Ökad möjlighet till adoptioner

Motion 2012/13:So594 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta internationellt för att öka möjligheterna för samkönade par att få genomföra internationella adoptioner.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna för ensamstående, oavsett kön, att få genomföra internationella såväl som inhemska adoptioner.

Motivering

I teorin är det sedan 2003 möjligt för samkönade par att adoptera barn, genom att de kan bli prövade på samma sätt som andra par som vill adoptera barn. I praktiken är det dock påfallande svårt. Socialtjänsten ska ge sitt godkännande, vilket inte längre ska vara det hinder det var tidigare. Adoptionsorganisationer ska också godkänna liksom länderna varifrån barnen kommer. I nuläget finns inga länder som accepterar samkönade par som adoptivföräldrar, med undantag för Sydafrika, där det eventuellt finns en öppning, åtminstone i teorin. Miljöpartiet menar att det är beklagligt att samkönade par i praktiken inte har samma möjlighet som andra att bli adoptivföräldrar. Att per automatik sorteras bort som sämre lämpade är en diskriminerande handling, även om den sker utanför Sveriges gränser. Vi menar att Sverige i olika internationella sammanhang behöver arbeta för att situationen förändras. Det bör även adoptionsorganisationerna göra.

Idag har ensamstående kvinnor möjlighet att inseminera och få barn på det sättet. Det är ett steg i rätt riktning, men en säkert minst lika stor barnlängtande grupp är ensamstående män. Deras möjligheter att bli föräldrar talas det tyst om idag. Mycket få ensamstående män står idag i kö för att få adoptera. Ensamstående män upplever mycket stark misstänksamhet mot deras längtan att bli förälder, som om den inte är lika mycket värd som kvinnans. Deras liv vänds ut och in av socialtjänsten och de riskerar att bli sedda som potentiella pedofiler. Med den här inställningen från samhället är det inte konstigt att få män vågar söka sig till adoptionscentraler. De allra flesta torde till och med vara omedvetna om att den här möjligheten att bli förälder finns.

Adoptionscentralerna bör aktivt gå ut med information som riktar sig till ensamstående oavsett kön och tala om vilka möjligheter som finns för inhemska såväl som internationella adoptioner. Socialtjänsten ska välkomna och granska alla som vill adoptera på lika villkor. Det gäller ensamstående såväl som samkönade par. Sverige bör föra ett aktivt arbete gentemot adoptionsländerna att godkänna ensamstående män och kvinnor såväl som samkönade relationer för adoption.

Stockholm den 5 oktober 2012

Agneta Luttropp (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Maria Ferm (MP)

Ulf Holm (MP)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta internationellt för att öka möjligheterna för samkönade par att få genomföra internationella adoptioner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna för ensamstående, oavsett kön, att få genomföra internationella såväl som inhemska adoptioner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.