Till innehåll på sidan

Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Motion 2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning både till konsumenter och till näringsidkare.

Motivering

Oseriös telefonförsäljning är ett stort problem för konsumenter, småföretagare och delägare i lantbruks- skogsfastigheter. För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagstiftningen skärpas. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid telefonförsäljning bör införas och gälla både vid försäljning till konsumenter och till näringsidkare.

Det svåra med muntliga avtal i samband med telefonförsäljning är att ”köparen” inte har något ”kvitto” på vad som avtalats. Det är i princip omöjligt att veta om de verkligen har fått höra om alla viktiga detaljer i avtalet. Det enda beviset som finns är ofta en ljudfil, där säljaren spelat in när konsumenten tackat Ja. Men vad säljaren lovat vad avser pris och tjänstens innehåll saknas på ljudfilen.

När det gäller försäljning av abonnemang för telefoni och internet är det störst problem för enmansföretagare och personer som äger del i en skogsfastighet. Småföretagare och delägare i näringsfastigheter har en särskilt utsatt position eftersom det inte finns någon möjlighet för dem att ansluta sig till Nix-Telefon. De omfattas heller inte av lagreglerna om ångerrätt.

Krav på skriftliga avtal ger den stora fördelen att det inte längre kommer att råda några tveksamheter om ett avtal slutits och om innehållet i det. Dessutom skulle förtroendet för telefonförsäljningsbranschen öka.

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning både till konsumenter och till näringsidkare.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.