Olof Johansson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Förbundsordförande, senare statsråd och partiordförande.
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-06-16 – 1998-10-05
Ledig
1991-10-04 – 1994-06-15
Ordinarie
1982-10-08 – 1991-10-03
Ledig
1979-10-11 – 1982-10-07
Ordinarie
1978-10-18 – 1979-10-10
Ledig
1976-10-07 – 1978-10-17
Ordinarie
1976-10-03 – 1976-10-06

Finansutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Suppleant
1987-10-05 – 1988-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1987-10-05 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1986-10-06 – 1992-04-08

Utrikesnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1987-10-05 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Statsråd 1976-78, 1979-82. Miljömin. 1991- Suppleant i Skatteutskottet 71-75/76, Näringsutskottet 78/79 och 86/87, Aarbetsmarknadsutskottet 78/79 och Finansutskottet 82/83-90/91. Ledamot av Civilutskottet 74-75/76, Näringsutskottet 79/80 och 82/83-85/86 samt Finansutskottet 86/87. Suppleant i Löndelegationen 74-75/76 och 82/83-84/85, Talmanskonferensen 79/80, Europarådets svenska delegation 85/86 och 94/95-97/98, Utrikesnämnden 85/86-86/87 och Nordiska rådets svenska delegation 87/88-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 82/83-90/91 och 94/95-97/98, Europarådets svenska delegation 85/86-91/92, Utrikesnämnden 87/88-90/91 och 94/95-97/98 samt Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98, ordförande 94/95-97/98. Stämmoombud i Statsföretag AB 71-75/76. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 79/80-80/81, 82/83-90/91 och 94/95-97/98, 2:e vice ordförande 79/80-80/81 och 82/83-84/85, vice ordförande 85/86-86/87, ordförande och gruppledare 87/88-90/91.

Bostadsort

Vällingby, senare Stockholm

Utbildning

Lantbruksarbetare 53-54. Handelsgymnasieexamen i Kalmar 56. Kontorist vid Klippans finpappersbruk i Lessebo 56-57. Medarbetare i Västerviks-Demokraten och Kalmar Läns Tidning 56-59. Reservofficersexamen 59. Studier vid handelshögskolan i Stockholm 59-65. Lärare och ombudsman 59-65. Sekreterare i centerns riksdagsgrupp 66-69. Förbundsordf i Centerns ungdomsförbund (CUF) 69-71. Statsråd vid industridepartementet 8.10.1976-18.10.1978, statsråd vid budgetdepartementet 12.10.1979-8.10.1982. Partiordförande i Centerpartiet 87-98. Statsråd och chef för miljö- och naturresursdepartementet 4.10.1991-16.6.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Christiania Bank AB i Sverige 88-91. - Ledamot av styrelsen för Centerns studentförbund, vice ordförande 64-66, CUF, vice ordförande 67-69, ordförande 69-71, och av Centerpartiets partistyrelse 69-98, 2:e vice ordförande 79-85, 1:e vice ordförande 85-87, ordförande 87-98.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av rådgivande nämnden i medbestämmandefrågor, ordförande 79-82, och miljövårdsberedningen 91-94, ordförande 91-94. Ledamot av styrelsen för Sveriges geologiska undersökning 83-87, Riksgäldskontoret 95-00, stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling 00-, ordförande 00-, AB Svensk Bilprovning 00-, ordförande 00-. FN-delegat 74. - Ledamot av miljöforskningsutredningen 72-74, utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen 73-76, utredningen om utländska övertaganden av svenska företag 75-76, styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 75-76, kommittén för att förbereda 1981 års konferens om nya och förnybara energikällor 79-80, datadelegationen 80-82, ordförande 80-82, data- och offentlighetskommittén 84-87, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 91-92, ordförande 91-92, klimatkommittén 98-00, ordförande 98-00, Särskild utredare i utredningen om torvens roll i ett uthålligt energisystem 01-. Ledamot av referensgruppen hos sekretariatet för framtidsstudier 74-75.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 66-70. Ledamot av idrotts- och friluftsstyrelsen 67-70. Ledamot av styrelsen för AB Centralbadet 68-71.

Litteratur

Arbete för välfärd. Näringspolitik, arbete och produktion utifrån centerpolitiska värderingar (1975). Modernisera Sverige - hela Sverige (1991, tillsammans med Börje Hörnlund).

Föräldrar

Lantbrukaren Sten Harry Johansson och Greta Paulina Karlsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning  3 2 En politik för ökad sysselsättning, trygghet och tillväxt  4 3 Ett starkt Sverige utanför EMU  6 3.1 Förtroendet för prisstabilitetsmålet med rörlig växelkurs har
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Centerpartiet presenterade hösten 1997 en omfattande partimotion om bostadspolitiken. Skatterna på boendet måste sänkas och skatteuttaget måste bli mer rättvist. Neutralitet mellan de
  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A21 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A21 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 Sammanfattning  3 2 Inledning  4 3 Politik för regioner i tillväxt och utveckling  5 4 Ett decentraliserat Sverige  6 4.1 Landsbygden visar vägen  6 4.2 Ökad livskvalitet 
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T35 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T35 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling 1 Sammanfattning Goda kommunikationer är en förutsättning för att hela Sverige skall kunna utvecklas. Transportpolitiken måste syfta till att minska de avståndsnackdelar som de ytvida
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

  Motion 1997/98:T16 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T16 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. Regeringen återkommer i denna proposition med förslag om genomförande av Södra länken och Årstabron samt finansiering av dessa projekt. Regeringens proposition om
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/985c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c 5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c45 Milj5c5c5c5c5c5c5c5c5cf6balk 1 1 Sammanfattning Regeringens förslag till miljöbalk visar att man varken förmått att ta tillvara
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K7 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K7 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning I propositionen föreslås förändringar av Riksbankens ställning som är hänförliga till deltagandet i den andra fasen av EMU. Förändringarna handlar i allt väsentligt om att stärka Riksbankens självständighet.
  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi4 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi4 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Inledning I proposition 1997/98:25 föreslår regeringen att Sverige inte ska vara med i den tredje etappen av EMU, när den inleds den 1 januari 1999. Från regeringens sida anför
  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regioner i tillväxt

  Motion 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. c Regioner i tillväxt 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Landsbygden visar vägen  2.2 Regionalpolitik eller en politik för regionerna 2.2.1 Den lokala utvecklingskraften  2.2.2 Ny struktur för Sverige  2.2.3 Större städer och tätorter som en del av regionalpolitiken 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1997/98:AU11 1997/98:AU2 1997/98:BoU5 1997/98:BoU9 1997/98:FiU11 1997/98:NU10 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • Trygghetsreform

  Motion 1997/98:Sf213 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf213 av Olof Johansson m.fl. c Trygghetsreform 1 Grundtrygghet Alla människor har rätt till grundläggande social trygghet utan individuell behovsprövning. Välfärden ska fördelas jämlikt. Centerpartiet slår vakt om dessa principer för välfärdspolitiken. Alla människor ska vara delaktiga
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Omtanke om barnen

  Motion 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. c Omtanke om barnen 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Barnkonventionen  3.1 Kommunernas ansvar för barnkonventionen  3.2 Att göra barnkonventionen känd  4 Barnperspektiv  5 Barnbilaga till statsbudgeten  6 Nytt familjestöd lika för varje barn  7 Valfri barnomsorg 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:BoU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU24 1997/98:KU19 1997/98:KU27 1997/98:LU12 1997/98:SfU9 1997/98:SoU11 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorgen

  Motion 1997/98:So639 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So639 av Olof Johansson m.fl. c Äldreomsorgen 1 Sammanfattning  2 Respekt för individen hela livet  3 Nya krav på äldrevården  4 Ädelreformen  4.1 Ädelreformen har inneburit förbättringar.4.2 men fortfarande återstår en del problem. 4.2.1 Medicinska insatser  4.2.2 Hjälpmedel  4.2.3 Brister
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Internationellt samarbete

  Motion 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. c Internationellt samarbete Motion till riksdagen 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. c Internationellt samarbete 1 Inneh�llSammanfattning Motionen behandlar Sveriges internationella samarbete. Centerpartiet anser att Sverige aktivt skall utnyttja de roller
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1997/98:UU1 1997/98:UU11 1997/98:UU16 1997/98:UU18 1997/98:UU2 1997/98:UU20 1997/98:UU21 1997/98:UU22 1997/98:UU8
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitik

  Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. c Utbildningspolitik 1 Inledning  2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition  3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället  3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola  3.2 Kulturell rekrytering  4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:KrU17 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsa

  Motion 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. c Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Folkhälsoarbetet inför nästa sekel  2.2 Mål och riktlinjer för folkhälsoarbetet  2.2.1 Utjämna sociala skillnader  2.2.2 Utjämna regionala skillnader  2.2.3 Utjämna skillnader mellan könen 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:SoU11 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tandvårdsförsäkring

  Motion 1997/98:So232 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So232 av Olof Johansson m.fl. c Tandvårdsförsäkring Sammanfattning Nu när fluortantens barn blivit vuxna bör tandvårdsförsäkringen omformas. Behovet är inte detsamma som i början av sjuttiotalet och tandvårdsförsäkringen måste därför bygga på andra principer än vad som var gällande när
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa

  Motion 1997/98:Sk698 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk698 av Olof Johansson m.fl. c En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa 1 Sammanfattning  2 Skattesystemets syfte  2.1 Finansiering av de offentliga utgifterna  2.2 Rättvis fördelning en viktig uppgift för demokratin  2.3 Skatterna
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU1 1997/98:SfU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Skolpolitik

  Motion 1997/98:Ub267 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub267 av Olof Johansson m.fl. c Skolpolitik 1 Inledning  1.1 Humanistisk bildningssyn en helhetssyn  1.2 Mer pengar till skolan  2 Ingen ska gå ut grundskolan med underkända kunskaper  2.1 Lokal utvecklingskraft  2.1.1 Självstyrande och självförvaltande skolor  2.1.2 Lokal frihet  2.1.3
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU11 1997/98:UbU18 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr213 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr213 av Olof Johansson m.fl. c Kulturpolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Kulturpolitik inför 2000-talet  4 Barnkultur  5 Synliggör kvinnorna i kulturpolitiken inför år 2000  6 Folkbildningen  6 1 Vilken roll kan folkbildningen spela idag 6 2 Delaktighet i kulturlivet  6
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:KrU1 1997/98:KrU16 1997/98:KrU17 1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • En uthållig näringspolitik

  Motion 1997/98:N247 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:N247 av Olof Johansson m.fl. c En uthållig näringspolitik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Det personliga ägandet grunden för företagandet  4 Företagandets villkor  5 De små och medelstora företagen tillväxtmotorn  5.1. Skattefrågor  5.2. Sänkta arbetsgivaravgifter 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:LU11 1997/98:LU16 1997/98:NU1 1997/98:NU10 1997/98:SkU16 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Filter