Socialtjänstfrågor

Betänkande 2012/13:SoU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 mars 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 83

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-03-12
Trycklov till Gotab och webb: 2013-03-14
Trycklov: 2013-03-14
Reservationer: 29
Betänkande 2012/13:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2013-02-14

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-03-21
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:SoU11, Socialtjänstfrågor

Debatt om förslag 2012/13:SoU11

Webb-tv: Socialtjänstfrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-03-27
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 16, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Översyn av socialtjänstlagen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So282 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S),
   2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
   2012/13:So251 av Pyry Niemi m.fl. (S) och
   2012/13:So372 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 1 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0101011
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V01603
   Totalt175140034
   Ledamöternas röster
  2. Prioriteringar inom den kommunala omsorgen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:So304 av Christer Winbäck (FP).
  3. Familjerådgivning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So438 av Mikael Oscarsson (KD),
   2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 27 och
   2012/13:So245 av Arhe Hamednaca (S) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 2 (S, V)
   • Reservation 3 (MP)
  4. Underlag för beräkningen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So587 av Solveig Zander (C),
   2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 10,
   2012/13:So261 av Eva-Lena Jansson (S) och
   2012/13:So339 av Phia Andersson m.fl. (S).
   • Reservation 4 (S)
   • Reservation 5 (MP)
   • Reservation 6 (V)
  5. Riksnormen och skälig levnadsnivå

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So227 av Sara Karlsson (S),
   2011/12:So467 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),
   2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 5,
   2012/13:C386 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2,
   2012/13:Sf368 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkande 2,
   2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 3,
   2012/13:So307 av Sara Karlsson (S),
   2012/13:So531 av Jan Ericson (M),
   2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 6 och
   2012/13:So545 av Anders Sellström (KD).
   • Reservation 7 (S, V)
   • Reservation 8 (MP)
   • Reservation 9 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0101011
   M98009
   MP00232
   FP19005
   C22001
   SD00182
   KD18001
   V01603
   Totalt1571174134
   Ledamöternas röster
  6. Bostadsrätt och behov av försörjningsstöd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 9.
   • Reservation 10 (MP)
  7. Ekonomiskt bistånd vid lägre studier

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So546 av Catharina Bråkenhielm (S) och
   2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S).
  8. Invånartjänst

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:So663 av Solveig Zander (C).
  9. Förebyggande arbete

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkande 3,
   2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 56 och
   2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7.
   • Reservation 11 (S, MP, V)
   • Reservation 12 (SD)
  10. Ansvar för behandling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:So249 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
   2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1,
   2012/13:Kr229 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkande 2 och
   2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 6.
   • Reservation 13 (SD)
  11. Stöd för och skydd till brottsoffer

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 33,
   2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 1,
   2011/12:So431 av Elisabeth Svantesson (M),
   2011/12:So604 av Adnan Dibrani m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
   2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 31,
   2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 45, 50 och 51,
   2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 2,
   2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 13 och 14,
   2012/13:So355 av Hillevi Larsson (S),
   2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 16 och
   2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24.
   • Reservation 14 (S)
   • Reservation 15 (MP)
   • Reservation 16 (V)
   • Reservation 17 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010011
   M98009
   MP00232
   FP19005
   C22001
   SD00173
   KD18001
   V01603
   Totalt1581614035
   Ledamöternas röster
  12. Dödsfallsutredningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 1.
   • Reservation 18 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010011
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V9703
   Totalt28530034
   Ledamöternas röster
  13. Kunskap och kompetens

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:So462 av Carina Ohlsson (S),
   2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 6 och
   2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 8 och 15.
   • Reservation 19 (S, V)
   • Reservation 20 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S209911
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V00163
   Totalt1772311534
   Ledamöternas röster
  14. Nationell samverkan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So405 av Andreas Norlén och Cecilia Magnusson (båda M),
   2011/12:So497 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Gunilla Nordgren (båda M),
   2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 7 och
   2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 3.
   • Reservation 21 (S, V)
   • Reservation 22 (MP)
  15. Tillsyn

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.
   • Reservation 23 (V)
  16. Nationella adoptioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So300 av Thomas Finnborg och Margareta Pålsson (båda M),
   2012/13:So369 av Bino Drummond (M),
   2012/13:So498 av Mats Gerdau (M),
   2012/13:So541 av Magnus Ehrencrona och Agneta Luttropp (båda MP) och
   2012/13:So584 av Cecilia Widegren (M).
   • Reservation 24 (MP)
  17. Adoption för ensamstående

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:So594 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 2.
   • Reservation 25 (MP, V)
  18. Villkor för adoptioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So471 av Kerstin Engle och Hillevi Larsson (båda S) och
   2012/13:So243 av Kerstin Engle och Hillevi Larsson (båda S).
   • Reservation 26 (S, MP, V)
  19. Gratis sommaraktiviteter för barn

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 10 och
   2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5.
   • Reservation 27 (S, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 27 (S, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0101011
   M98009
   MP23002
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V01603
   Totalt198117034
   Ledamöternas röster
  20. Unga kriminella

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkandena 4 och 14.
   • Reservation 28 (MP)
  21. Offentligt biträde

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:So341 av Ewa Thalén Finné (M).
  22. Överklagande av vårdnadsutredningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:So589 av Margareta Larsson (SD).
   • Reservation 29 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010011
   M98009
   MP23002
   FP19005
   C22001
   SD01802
   KD18001
   V16003
   Totalt29718034
   Ledamöternas röster
  23. Socialtjänstfrågor - förenklad behandling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.