Internetuppkoppling som försörjningsstöd

Motion 2011/12:So467 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att internetuppkoppling bör ingå i riksnormen för försörjningsstöd.

Motivering

Idag förutsätts det att merparten av medborgarna kommunicerar via dator. Inte minst är det viktigt för alla barn att kunna använda denna typ av kommunikation för att både klara skolan och kunna kommunicera på samma sätt som andra barn.

För vuxna personer som exempelvis är arbetssökande är tillgången till dator med uppkoppling näst intill en förutsättning för att kunna söka jobb och ha kontakt med presumtiva arbetsgivare. Medborgarna uppmanas i dag också alla att så långt som möjligt sköta sina kontakter med myndigheter via webben. Många statliga myndigheter och institutioner kommunicerar i huvudsak med medborgarna genom mejl, via hemsidor, interaktivt eller genom olika e-tjänster. Samhället begär samtidigt att sökande till olika utbildningar, arbetssökande eller sjukskrivna skall använda internet med mejl vid kontakter och vid vissa andra behovssituationer. Att kostnaden för en internetuppkoppling då inte ingår i försörjningsstödets riksnorm, som en del av hushållets nödvändiga behov, är märkligt och inte i tid med dagens samhälle.

Stockholm den 3 oktober 2011

Eva-Lena Jansson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Monica Green (S)

Åsa Lindestam (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att internetuppkoppling bör ingå i riksnormen för försörjningsstöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.