Till innehåll på sidan

Samverkan när det gäller våld i nära relationer

Motion 2011/12:So497 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av samverkan mellan myndigheter och kommuner i syfte att stävja och motverka våld i nära relationer.

Motivering

Våld i nära relationer är ett omfattande och nationellt problem. Det har under den nuvarande regeringen pågått flera framgångsrika projekt för att öka kunskapen och flera nya lagar har implementerats. Samarbetet mellan myndigheter i fall där det förekommer våld i en relation eller där hot och trakasserier begås efter att en relation avslutats är omfattande och fungerar bra i många län. Men fortfarande krävs en än bättre samverkan mellan olika myndigheter och mellan kommunerna för att kunna lösa akut uppkomna situationer och skydda den utsatte i ett initialt skede.

Idag uppstår ofta en situation där den utsatte hamnar i kläm när en lösning som innebär förflyttning över kommungränserna inte kan genomföras då den nya kommunen blir ansvarig ekonomiskt. Behov finns därför av en nationell pott för att öka samarbetet i och mellan kommuner och myndigheter.

Det finns idag goda exempel på hur ett samarbetsavtal mellan kommuner kan se ut för att kunna flytta på och därmed trygga den som utsätts. Det finns all anledning att se över situationen för att kunna föreslå rutiner för hur samarbetet och samverkan mellan både kommuner och myndigheter skulle kunna utformas.

Stockholm den 4 oktober 2011

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gunilla Nordgren (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av samverkan mellan myndigheter och kommuner i syfte att stävja och motverka våld i nära relationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.