrikesutskottet 85/86, vice ordf 85/86. Suppl i Utrikesnämnden 72-73 och 82/83-85/86, Talmanskonferensen 75-75/76 och Europarådets svenska delegation 74-76/77. Led av Utrikesnämnden 74-75/76 78/79 och 85/86-86/87, Krigsdelegationen 74-75/76 och 82/83-90/91, Talmanskonferensen 79/80 och 82/83-85/86 samt Nordiska rådets svenska delegation 82/83-90/91, ordf 85/86-87/88. - Led av c-gruppens förtroenderåd 72-78/79 och 82/83-90/91, 2:e vice ordf i gruppen 72-78/79, 2:e vice gruppledare 72-75/76 och 78/79, 1:e vice ordf i gruppen 79/80, 1:e vice ordf 82/83-84/85, ordf och gruppledare 85/86-86/87.

Bostadsort

Täby

Utbildning

Studentexamen i Göteborg 48. Folkskollärarexamen i Falun 50. Folkskollärare i Sunne 50-52. Ämneslärare i Kil 52-54. Folkskollärare i Stockholm 54-55 och Täby 55-65. Yrkesvalslärare i Täby 65-70. Informationssekreterare i Stockholms läns distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF) 68-74. Statsråd och chef för utrikesdepartementet 8.10.1976-18.10.1978 och socialdepartementet 12.10.1979-8.10.1982. Partiordf i Centerpartiet 85-87.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ericastiftelsen 74-76, Rädda barnens riksförbund/Rädda Barnen 75-95, ordförande 83-95, Stockholms körförbund, ordförande 78-88, Den stora fredsresan, vice ordförande 84-89, Försäkringsbolaget Skandia 87-93, Wermlandsbanken 88-92, Letterstedtska föreningen, ordförande 91-, och Skandia Liv 93-. - Ledamot av styrelsen för Rottnesunds avdelning av Svenska landsbygdens ungdomsförbund, ordförande 50-52, Stockholms läns CKF-distrikt 64-68, CKF 68-74, informationssekreterare 68-74. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 71-87, 2:e vice ordförande 71-79, 1:e vice ordförande 79-85, ordförande 85-87. Ledamot av Centerns fredsråd 83-93, ordförande 86-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för socialstyrelsen 72-75, Kungl Dramatiska teatern AB 73-75, domstolsverket 75-76, Stiftelsen Stockholms nationella fredsforskningsinstitut, ordförande 78-79, Kungl Tekniska högskolan 88-98, vice ordförande 95-98, Stockholms internationella miljöinstitut/Stockholm Environment Institute 89-, vice ordförande 89-93, ordförande 93-98, och Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet 90-. Ledamot av utrikesdepartementets beredningsgrupp för information om freds- och nedrustningssträvanden 88-. FN-delegat 76, 77, 78, 83 och 90. - Ledamot av kommittén för studiestöd åt vuxna 71-75, statsrådslöneutredningen 92-93 och kommittén angående Världshälsovårdsorganisationens och Unicefs initiativ i syfte att främja amning 92-93, ordförande 92-93.

Kommunala uppdrag

Led av Täby kommunal/kommunfullmäktige 64-71. Led av skolstyrelsen 60-63, förvaltningsnämnden 64-65, valberedningen 67-70 och sociala centralnämnden 69-70. - Led av Stockholms läns landsting 69-73. Led av folktandvårdsstyrelsen/tandvårdsnämnden 67-73 och omsorgsstyrelsen 69-71.

Litteratur

Towards a Nuclear-Weapon-Free World (1993, tillsammans med S Hellman och C Atterling Wedar).

Föräldrar

Kantorn Yngve Bergenfur och Lilly Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi37 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Dokument

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T94 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Inledning I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avtal om en fast förbindelse över Öresund som de svenska och danska regeringarna slutit.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Frågan om reklam i Sveriges television har diskuterats under en följd av år. Bakgrunden till diskussionerna är insikten om mediautvecklingens påverkan också på Sveriges Radiokoncernen och den ökande

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö17 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Sammanfattning Centern riktar i motionen hård kritik mot att socialdemokraterna hanterat försvarsfrågan så illa att riksdagen nu inte kan fatta ett femårigt

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub147 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Under hela 80-talet, då många av våra gemensamma utgifter för den offentliga sektorn har varit ifrågasatta, har centerpartiet hävdat att kostnader för utbildningsväsendet

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1990/91:UbU16 1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Musikalisk yrkesutbildning måste utgå från att den grundläggande musikalisk-tekniska färdigheten förvärvats redan under barn- och ungdomsåren medan

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo113 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Pappa, sopgubben är här. Säg honom att vi inte behöver några. Ur en film av Bröderna Marx Sammanfattning Slut kretsloppen Slutna kretslopp är nyckeln till en hållbar utveckling. Allt avfall ska antingen återföras

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  102
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (102 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen för budgetåret 1991/92 anvisar 20 000 000 kr. utöver regeringens förslag till personalförstärkningar vid

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU14 1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub89 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:90 i denna del fastställer att planeringsramen för budgetåret 1991/92

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:U11 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Sverige i det internationella naturvårdsarbetet skall verka

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T78 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljön i tätorterna och inriktningen av

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:TU23 1990/91:TU30 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N56 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N56 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo113 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd för tropiska regnskogar samt hos

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1990/91:NU35 1990/91:NU38 1990/91:NU40 1990/91:NU42 1991/92:NU7
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N51 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N51 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Inledning I propositionen om En god livsmiljö understryks behovet av att komma till rätta med miljöproblemen i Östersjön. En central fråga vad gäller Östersjöns framtid kommer att vara samhällets inställning

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo52 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo52 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N32 hemställs 1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:87 i denna del som sin mening ger regeringen till känna vad i

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N32 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N32 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I. Sammanfattning I föreliggande motion konstateras att den socialdemokratiska regeringens förslag om en ny näringspolitik innebär en fortsättning på en politik som förstärker koncentrationstendenserna

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub76 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub76 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N32 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en ökad dimensionering av högskolan med 6 000 nya platser i enlighet

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T60 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T60 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N32 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trafikpolitikens inriktning, 2.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf25 av Karin Söder (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf25 av Karin Söder c med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken 1980-talets svenska flyktingpolitik har präglats av stora omorganisationer, långa handläggnings- och väntetider och kraftigt ökande kostnader. Situationen för de asylsökande är pressande. De tvingas

  Inlämnad
  1991-02-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitik

  Motion 1990/91:Jo749 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo749 av Olof Johansson m.fl. c Miljöpolitik Sammanfattning Centern föreslår i motionen att en miljötraktat upprättas för att garantera kommande generationer och andra länder att få leva i ett miljövänligt samhälle. I motionen redovisas de miljöpolitiska principer som vi anser måste

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter