Spelmissbruk och socialtjänstlagen

Motion 2011/12:So397 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta socialtjänstlagen omfatta även spelmissbrukare.

Motivering

En relativt ny men växande problematik handlar om spelberoende. För de flesta är spelandet lustfyllt och en krydda i vardagen, men med de ökande möjligheterna till snabbspel riskerar allt fler att hamna i ett beroende. Den tiden är förbi då vi lämnade in tipset på torsdagskvällen, såg Tipsextra på lördagen och väntade på att en eventuell vinst skulle komma med posten några veckor senare. Nuförtiden spelar vi några minuter före match och får pengarna nästan direkt efteråt. Insats och vinst ligger nära varandra, vilket ökar risken för spelberoende. Snabbspel vid automater och på internet ökar explosionsartat. Vi har ständigt möjlighet till spel runt omkring oss.

Spelmissbruk är ett missbruk jämförbart med andra. Spelberoende kan på många sätt likna alkoholism och narkotikaberoende. Den som är spelberoende tänker ständigt på spel, blir rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt spelande. Ofta leder spelberoende till ett liv av lögner för att dölja vidden av spelandet, och även skuldsättning och kriminalitet. Men Socialstyrelsens nationella riktlinjer om missbruks- och beroendevård omfattar enbart alkohol och narkotika. Ansvar för riktlinjer för övrigt beroende ligger hos Folkhälsoinstitutet. Att ansvaret är delat trots att problematiken är snarlik gör det svårare för missbrukare som inte faller under socialtjänstlagen att få rätt till den vård som behövs för att bryta missbruksbeteendet.

Samhället måste ta ett aktivare ansvar för att minska spelberoendet och öka stödet till dem som hamnat i ett spelmissbruk. Det behövs mer forskning och mer stöd för rådgivning och behandling kring spelmissbruk och spelmissbrukare. Socialtjänstlagen är samhällets yttersta skyddsnät för att garantera samtliga medborgare ett tryggt liv. Det ska gälla alla som vistas i kommunen, oavsett om de särskilt nämns i lagen. Men eftersom alkohol- och narkotikamissbruk nämns särskilt finns det stor anledning att se över om även spelmissbruk och eventuellt andra missbruk borde skrivas in i socialtjänstlagen.

Stockholm den 29 september 2011

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Louise Malmström (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta socialtjänstlagen omfatta även spelmissbrukare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.