Skadestånd från Brottsoffermyndigheten

Motion 2011/12:So587 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skadestånd från Brottsoffermyndigheten inte ska räknas som inkomst och därmed medföra en minskning av försörjningsstöd som erhålls genom socialtjänstlagen.

Motivering

Om någon har utsatts för ett brott kan man erhålla ersättning för skada i samband med brottet.

I första hand ska ersättningen betalas av gärningsmannen men om han eller hon inte har ekonomiska förutsättningar betalas skadan av Brottsoffermyndigheten. Man kan få skadestånd eller brottsskadeersättning eller försäkringsskadeersättning.

Skadeståndet är för i princip alla skador som uppkommit i samband med brottet. Man kan få ersättning för sveda och värk eller ärr som uppkommit på grund av brottet. Om den som utförde gärningen/brottet inte kan betala eller om personen i fråga är okänd kan det utgå försäkringsersättning.

Oavsett vilken typ av ersättning som utbetalas bör den inte räknas av vid ersättning från socialtjänstlagens försörjningsstöd. Det har framkommit att tillämpningen i kommunerna är olika på denna punkt och så bör inte vara fallet. Ersättningen från Brottsoffermyndigheten som är en form av plåster på såren ska inte betraktas som en inkomst för löpande utgifter.

Med hänvisning till det ovanstående finns det skäl att tydliggöra att ersättningen från Brottsoffermyndigheten inte ska räknas in vid erhållande av försörjningsstöd genom socialtjänstlagen.

Stockholm den 29 september 2011

Solveig Zander (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skadestånd från Brottsoffermyndigheten inte ska räknas som inkomst och därmed medföra en minskning av försörjningsstöd som erhålls genom socialtjänstlagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.