Till innehåll på sidan

Preskriptionstiden på bankfordringar

Motion 2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskriptionstid på skulder.

Motivering

Den normala preskriptionstiden är enligt lag 10 år. Detta lagrum kan banker sätta ur spel genom att begära förlängning av fordran gång på gång.

 

Vår uppfattning är att man inte ska kunna förlänga en skulds preskriptionstid i all evinnerlighet utan att lagstiftningen bör sätta en bortre gräns. Man kan lära av andra länders exempel och studera den finska lagstiftningen som har en absolut gräns vid 15 år.

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskriptionstid på skulder.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.