Ekonomiskt bistånd

Motion 2011/12:So546 av Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för ekonomiskt bistånd vid lägre studier.

Motivering

Idag klarar allt färre elever skolan med godkända betyg. Detta gäller både grundskola och gymnasieskola. Vi vet att en dålig skolgrund ger problem när man ska ut i vuxenlivet. Idag har vi komvux där man kan läsa och komplettera sina betyg för att sedan kunna få en godkänd examen. Komvux ger förutsättningar att gå vidare till gymnasiet eller från gymnasiet till högskolestudier eller direkt ut i arbetslivet.

En del ungdomar hamnar i unga år lite utanför samhället och ett antal hamnar i missbruk. Socialtjänsten griper in och i många fall får dessa ungdomar en chans att bli drogfria på behandlingshem. Men detta är för många en mycket lång resa. Innan man är helt drogfri och problemfri och kan börja studera eller arbeta på heltid behövs stöd från samhället som oftast ges i form av ekonomiskt bistånd.

När någon kämpat för att ta sig ur sitt missbruk och är drogfri men inte är färdig för heltidsstudier eller arbete och vill börja sitt liv framåt igen genom att börja läsa något eller några enstaka ämnen på komvux förvägras han eller hon ekonomiskt bistånd. Detta är en helt absurd situation då målet är att man ska komma tillbaka till ett normalt liv och försörja sig själv.

När man som ung haft många tuffa år med dålig skolgång och missbruk och då med hjälp och egen kraft tagit sig ur detta och själv vill börja reparera det man missat under sin skolgång är det oerhört motsägelsefullt när socialtjänstens regler säger att man inte får studera samtidigt som man uppbär ekonomiskt bistånd. Här borde det vara ett selektivt regelverk som gör det möjligt att påbörja lägre studier som grundskola och gymnasieskola via exempelvis komvux. Man vänder inte på en hand från missbrukare till fullt egenförsörjande samhällsmedborgare i en hast. Möjligheterna att ta sig ur svåra situationer i livet kräver ett visst stöd från samhället. Att stegvis komma tillbaka till samhällsgemenskapen via studier eller arbete kan ta tid, och kan i vissa fall vara oerhört krävande och mödosamt. Då är det viktigt att det finns ett skyddsnät som är flexibelt och som möjliggör att individen kan komma tillbaka i arbete eller till studier.

Stockholm den 4 oktober 2011

Catharina Bråkenhielm (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för ekonomiskt bistånd vid lägre studier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.