Konsumenträtt och överskuldsättning

Betänkande 2014/15:CU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare samt uppföljning av lagstiftningen om sms-lån (CU11)

Riksdagen tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. En del i detta arbete är att undanröja de intressekonflikter som kan uppkomma vid rådgivning till konsumenter. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare.

Under senare år har det införts lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Bland annat infördes regler i konsumentkreditlagen under 2014. Riksdagen uppmanade regeringen att göra en uppföljning av den lagstiftning som införts, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som bland annat handlar om obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter samt frågor om överskuldsättning.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion angående finansiella rådgivare och till motion angående SMS-lån. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 33

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-12
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer: 6
Betänkande 2014/15:CU11

Alla beredningar i utskottet

2015-02-10, 2015-03-12

Skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare samt uppföljning av lagstiftningen om sms-lån (CU11)

Civilutskottet tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. En del i detta arbete är att undanröja de intressekonflikter som kan uppkomma vid rådgivning till konsumenter. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare.

Under senare år har det införts lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Bland annat infördes regler i konsumentkreditlagen under 2014. En majoritet i utskottet anser riksdagen ska uppmana regeringen att göra en uppföljning av den lagstiftning som införts, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som bland annat handlar om obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter samt frågor om överskuldsättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-23
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 12, Voteringar: 3

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Obeställd reklam och telefonförsäljning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

  2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

  2014/15:1274 av Sten Bergheden (M),

  2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

  2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C) och

  2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) yrkandena 1-3.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880025
  M660018
  SD137011
  MP20005
  C16006
  V19002
  FP15004
  KD12004
  Totalt23737075
  Ledamöternas röster
 2. Bluffakturor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 3. Reklam riktad till barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 4. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 5. Försäljning av hästar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 6. Kostnadsansvaret vid byggfel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 7. Hantverkstjänster

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. Tydligare regler för fakturors förfallodatum

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 9. Preskriptionsavbrott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M).
  • Reservation 2 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880025
  M066018
  SD380011
  MP20005
  C16006
  V19002
  FP15004
  KD12004
  Totalt20866075
  Ledamöternas röster
 10. Resegarantisystemet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 11. Konsumentvägledning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 12. Finansiella rådgivare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.Riksdagen bifaller motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 21.
 13. Miljömärkning av produkter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 14. Sms-lån

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6,

  2014/15:436 av Hans Hoff (S),

  2014/15:965 av Jan Ericson (M),

  2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S),

  2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

  2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

  2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och

  2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

  bifaller motion

  2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880025
  M660018
  SD003811
  MP20005
  C16006
  V01902
  FP15004
  KD12004
  Totalt217193875
  Ledamöternas röster
 15. Överskuldsättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3,

  2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M),

  2014/15:2305 av Jörgen Andersson (M),

  2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 5,

  2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) och

  2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 5 (SD)
  • Reservation 6 (V)