Görel Thurdin (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
pol.mag.
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05
Ledig
1991-10-04 – 1994-10-02
Ordinarie
1987-12-14 – 1991-10-03
Ledig
1987-11-13 – 1987-12-13
Ordinarie
1986-09-30 – 1987-11-12

Skatteutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Ledamot
1998-05-01 – 1998-10-04
Suppleant
1995-10-10 – 1998-04-30
Ledamot
1994-10-10 – 1995-10-09

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1994-12-08 – 1998-10-20

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Suppleant
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 85/86-87/88, Utrikesutskottet 85/86-87/88, Finansutskottet 87/88, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Justitieutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och Justitieutskottet 94/95-95/96 och 97/98. Suppleant i Riksgäldsfullmäktige 88/89-90/91, Talmanskonferensen 88/89-90/91 och Utrikesnämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-90/91 och Talmanskonferensen 94/95-97/98, vice ordförande 94/95-97/98. 2:e vice talman 94/95-97/98. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 87-91.

Bostadsort

Själevad

Utbildning

Amanuens vid riksrevisionsverket 66-67. Filosofie kandidat 67. Gymnasielärare 68-72. Politices magister 69. Ekonomexamen vid Umeå universitet 75. Lärare i företagsekonomi hos Tjänstemännens Bildningsverksamhet. Fritidsgranskande taxeringsordförande 76-83. Landskanslist vid lokala skattemyndigheten i Örnsköldsvik 84-. Statsråd vid Miljö- och naturresursdepartementet 4.10.1991-16.6.1994, statsråd och chef för Miljö- och naturresursdepartementet 16.6.1994-3.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Rädda Barnens riksförbund, ordförande 95-01. Ledamot av styrelsen för Själevads avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordförande 83-86 och CKF, vice ordförande 86-87. - Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 87-, 2:e vice ordförande 87-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsskolnämnden i Västernorrlands län 82-88, forskningsrådsnämnden 89-91 och miljövårdsberedningen 91-94, vice ordförande 91-94, ordförande 94. Ledamot av styrelsen för vägverket 89-91 samt riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 90-91. - Ledamot av 1980 års företagsskattekommitté 86-87, inkomstskatteutredningen 87-89, forskningsrådsdelegationen 87-90, förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (boplats 96) 93-94, ordförande 93-94, skatteflyktskommittén 95, 1995 års arbetsrättskommitté 95, nationalkommitten för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi 99-01, Ledamot rådet för för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster 99-01, ordförande 99-01.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Örnsköldsviks kommunfullmäktige 79-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-85. Ledamot av skolstyrelsen 77-86, vice ordförande 79-86, och demokratigruppen 83-86. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Västernorrlands län 83-85.

Litteratur

Planering för en god livsmiljö (1993).

Föräldrar

Kommunalkamreren Bror Myrnäs och Nanna Björklund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen 1965:94Kriminalunderrättelseregister När det gäller hanteringen av

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So33 av Andre vice talman Görel Thurdin och Marianne Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So33 av Andre vice talman Görel Thurdin och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Det är utmärkt att det äntligen har kommit en proposition om amalgamavvecklingen. Osäkerheten har varit stor om vad som gällt på området efter riksdagsbeslutet 1994

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Statsförvaltningen verkställer statsmakternas beslut och är därmed en grundsten i det svenska demokratiska samhället. För Centerpartiet är det en självklarhet att den

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Barn till föräldrar i fängelse är de sällan nämnda och ofta bortglömda brottsoffren. I Sverige finns det tusentals barn som varje år lever separerade från sin fängslade

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A23 av Andre vice talman Görel Thurdin (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A23 av Andre vice talman Görel Thurdin c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Västernorrlands läns regionala utveckling Västernorrlands län har sedan 40 år, med undantag för enstaka år, kännetecknats av en fortlöpande sysselsättnings- och befolkningsnedgång.

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation Det är viktigt att lagstiftningen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att åstadkomma klara ansvarsförhållanden inom ett företag. Det ökar också möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. 1 Inledning Närradion spelar en viktig roll i föreningslivet och det lokala kulturlivet i Sverige. Centerpartiet bidrar gärna till att stärka möjligheterna att sända närradio och att ge sådana villkor att närradion

  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Centerpartiet välkomnar och stödjer huvuddelen av regeringens förslag för att minska våld och trakasserier mot kvinnor. Flera av de förslag som regeringen lägger har Centerpartiet drivit under längre tid. 1 Brottsofferfonden

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • statsbidrag till inkontinenshjälpmedel

  Skriftlig fråga 1997/98:157 av vice talman Görel Thurdin, andre (c)

  Fråga 1997/98:157 av andre vice talman Görel Thurdin c till socialministern om statsbidrag till inkontinenshjälpmedel Det har kommit signaler om att det statsbidrag till inkontinenshjälpmedel som riksdagen beslutade om skulle gå till kommuner och landsting, inte används av dessa till just hjälpmedel för inkontinenta,

  Inlämnad
  1997-11-18
  Besvarare
  socialminister Margot Wallström (S)
 • patienters rättssäkerhet

  Skriftlig fråga 1997/98:155 av vice talman Görel Thurdin, andre (c)

  Fråga 1997/98:155 av andre vice talman Görel Thurdin c till socialministern om patienters rättssäkerhet I en artikel i Expressen den 10 november framgår att en patient inte får ersättning trots att läkaren misslyckades med operationen, dvs. han skadade nervroten vid en diskbråcksoperation. Patienten som blev lam i ett

  Inlämnad
  1997-11-18
  Besvarare
  socialminister Margot Wallström (S)
 • momsdeklaration och änkepension

  Skriftlig fråga 1997/98:469 av vice talman Görel Thurdin, andre (c)

  Fråga 1997/98:469 av andre vice talman Görel Thurdin c till socialministern om momsdeklaration och änkepension Det har kommit till min kännedom att en kvinnlig företagare med änkepension får sin pension minskad därför att momsskatteskuld som insatts på konto för vidare betalning vid momsdeklaration räknas med i förmögenheten.

  Inlämnad
  1998-02-19
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L7 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L7 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Inledning Centerpartiet har under den allmänna motionstiden särskilt uppmärksammat barnens situation och villkor i en partimotion 1997/98:So801Även i frågor om vårdnad, boende och umgänge måste barnens

  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet och stiftelselagen

  Motion 1997/98:L912 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L912 av Agne Hansson m.fl. c Ekonomisk brottslighet och stiftelselagen Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem. Den undandrar skattepengar till staten, förstör konkurrensneutraliteten och undergräver skattemoralen och allas solidariska ansvar att efter bärkraft medverka

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Promilleregler i sjölagen

  Motion 1997/98:L906 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L906 av Agne Hansson m.fl. c Promilleregler i sjölagen En promillegräns bör införas i sjölagen på motsvarande sätt som i trafikbrottslagen. Det råder en allmänt vedertagen uppfattning om att alkoholförtäring inte hör ihop med bilkörning. I trafikbrottslagstiftningen finns därför en promillegräns

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Immaterialrätten och småföretagare

  Motion 1997/98:L805 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L805 av Agne Hansson m.fl. c Immaterialrätten och småföretagare Reformerad immaterialrätt för bättre villkor för småföretagande Patentlagen bör ändras för att skapa bättre villkor för uppfinnare och innovatörer. Patent på liv skall inte få förekomma. Immaterialrätten och småföretagen De

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Konsumentpolitik

  Motion 1997/98:L716 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L716 av Birgitta Carlsson m.fl. c Konsumentpolitik Konsumentpolitik Konsumenter är vi alla med olika intressen inom många olika områden och all politik har betydelse för oss konsumenter. I Sverige finns en lång tradition av att stödja konsumenterna. Detta konsumentstöd har genomgått många

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:JoU12 1997/98:JoU14 1997/98:LU21 1997/98:NU13 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Mäklarlagstiftningen

  Motion 1997/98:L501 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L501 av Agne Hansson m.fl. c Mäklarlagstiftningen Fastighetsmäklarlagen Fastighetsmäklarlagen är en lag som reglerar hjälp och förmedling av fastighetsaffärer mellan skilda parter. Ytterst är det en konsumentpolitisk lagstiftning som skall skydda konsumenten. En fastighetsaffär är kanske

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Änkepension

  Motion 1997/98:Sf242 av Ingbritt Irhammar och Andre vice talman Görel Thurdin (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf242 av Ingbritt Irhammar och Andre vice talman Görel Thurdin c Änkepension I december 1996 fattade riksdagen beslut om förändringar i änkepensionen. Det finns delar i beslutet som bör omprövas. Änkepensionen infördes ursprungligen för att ge kvinnor möjlighet till ekonomisk försörjning

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Den enskildes rättsliga ställning gentemot myndigheter m.m.

  Motion 1997/98:K530 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K530 av Agne Hansson m.fl. c Den enskildes rättsliga ställning gentemot myndigheter m.m. Stärkt rättsställning gentemot myndigheter Centerpartiet anser att den enskildes rättsställning gentemot myndigheter bör förbättras. I ett rättssamhälle ska alla kunna känna sig säkra i kontakten med

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU21 1997/98:LU27 1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Naprapathögskolan

  Motion 1997/98:Ub437 av Andre vice talman Görel Thurdin och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub437 av Andre vice talman Görel Thurdin och Ingbritt Irhammar c Naprapathögskolan I våras fördes en interpellationsdebatt i riksdagen om Naprapathögskolans ställning och framtid. Därefter beslutade regeringen att ställa Naprapathögskolan under tillfällig tillsyn av Högskoleverket, vilket

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter