Överklagande av vårdnadsutredningar

Motion 2011/12:So589 av Margareta Sandstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omprövning och överklagande av vårdnadsutredningar.

Motivering

Mängden tvister om vårdnad, boende och umgänge ökar hela tiden i landet, och detta trots en reform som syftade till att minska antalet. Det finns därför all anledning att tro att familjerätten i större och större utsträckning tas i anspråk för att föreslå vilken part som är lämpligast som vårdnadshavare och liknande inför domstol.

Vårdnadsutredningar är det viktigaste instrumentet som domstolen, i synnerhet i lägre instanser, har till sitt förfogande när det gäller att fastställa vem som ska vinna tvisten. Kravet på rättssäkerhet måste därför ställas högt på vårdnadsutredningar.

Kvaliteten på vårdnadsutredningar och kompetensen bakom dessa finns det anledning att ifrågasätta i dagsläget. Man kan se vid jämförande studier och rapporter från bl.a. familjerätten i Lund att allt inte står rätt till. Det rapporteras även ofta i media om umgängessabotage eller domstolsutslag som fått orimliga konsekvenser.

Enligt min mening kan en felaktig vårdnadsutredning, för den person som inte rekommenderas, leda till ett synnerligen stort ingrepp i rätten till familjeliv och leder även till oerhörda irreparabla skador. Vårdnadsutredningar, med beaktande av den vikt domstolar lägger vid dessa, måste vara att betrakta som ett myndighetsbeslut med anledning av att det, enligt min mening, definitivt inte är vare sig rättssäkert eller tillförlitligt att delta i en vårdnadsutredning i dagsläget. Därför anser jag att individen måste ha rätt att begära omprövning och överklaga vårdnadsutredningar. Det lämpligaste forumet för detta torde vara utanför den tvist som redan pågår i tingsrätten och för att undvika ytterligare personangrepp och polarisering borde det därför ske vid förvaltningsdomstolarna.

Det är dags att regeringen ser över ramarna för hur FB-mål hanteras och avgörs i Sverige. Fram till dess att man gjort en stor översyn anser jag att man i varje fall bör tillåta den enskilde att överklaga såväl grunderna för som slutsatserna i en vårdnadsutredning.

Stockholm den 4 oktober 2011

Margareta Sandstedt (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omprövning och överklagande av vårdnadsutredningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.