Åtgärder för att stoppa mäns våld

Motion 2012/13:So492 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Motivering

Under de senaste åren har vi sett en positiv utveckling av arbetet med mäns våldsproblem. På många orter och platser över hela landet har vi sett hur man öppnat och startat mottagningar och kriscentrum för behandling av mäns våldsproblem samt att vård och behandling förespråkas för män som gjort sina kvinnliga partner illa. Det råder enighet om övertygelsen om att utövaren bär ansvar för sitt våldsbeteende.

Men vi måste gå längre och också hävda att det är mannen som bär ansvar för att förändra sitt våldsbeteende. Det är bara han och ingen annan som kan göra det. Med andra ord mäns våld är en mansfråga. De behandlingar som ges till män, bland annat vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala, har visat sig positiva och männen kan överge sitt våldsbeteende. Det innebär att regeringen klart och tydligt ska uttala vikten av långsiktiga och trygga ekonomisk förutsättningar för mansmottagningar och att fler etableras och fungerar.

Hälso- och sjukvården, d v s landstingen, måste ta ansvar för att kvalificerade psykologiska, socialmedicinska och medicinska insatser erbjuds till förövaren. Metoder som ger positiva resultat känner man till tack vare mansmottagningarna. Låt dessa få fortsätta men med längre framförhållning och inte vara beroende av ständigt nya projektansökningar och enskilda personers entusiasm. Oerhört många engagerade och kunniga människor driver arbetet, men riktlinjer saknas, administration och organisation förblir bräckliga och det behövs nödvändig kontinuitet för ett professionellt arbete så att berörda män, kvinnor och barn inte blir lidande. Vid en fällande dom ska inte männen bara erbjudas behandling utan det ska vara en självklarhet man inte kan tacka nej till.

Det behövs särskilda resurser för utbildning i våldsbehandling. Det måste avsättas särskilda resurser för behandlingsforskning inom området relationsvåld. Det behöver byggas ett samlande kriscentrum som ska ha en flerårig och trygg ekonomisk bas. Det är fortfarande ingen självklarhet att kvinnofrid får kostar pengar och det är hög tid att ändra på det. I Uppsala har vi Rikskvinnocentrum, och en framstående mansmottagning. Låt Mansmottagningen utvecklas till ett nationellt centrum för män som har våldsbeteende.

Det är flera aktörer inblandade i kvinnofridsbrott. Det behöver tydliggöras vem som bär ansvar och när i processen. Det rör bland annat polisen, kvinnojourer, mansjourer, landstingen, socialtjänsten, med flera.

Med hänvisning till ovanstående föreslås regeringen när budgetförutsättningarna så tillåter prioritera

 • att uttala långsiktiga och trygga ekonomiska förutsättningar för mansmottagningar

 • att hälso- och sjukvården erbjuder kvalificerade insatser till förövaren

 • att det utarbetas riktlinjer för behandlingen

 • att män vid fällande dom erhåller vård

 • att det tas fram en utbildning i våldsbehandling

 • att det avsätts medel för behandlingsforskning inom området relationsvåld

 • att det skapas ett nationellt centrum för män som har våldsbeteende

 • att det tydliggöras ansvarsfördelning i processen.

Stockholm den 1 oktober 2012

Solveig Zander (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa mäns våld mot kvinnor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.