Skälig levnadsstandard

Motion 2012/13:So531 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över begreppet skälig levnadsstandard.

Motivering

Kommunernas kostnader för försörjningsstöd har glädjande nog stabiliserats eller minskat det senaste året, men fortfarande har många kommuner höga kostnader för försörjningsstöd.

I grunden är det bra och viktigt för ett välfärdssamhälle att människor garanteras en skälig levnadsstandard, att alla svenskar garanteras mat på bordet, kläder och egen bostad även om man av någon anledning hamnat i svårigheter utan inkomst.

Efterhand har dock begreppet skälig levnadsstandard ansetts omfatta allt mer. Exempelvis beslutade förvaltningsdomstolen nyligen att en familj i Stockholm skulle få höjt försörjningsstöd för att deras två barn skulle kunna bo i separata rum. Frågan är hur långt samhällets ansvar ska gå, och var gränsen för skälig levnadsstandard ska ligga.

Begreppet skälig levnadsstandard behöver ses över och förtydligas så att både kommuner och enskilda medborgare vet vad som avses, och så att tydliga gränser dras mellan vad som är samhällets och den enskildes eget ansvar.

Stockholm den 28 september 2012

Jan Ericson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över begreppet "skälig levnadsstandard".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.