Riksdagsskrivelse 2014/15:178

Riksdagsskrivelse 2014/15:178

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2014/15:178

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2014/15:CU11 Konsumenträtt och överskuldsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 april 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:179 till Justitiedepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.