Riksnormen för försörjningsstöd

Motion 2012/13:So545 av Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över riksnormen för försörjningsstöd med syftet att den ska inbegripa persondator och internetuppkoppling.

Motivering

Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet som kommunerna betalar ut till hushåll som inte själva kan uppnå en skälig levnadsnivå. Riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar och fastställs av regeringen inför varje nytt år.

Riksnormen innehåller idag bland annat kostnader för dagstidning, telefon och tv-avgift. Dessa kostnader är rimliga men bygger på en något ålderdomlig syn på människors mediekonsumtion och sätt att kommunicera. Idag sker mycket av mediekonsumtionen och kommunikationen över internet. Därför vore det rimligt att persondator och internetuppkoppling införlivas i riksnormen. Det kan ske antingen genom att helt enkelt lägga till den kostnaden till riksnormen eller att låta den ersätta kostnaden för dagstidning. Detta bör ses över.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anders Sellström (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över riksnormen för försörjningsstöd med syftet att den ska inbegripa persondator och internetuppkoppling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.