Till innehåll på sidan

Ockerräntor

Motion 2014/15:965 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krafttag mot ockerräntor.

Motivering

Svensk lagstiftning förbjuder ocker. Samtidigt accepteras avgifter och lånekostnader som motsvarar en effektiv årsränta på 400–500 % eller i vissa fall uppemot 1 000 % på vissa snabbkrediter. Detta är helt orimligt.

 

Konsumentkreditlagen bör om möjligt ses över i syfte att förtydliga regler om vad som anses vara en rimlig effektiv ränta, och var gränsen går för straffbar ockerränta. Denna nivå bör ligga avsevärt lägre än de effektiva årsräntor som förekommer idag.

 

.

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krafttag mot ockerräntor.
    Behandlas i
    Civilutskottet
    Betänkande 2014/15:CU11
    Utskottets förslag
    Avslag
    Kammarens beslut
    Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.