Till innehåll på sidan

Alla kvinnors rätt till stöd när de utsätts för våld

Motion 2012/13:So462 av Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen om och stärka stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning eller missbruksproblem.

Motivering

Forskningen visar entydigt att kvinnor med funktionsnedsättning i högre grad är utsatta för våld än kvinnor generellt. Kunskapen om detta är inte tillfredsställande i alla kommuner, och den hjälp som finns för kvinnor utsatta för våld är inte alltid tillgänglighetsanpassad.

Det är viktigt att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt hur man kan tillgängliggöra kvinnofridsarbetet. Kunskapen behöver öka hos kommuner, de intresseföreningar som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor och deras barn, t.ex. kvinno-, tjej- och brottsofferjourer, samt de hos handikapporganisationerna.

En annan grupp av kvinnor som inte får det stöd de ska få enligt socialtjänstlagen när de utsatts för våld är kvinnor med ett missbruksproblem. Enligt socialstyrelsen har nio av tio kvinnor som missbrukar också utsatts för våld. Det måste finnas ställen som ger dessa kvinnor rätt stöd. Mänskliga rättigheter upphör inte för att du är påtänd eller berusad.

Regeringen måste följa upp att alla kvinnor och deras barn får stöd oavsett var de bor i landet och oavsett vad de bär med sig i livet, i form av ett missbruk eller en funktionsnedsättning. Detta är i enlighet med socialtjänstlagen. Regeringen bör skyndsamt utse lämplig myndighet för detta uppdrag.

Stockholm den 30 september 2012

Carina Ohlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen om och stärka stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning eller missbruksproblem.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.