Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut