Internetabonnemang bör ingå i riksnormen

Motion 2011/12:So227 av Sara Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-27
Numrering
2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att låta kostnader för ett internetabonnemang ingå i riksnormen för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, alternativt att lägga sådana kostnader utanför normen, såsom exempelvis kostnader för hemförsäkring.

Motivering

Allt fler av våra dagliga ärenden sköts via internet och allt fler myndigheter och företag hänvisar till sina hemsidor för information och kontakt. Exempelvis sker ofta ansökningar till lediga jobb via nätet samt bokning av tid inom hälsovården.

Samma utveckling präglar också skolan där elever förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling hemma, något som alla faktiskt inte har. Dessa elever riskerar att halka efter och att inte kunna tillgodogöra sig de kunskaper som förväntas av elever idag.

Det är eftersträvansvärt att så få som möjligt är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning, och så kort tid som möjligt. Vi vet dock idag att många hushåll erhåller bistånd och att det finns familjer med barn som under stora delar av uppväxten lever under dessa ekonomiska förhållanden.

Därför bör regeringen se över möjligheten för att riksnormen höjs avseende gemensamma kostnader alternativt att kostnaden för internetabonnemang läggs utanför normen på samma sätt som a-kassa och hemförsäkring. Detta är särskilt viktigt för hushåll med barn som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 26 september 2011

Sara Karlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att låta kostnader för ett internetabonnemang ingå i riksnormen för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, alternativt att lägga sådana kostnader utanför normen, såsom exempelvis kostnader för hemförsäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.