Per-Ola Eriksson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Finansutskottet

Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1986-10-06 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1989-10-03
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Skatteutskottet

Suppleant
1989-10-08 – 1991-09-29

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

EFTA-delegationen

Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-02

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 80/81, Trafikutskottet 82/83-84/85, Näringsutskottet 82/83-85/86, Arbetsmarknadsutksottet 85/86-88/89 och Skatteutskottet 89/90-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 86/87-90/91 och Finansutskottet 91/92-97/98, ordförande 91/92-93/94, vice ordförande 94/95-97/98. Suppleant i EFTA-delegationen 86/87-87/88, Utrikesnämnden 94/95-97/98, EG-Sverige-kommittén 94/95 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av EFTA-delegationen 88/89-90/91 och Krigsdelegationen 91/92-97/98, Talmanskonferensen 91/92-97/98 och EG-Sverige-kommittén 93/94. - Ledamot av riksdagsgruppens förtroenderåd 85-98, gruppledare 91-98.

Bostadsort

Gammelstad

Utbildning

Lantbruksskola 65-66. Jord- och skogsbruksarbetare 65-66. Ombudsman för CUF i Norrbottens län 68-70. Tjänsteman vid lantbruksnämnden i Norrbottens län 70-72. Ombudsman för Norrbottens läns centerpartidistrikt 72-79. Generaldirektör för Närings- och teknikutvecklingsverket/Verket för näringslivsutveckling 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Loussavaara-Kirunavaara AB 91-, Sveriges allmänna hypoteksbank, ordförande 94-, Landshypotek AB, ordförande 94-, ALMI Företagspartner AB 01-, ordförande 01-, Radiotjänst i Kiruna AB 01-. - Ledamot av styrelen för Norrbottens läns CUF-distrikt, ordförande 68-73, och CUF 70-75, 2:e vice ordförande 73-74, 1:e vice ordförande 74-75. - Ledamot av styrelsen för Gammelstads centerpartiavdelning, sekreterare 72-77, och Norrbottens läns centerpartidistrikt, ordförande 81-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse och dess arbetsutskott 86-99. - Gruppledare i Norrbottens läns landsting 79-82.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av regionalpolitiska rådet 77-80 och utvecklingsfondernas samarbetsråd 78-82. Ledamot av styrelsen för Norrbottens läns utvecklingsfond 78-82, Statens industriverk 86-91, Stiftelsen Industrifonden 01-. - Ledamot av delegationen för glesbygdsfrågor/glesbygdsdelegationen, ordförande 80-83, kommittén om det regionalpolitiska stödet till näringslivet 82-84, ägarutredningen 85-86 och beredningen för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna 93-94. Sakkunnig i malmfältsutredningen 81-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norrbottens läns landsting 73-91. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 74-85. Ledamot av personalnämnden 74-79, vice ordförande 74-79, tekniska nämnden 80-82 och valberedningen 89-91. - Ledamot av allmänna beredningen i Svenska Landstingsförbundet 77-86, ordförande 77-80, vice ordförande 80-83.

Litteratur

Regeringsmakt -- men se'n? (1983).

Föräldrar

Lantbrukaren Per Erik Eriksson och Lilly Harriet Teresia Gustavsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Användningen av blyhagel medför att 700 till 1 000 ton bly årligen tillförs miljön. Regeringen föreslår att användning av blyhagel förbjuds vid all
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  6
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning  3 2 En politik för ökad sysselsättning, trygghet och tillväxt  4 3 Ett starkt Sverige utanför EMU  6 3.1 Förtroendet för prisstabilitetsmålet med rörlig växelkurs har
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Centerpartiet presenterade hösten 1997 en omfattande partimotion om bostadspolitiken. Skatterna på boendet måste sänkas och skatteuttaget måste bli mer rättvist. Neutralitet mellan de
  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A21 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A21 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 Sammanfattning  3 2 Inledning  4 3 Politik för regioner i tillväxt och utveckling  5 4 Ett decentraliserat Sverige  6 4.1 Landsbygden visar vägen  6 4.2 Ökad livskvalitet 
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T35 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T35 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling 1 Sammanfattning Goda kommunikationer är en förutsättning för att hela Sverige skall kunna utvecklas. Transportpolitiken måste syfta till att minska de avståndsnackdelar som de ytvida
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo34 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/985c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c 5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c5c45 Milj5c5c5c5c5c5c5c5c5cf6balk 1 1 Sammanfattning Regeringens förslag till miljöbalk visar att man varken förmått att ta tillvara
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • regionalpolitiska utredningen

  Skriftlig fråga 1997/98:890 av Eriksson, Per-Ola (c)

  Fråga 1997/98:890 av Per-Ola Eriksson c till näringsministern om regionalpolitiska utredningen Sverige kantrar. Den regionala utvecklingen går i fel riktning. En omfattande folkförflyttning pågår från mindre orter och kommuner till storstäderna och ett antal högskoleorter. I samband med Landsbygdsriksdagen i Linköping
  Inlämnad
  1998-06-24
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K7 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K7 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning I propositionen föreslås förändringar av Riksbankens ställning som är hänförliga till deltagandet i den andra fasen av EMU. Förändringarna handlar i allt väsentligt om att stärka Riksbankens självständighet.
  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag I propositionen föreslås att de regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag med avseende på breddat ägande och räntestöd efter försäljning av sådana
  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi4 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi4 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Inledning I proposition 1997/98:25 föreslår regeringen att Sverige inte ska vara med i den tredje etappen av EMU, när den inleds den 1 januari 1999. Från regeringens sida anför
  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regioner i tillväxt

  Motion 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A460 av Olof Johansson m.fl. c Regioner i tillväxt 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Landsbygden visar vägen  2.2 Regionalpolitik eller en politik för regionerna 2.2.1 Den lokala utvecklingskraften  2.2.2 Ny struktur för Sverige  2.2.3 Större städer och tätorter som en del av regionalpolitiken 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1997/98:AU11 1997/98:AU2 1997/98:BoU5 1997/98:BoU9 1997/98:FiU11 1997/98:NU10 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • Trygghetsreform

  Motion 1997/98:Sf213 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf213 av Olof Johansson m.fl. c Trygghetsreform 1 Grundtrygghet Alla människor har rätt till grundläggande social trygghet utan individuell behovsprövning. Välfärden ska fördelas jämlikt. Centerpartiet slår vakt om dessa principer för välfärdspolitiken. Alla människor ska vara delaktiga
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati

  Motion 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. c Länsdemokrati Innehåll 1 Sammanfattning  2 Bakgrund  3 Den representativa demokratin  4 Den regionala nivåns betydelse för förnyelse  5 Borttagandet av den regionala dubbelrollen  6 Den regionala nivåns roll  7 Utgångspunkter för framtidens regionparlament 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:BoU9 1997/98:KU21 1997/98:KU4 1997/98:SkU1 1997/98:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Omtanke om barnen

  Motion 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So801 av Olof Johansson m.fl. c Omtanke om barnen 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 Barnkonventionen  3.1 Kommunernas ansvar för barnkonventionen  3.2 Att göra barnkonventionen känd  4 Barnperspektiv  5 Barnbilaga till statsbudgeten  6 Nytt familjestöd lika för varje barn  7 Valfri barnomsorg 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:BoU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU24 1997/98:KU19 1997/98:KU27 1997/98:LU12 1997/98:SfU9 1997/98:SoU11 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorgen

  Motion 1997/98:So639 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So639 av Olof Johansson m.fl. c Äldreomsorgen 1 Sammanfattning  2 Respekt för individen hela livet  3 Nya krav på äldrevården  4 Ädelreformen  4.1 Ädelreformen har inneburit förbättringar.4.2 men fortfarande återstår en del problem. 4.2.1 Medicinska insatser  4.2.2 Hjälpmedel  4.2.3 Brister
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Internationellt samarbete

  Motion 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. c Internationellt samarbete Motion till riksdagen 1997/98:U210 av Olof Johansson m.fl. c Internationellt samarbete 1 Inneh�llSammanfattning Motionen behandlar Sveriges internationella samarbete. Centerpartiet anser att Sverige aktivt skall utnyttja de roller
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1997/98:UU1 1997/98:UU11 1997/98:UU16 1997/98:UU18 1997/98:UU2 1997/98:UU20 1997/98:UU21 1997/98:UU22 1997/98:UU8
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitik

  Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. c Utbildningspolitik 1 Inledning  2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition  3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället  3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola  3.2 Kulturell rekrytering  4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:KrU17 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsa

  Motion 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So241 av Olof Johansson m.fl. c Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Inledning  2.1 Folkhälsoarbetet inför nästa sekel  2.2 Mål och riktlinjer för folkhälsoarbetet  2.2.1 Utjämna sociala skillnader  2.2.2 Utjämna regionala skillnader  2.2.3 Utjämna skillnader mellan könen 
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:SoU11 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tandvårdsförsäkring

  Motion 1997/98:So232 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So232 av Olof Johansson m.fl. c Tandvårdsförsäkring Sammanfattning Nu när fluortantens barn blivit vuxna bör tandvårdsförsäkringen omformas. Behovet är inte detsamma som i början av sjuttiotalet och tandvårdsförsäkringen måste därför bygga på andra principer än vad som var gällande när
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa

  Motion 1997/98:Sk698 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk698 av Olof Johansson m.fl. c En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa 1 Sammanfattning  2 Skattesystemets syfte  2.1 Finansiering av de offentliga utgifterna  2.2 Rättvis fördelning en viktig uppgift för demokratin  2.3 Skatterna
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU1 1997/98:SfU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter