Familjerådgivning

Motion 2012/13:So245 av Arhe Hamednaca (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-27
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att definiera och kvalitetssäkra yrkesrollen för familjerådgivare.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa rimliga avgifter för familjerådgivning.

Motivering

Familjerådgivning är en viktig verksamhet för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Enligt socialtjänstlagen är alla kommuner sedan 1995 skyldiga att erbjuda familjerådgivning av god kvalitet och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det finns dock ett stort behov av att förbättra familjerådgivningen i Sverige, såväl vad gäller familjerådgivningens kvalitet som dess tillgänglighet.

Ett problem med dagens familjerådgivning är att begreppet familjerådgivning och yrkestiteln familjerådgivare inte är definierade eller omfattas av några specificerade kriterier. Visserligen utfärdar både Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare och Svenska kyrkan särskilda auktorisationer för familjerådgivare, men ett obligatoriskt och transparent begrepp saknas.

Dessa oklarheter innebär att i princip vem som helst kan kalla sig för familjerådgivare. Ett reportage i Sveriges Television våren 2012, inspelat med dold kamera, avslöjade att flera familjerådgivare/imamer i de största svenska moskéerna avrådde en misshandlad kvinna från att gå till polisen och anmäla misshandeln. Min uppfattning är att detta är oacceptabelt och att det pekar på ett akut behov av att definiera och kvalitetssäkra vad som ska innefattas i begreppet familjerådgivare. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Ett annat problem med dagens familjerådgivning är att många människor inte har råd att uppsöka en kommunal familjerådgivare på grund av allt för höga avgifter. Socialtjänstlagen föreskriver att varje kommun får ta ut avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer, men att avgifterna ska vara skäliga och inte överstiga kommunens självkostnader. I dag är dock skillnaderna i avgiftsnivåer stora mellan olika kommuner. Den familjerådgivning som är helt gratis i Köping och Arboga tar Stockholm stad 450 kronor för per gång.

Följden blir att många familjer med sämre ekonomi tvingas avstå från familjerådgivning helt, eller väljer bort kommunal familjerådgivning av god kvalitet för att i stället uppsöka religiösa samfund som ger avgiftsfria familjeråd. Min uppfattning är att samhället måste säkerställa rimliga avgifter för familjerådgivning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2012

Arhe Hamednaca (S)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att definiera och kvalitetssäkra yrkesrollen för familjerådgivare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa rimliga avgifter för familjerådgivning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.