Till innehåll på sidan

Ovälkommen telefonförsäljning

Motion 2014/15:1274 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning.

Motivering

Sverige riskerar minskad tillväxt med anledning av företags förlorade inkomster och tidskrävande åtgärder till följd av bluffakturor och falska muntliga avtal. Det är ett allt vanligare inslag i svenska företagares vardag. Metoderna blir mer och mer avancerade. Bluffakturor och falska muntliga avtal klipps och klistras ihop från bandade telefonsamtal.

Flertalet företagare är irriterade över att telefonförsäljare ringer och tjatar om produkter de inte är intresserade av – det tar tid och kostar företaget pengar. Irritationen och frustrationen är än större vad gäller bluffakturor och falska muntliga avtal. Sådana innebär dessutom att ovaksamma företagare kan bli indragna i en affär som de inte vill ha. Företagare saknar ångervecka vilket innebär att detta kan bli mycket kostsamt för företaget.

Telefonförsäljning som är oseriös hotar den seriösa telefonförsäljningen. För att stärka upp konsumentskyddet bör man se över om något kan förbättras för att öka konsumentskyddet. 

Under 2013 stod tio företag för nästan 50 procent av alla anmälningar till Konsumentverket rörande försäljning via telefon. De oseriösa företagen skadar hela branschen, gör det otryggt för konsumenter och kostar rättssystemet arbete och pengar för att reda ut.

Telefonförsäljning är en stor arbetsplats för många och inte minst för många ungdomar vilket är viktigt. Det är därför viktigt att den kan fortsätta men att man gör vad man kan för att få bort oseriösa aktörer.

Några förslag som man kan studera är att undersöka möjligheten att kräva att alla samtal som sker mellan näringsidkare och konsumenter, som leder till ett avtal, ska spelas in i sin helhet. Man behöver också se över hur man kontinuerligt bevakar telefonmarknaden för att försvåra för de oseriösa aktörerna.

Av dessa anledningar bör regeringen se över vad man kan göra för att försvåra för oseriös telefonförsäljning. Exempelvis kan regeringen överväga möjligheten att se över Konsumentverkets informations- och rådgivningsfunktion till företagare, så att de bättre kan skyddas mot ovälkommen telefonförsäljning.

 

.

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.