Inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn

Motion 2012/13:So369 av Bino Drummond (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn.

Motivering

Att frånta vårdnaden av ett barn från de biologiska föräldrarna är aldrig något som ska få ske lättvindigt, men likväl finns alltför många barn i Sverige som växer upp utan den trygghet som kommer av att barnet vet att det hör till en familj.

Idag är ca 15 000 barn familjehemsplacerade i Sverige. Familjehemsplacerade barn kan mycket väl vara placerade hela sin uppväxt i samma familj, men samtidigt under denna tid tvingas att på halvårsbasis få sin placering förlängd. Att vara familjehemsplacerad kan skapa en otrygghet både för placerade barn och mottagande föräldrar.

Utgångspunkten bör i större utsträckning än idag vara att så många barn som möjligt bör ha möjlighet att få växa upp i ett hem där de fullt ut anses vara en del av familjen. Barnets behov av tillhörighet bör därför lyftas fram mer i den rådande myndighetsutövningen. Trots att det inte finns några juridiska hinder för adoption av familjehemsplacerade barn, och det inte heller passar i alla fall, prövas den möjligheten väldigt sällan. Färre än 20 adoptioner sker årligen.

Regeringen bör därför se över tillämpningen av befintliga regler för att underlätta och stimulera fler inhemska adoptioner i fall där de biologiska föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn anses långvarigt begränsad.

Stockholm den 28 september 2012

Bino Drummond (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.