Mansjour

Motion 2011/12:So373 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att arbeta med insatser för att utveckla fler mansjourer eller andra stödinsatser för män för att förhindra våld mot kvinnor.

Motivering

Det är angeläget att se mäns våld mot kvinnor som en del av ett mönster. Att män använder våld som maktspråk har sitt ursprung i det ojämställda samhället. Detta synsätt står inte i motsättning till att män som använder våld också måste ses som individer som kan påverkas att förändra sitt beteende. För att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor krävs det samtidigt att det finns kvalificerat stöd eller kvalificerad behandling för de våldsbenägna männen för att de ska kunna ändra sitt beteende och inse att det alltid finns alternativ till våld.

Det är dags att se till att fler män som tar till våld kan få hjälp till att ändra beteende och då måste det finnas fler möjligheter till hjälp i hela landet. Möjligheten att arbeta med insatser för att utveckla fler mansjourer eller andra stödinsatser för män för att förhindra våld mot kvinnor bör ses över.

Stockholm den 4 oktober 2011

Ann-Christin Ahlberg (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att arbeta med insatser för att utveckla fler mansjourer eller andra stödinsatser för män för att förhindra våld mot kvinnor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.