Spelberoende i socialtjänstlagen

Motion 2012/13:So482 av Magnus Ehrencrona (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om hur spelberoende kan skrivas in i socialtjänstlagen.

Motivering

Den stora avsaknaden av frågan om spelberoende i utredning och diskussion om den framtida missbruksvården upprör med rätta de som engagerar sig för bättre möjligheter att få hjälp mot spelberoende. Det är hög tid att regeringen erkänner att frågan har förhalats under allt för lång tid.

I juli månad kunde vi läsa att regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att ta fram en plan för hur myndigheten kan stödja utvecklingen av vård och behandling av spelberoende. Ansvaret har tidigare legat på Statens folkhälsoinstitut.

Ett skäl som enligt Statens folkhälsoinstitut angetts för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen spelmani sannolikt kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Denna utveckling borde göra att debatten gällande frågan om att skriva in spelberoende i socialtjänstlagen bör få ny näring och bli föremål för nytt politiskt ställningstagande. Avsaknaden av skrivning i lagen gör idag att många kommuner inte engagerar sig för att ta problematiken på allvar.

Kristdemokraternas vice partiledare Maria Larsson, tillika ansvarigt statsråd, säger sig vara förespråkare av att skriva in spelberoende i socialtjänstlagen.1 Riksdagen bör därför begära att regeringen snarast återkommer med ett förslag om hur spelberoende kan skrivas in i socialtjänstlagen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Magnus Ehrencrona (MP)

[1]

KD vill skriva in spelberoende i socialtjänstlagen, Maria Larsson, Expressen Debatt, 2012-07-02.

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om hur spelberoende kan skrivas in i socialtjänstlagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.