Larz Johansson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1993-05-11

Utbildningsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1993-04-13
Vice ordförande
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-04-13
Suppleant
1989-05-22 – 1991-09-29

Besvärsnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppl i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Utbildnignsutskottet 79/80-84/85 och Finansutskottet 88/89-92/93. Led av Utbildningsutskottet 85/86-92/93, vice ordf 88/89-90/91. Suppl i Talmanskonferensen 88/89-90/91 och Biblioteksnämnden 91/92-92/93. - Led av c-gruppens förtroenderåd 88/89-92/93.

Bostadsort

Ålberga

Utbildning

Realexamen 54. Lantbrukare 58-70. Kommunalråd i Vagnhärad 70-73 och Nyköping 74-79. Utredningssekreterare 73-74. Politiskt sakkunnig i utbildningsdepartementet 81-82. Generaldirektör för arbetsmarknadsutbildningen (AMU) 93-94. Koncernchef i AMU-gruppen 94-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Östra Sörmlands sparbanks kontor i Södertälje 74-76, Svenska Handelsbankens kontor i Nyköping 77-79 och Post- och kreditbankens stockholmsregion 88-91. - Led av styrelsen för centeravdelning, ordf 60-70, kommunorganisation av Centerpartiet, ordf 70-80, Södermanlands läns centerdistrikt 70-92, ordf 80-92. Led av Centerns förtroenderåd 76-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Södermanlands län 74-80 och 86-93, högskolan Eskilstuna-Västerås 77-82, Södermanlands läns utvecklingsfond 77-82, Sveriges Utbildningsradio AB 88-91 och högskolan för lärarutbildning i Stockholm 91-93, vice ordf 92-93. Ledamot av länsskolnämnden i Södermanlands län 77-91, ordf 80-84, vice ordf 84-91, Svenska Unescorådet 90-93, folkbildningsrådet 91-93 och riksrevisionsverkets råd 92-93. - Led av dataeffektutredningen 78-82 och kommittén om läromedelsmarknaden 79-80. Särskild utredare av redovisningssystemet för exekutionsväsendet 80-81. Led av organisationskommittén för den statliga skoladministrationen 81, ordf 81, kommittén för beredning av ansvarsfördelning och styrning på skolområdet 87-88, referensgruppen för gymnasieskolans statsbidrag 87-91, utredningen ang treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan 89-92 och betygsberedningen 90-92, vice ordf 91-92. Särskild utredare i utredningen om effektivare vuxenutbildning 92-93. Led av parlamentariska referensgruppen till läroplanskommittén 91-92.

Kommunala uppdrag

Led av Vagnhärads kommunal/kommunfullmäktige 67-73. Led kommunalnämnden/kommunstyrelsen 68-73, ordf 68-73. Led av skolstyrelsen 63-73, brandstyrelsen 68-73 samt löne- och personalnämnden 68-73. Led av styrelsen för Stiftelsen Vagnhäradshem 63-73 och Östra Södermanlands skolförbund 71-73. - Led av Nyköpings kommunfullmäktige 74-79. Led av kommunstyrelsen 74-79. Led av personalnämnden 74-79, ordf 77-79, skolstyrelsen 77-79, ordf 77-79, centrala byggnadskommittén 77-79, byggarbetsnämnden 77-79 och centrala skyddskommittén 77-79. Led av styrelsen för AB Nyköpings Industribyggnader 78-80. - Led av styrelsen för Södermanlands Trafik AB 77-82.

Föräldrar

Lantbrukaren Arvid Andreas Johansson och Selma Viola Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub134 av Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub134 av Larz Johansson c med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Institutet För Tillämpad Miljöforskning vid Stockholms Universitet har långt framskridna planer på att samlokalisera det inom ITM vid Studsvik belägna laboratoriet för akvatisk ekotoxikologi

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub84 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s, fp, c, kds med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Regeringen föreslår i proposition 1992/93 om högre utbildning för ökad kompetens att förskollärar- och fritidspedagogutbildningen vid högskolan i Eskilstuna/Västerås läggs

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för en levande skärgård

  Motion 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för en levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och är en värdefull nationell tillgång av många skäl. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vägnumrering för Dackeleden

  Motion 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. c Gemensam vägnumrering för Dackeleden Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för nödvändig miljöhänsyn. Det medverkar också till en rationell trafikföring och ökad trafiksäkerhet. I ett väl sammansatt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolstartsålder och skolpliktens längd

  Motion 1992/93:Ub506 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub506 av Larz Johansson m.fl. c Skolstartsålder och skolpliktens längd Våren 1991 beslöt riksdagen efter en proposition av den dåvarande socialdemokratiska regeringen att införa flexibel skolstart. Innebörden av detta beslut är att sexåringar kan få börja skolan om föräldrarna så önskar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal vuxenutbildning

  Motion 1992/93:Ub505 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub505 av Larz Johansson m.fl. c Kommunal vuxenutbildning I samband med beslutet om propositionen 1990/91:85, Växa med kunskaper, lades kommunernas ansvar för den vuxna befolkningens utbildning fast. Syftet var att överbrygga utbildnings- klyftorna i samhället, komplettera ungdomsutbildningen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett brottsförebyggande informationshäfte

  Motion 1992/93:Ju801 av Ingbritt Irhammar och Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju801 av Ingbritt Irhammar och Larz Johansson c Ett brottsförebyggande informationshäfte Brottsligheten orsakar såväl enskilda som det allmänna stora kostnader. Brottsligheten medför också personliga lidanden och skapar otrygghet. Traditionell kriminalpolitik har under många år främst

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor - frihet för kvalitet

  Motion 1992/93:Ub22 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub22 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor frihet för kvalitet Föreliggande proposition antogs av regeringen redan den 18 juni. Under den relativt långa tid som sedan dess förflutit har några frågor kommit att ytterligare belysas på ett sådant

  Inlämnad
  1992-10-21
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor - frihet för kvalitet

  Motion 1992/93:Ub19 av Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub19 av Larz Johansson c med anledning av prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor frihet för kvalitet De resonemang som chefen för utbildningsdepartementet anför angående förbättrad situation för forskare och forskarstuderande är väl motiverade. Om målet att fördubbla antalet doktorsexamina

  Inlämnad
  1992-10-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

  Motion 1991/92:Ub70 av Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub70 av Larz Johansson c med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. I propositionen växa med kunskaperprop 1990/91:85 föreslog statsrådet Persson att det vid sidan av de nationella programmen skulle finnas kompletteringskurser som kunde ersätta det

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

  Motion 1991/92:Ub69 av Larz Johansson m.fl. (c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub69 av Larz Johansson m.fl. c, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. I propositionen om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor anför föredragande statsrådet redan i inledningsavsnittet att riksdagens beslut om gymnasieskolans och

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor

  Motion 1991/92:Ub63 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub63 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor I propositionen föreslår regeringen en närmare reglering av det beslut som riksdagen fattade våren 1991 UbU:17 om en ny bidragsordning för fristående skolor. I det nämnda riksdagsbeslutet tillförsäkrades

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år

  Motion 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. (c, m, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år I propositionen föreslås ett nytt åtgärdssystem i form av arbetsmarknadsutbildning med arbetsplatsförlagd praktik benämnd ungdomspraktik för att bekämpa

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällets resurser

  Motion 1991/92:Fi710 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi710 av Larz Johansson m.fl c Samhällets resurser Detta citat är hämtat ur inledningen till arbetsmarknadsdepartementets bilaga till årets budgetproposition. Samtidigt kan man utläsa ur utbildningsdepartementets bilaga att regeringen nu föreslår omfattande besparingar som drabbar den

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Delad lagfart

  Motion 1991/92:L504 av Marianne Andersson och Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:L504 av Marianne Andersson och Larz Johansson c Delad lagfart När ett gift par idag köper en fastighet är det ganska självklart med delad lagfart så att båda står som ägare till fastigheten. Så har det ju inte alltid varit. Av tradition är det oftast så att mannen står som lagfaren ägare

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:LU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för skärgården

  Motion 1991/92:A459 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A459 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för skärgården Vår svenska skärgård är unik och är på många sätt en värdefull nationell tillgång. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer allt större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling i Södermanlands län

  Motion 1991/92:A408 av Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A408 av Larz Johansson c Regional utveckling i Södermanlands län Södermanlands län har ur geografisk synpunkt ett mycket gynnsamt läge. Länet är en del av Mälardalsregionen som har goda förutsättningar att utvecklas inte minst i ett EG-perspektiv. Även i övrigt finns det goda förutsättningar

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens skolor för vuxna

  Motion 1991/92:Ub224 av Larz Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub224 av Larz Johansson c Statens skolor för vuxna I samband med behandlingen av regeringens proposition om den ekonomiska politiken prop 1991/92:25 beslöt riksdagen att tillföra Statens skolor för vuxna i Härnösand ett belopp om 2 milj.kr. avseende vissa utbildningsinsatser riktade

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Eskilstuna/Västerås

  Motion 1991/92:Ub548 av Larz Johansson m.fl. (c, fp, s, nyd, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub548 av Larz Johansson m.fl. c, s, fp, kds, nyd Högskolan i Eskilstuna/Västerås Tillgången till högre utbildning och forskning har allt tydligare kommit att framstå som en viktig drivkraft i den regionala utvecklingen. För landet i dess helhet är det angeläget att öka andelen personer

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ett råd för tvärvetenskaplig forskning

  Motion 1991/92:Ub540 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub540 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m, fp, c, kds Ett råd för tvärvetenskaplig forskning Regeringen har i prop. 1991/92:76 bl.a. föreslagit att Forskningsrådsnämnden FRN skall läggas ned fr.o.m. den 1 juli 1992. Förslagen i propositionen bygger på ett principiellt synsätt, som betonar

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter