Till innehåll på sidan

Betalningsansvar för villkorligt frigivna på behandlingshem

Motion 2011/12:So384 av Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betalningsansvaret för placeringen av villkorligt frigivna missbrukare på behandlingshem.

Motivering

Personer med missbruksproblematik som är dömda till fängelse kan mot slutet av fängelsestraffet få avtjäna detta på ett behandlingshem, så kallad vårdvistelse, 56 § KvaL, tidigare benämnd § 34-placering. Många gånger krävs dock en betydligt längre behandlingsperiod än tiden fram till villkorlig frigivning för att insatsen skall vara meningsfull. Genom en ansvarsförbindelse kan vederbörandes hemkommun ta över betalningsansvaret för vårdvistelsen för tiden efter villkorlig frigivning.

Många kommuner har dock svårt att prioritera missbrukarvården i förhållande till många andra angelägna uppgifter. Det finns exempel på kommuner som säger nej eller bara tar på sig betalningsansvaret för en kortare period. Därmed blir det inte behovet utan vilken kommun vederbörande är skriven i som avgör om rehabiliteringen kommer till stånd och om den blir tillräckligt lång för att bli verkningsfull.

Frågan om ett statligt övertagande av betalningsansvaret för vårdvistelsen har aktualiserats ett flertal gånger, bl. a. i den parlamentariska utredningen Kriminalvård i anstalt (SOU 1993:76), i SKL:s yttrande över betänkandet Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) samt i form av motioner i Sveriges riksdag.

Den statliga Missbruksutredningen har enbart marginellt berört gruppen intagna på kriminalvårdsanstalt med missbruksproblem. Med anledning av detta bör regeringen överväga ett statlig betalningsansvar för placeringar på behandlingshem efter villkorlig frigivning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betalningsansvaret för placeringen av villkorligt frigivna missbrukare på behandlingshem.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.