Till innehåll på sidan

Konsumentrådgivning

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning.

Motivering

”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd”, (SOU 2012:43) är en statlig utredning vars uppdrag var att se över framtidens stöd till konsumenter. Stödet kan vara i olika former, som information, vägledning, val av olika produkter med hänsyn till etniska och miljörelaterade aspekter samt hur ett likvärdigt stöd till alla konsumenter kan se ut. Det är en angelägen utredning som lyfter fram vikten av ett fungerande konsumentstöd.

 

Tidigare har det funnits ett större stöd för konsumenterna i kommunerna, genom konsumentvägledning och konsumentnämnder. Idag finns det få konsumentnämnder och konsumentvägledare kvar, vars uppgift är att gratis hjälpa till med konsumentfrågor och konsumentrådgivning. Det är angeläget att det kommunala konsumentarbetet lyfts fram och får en större prioritet. Idag finansieras den kommunala konsumentvägledningen och konsumentpolitiken lokalt. För att stärka det lokala arbetet bör en översyn göras för att se hur staten kan stötta detta arbete.

.

Suzanne Svensson (S)

 

Hans Ekström (S)

Kent Härstedt (S)

Peter Jeppsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Lawen Redar (S)

Lena Emilsson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Christer Engelhardt (S)

Hans Hoff (S)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.