Invånartjänst

Motion 2011/12:So663 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet med invånartjänst.

Motivering

Alla människor måste ges en ärlig chans att få ett arbete. För självkänslan och den sociala gemenskapen är arbetet mycket betydelsefullt. Att ha en arbete att gå till, ha ett arbete med arbetskamrater, är viktigt för alla. Men ibland är trösklarna att få det första arbetet för höga. Därför borde en invånartjänst införas, för alla personer som uppbär försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen i 5 månader eller mer och har en arbetsförmåga, men inget arbete. Syftet med invånartjänsten är att

 • aktivt bidra till en positivare samhällsutveckling

 • aktivt bidra till ett positivare närsamhälle

 • bygga breda relationer

 • etablera ett innanförskap i samhället och arbetslivet

 • utveckla eller bibehålla dagliga rutiner som gör det lättare att få en anställning.

Coacher ska leda verksamheten och också medverka till att personen erbjuds lämpliga arbetsuppgifter. Arbetstiden skulle lämpligen vara 20 timmar per vecka, d v s halvtid, för att den andra tiden ska ägnas till att söka annat arbete, studera, starta företag eller annat.

Syftet är inte att konkurrera ut annan arbetskraft utan att gå bredvid. I första hand och till att börja med borde detta prövas inom den offentliga verksamheten.

En försöksverksamhet bör införas.

Stockholm den 30 september 2011

Solveig Zander (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet med invånartjänst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.