Jonas Millard (SD)

Jonas Millard (SD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Örebro län
Titel Datatekniker.
Född år 1981

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2019-01-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2014-09-29 – 2019-01-31
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-01-31
  • Ledamot 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2019-01-31
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-10-09 – 2019-01-31
  • Suppleant 2015-11-03 – 2018-10-02
  • Valberedningen

  • Suppleant 2014-09-29 – 2019-01-31

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot konstitutionsutskottet 15-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-15, civilutskottet 14-18, EU-nämnden 15- och utrikesutskottet 18-. Suppleant riksdagens valberedning 14-.
 • Föräldrar

  Snickaren Christer Bergfeldt.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Örebro, slutår 01.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Integritetskommittén.
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsråd, Örebro läns landsting 10. Kommunalråd, Örebro kommun 11-14.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt skydd för valhemligheten
Debatt om förslag 2018/19:KU12 21 november 2018 Stärkt skydd för valhemligheten
Stillbild från Debatt om förslag: Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess
Debatt om förslag 2017/18:KU40 18 juni 2018 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess
Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2017/18:KU20 18 juni 2018 Granskningsbetänkande
Stillbild från Debatt om förslag: En stärkt minoritetspolitik
Debatt om förslag 2017/18:KU44 14 juni 2018 En stärkt minoritetspolitik
Stillbild från Debatt om förslag: Journalistik i hela landet
Debatt om förslag 2017/18:KU43 14 juni 2018 Journalistik i hela landet
Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.
Debatt om förslag 2017/18:KU28 30 maj 2018 Allmänna helgdagar m.m.

Dokument:

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. De politiska partierna, allmänna val och regeringen Anslaget Stöd till politiska partier


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

med anledning av framst. 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen - övriga lagändringar

Motion 2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. SD med anledning av framst. 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen övriga lagändringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mandatperiodens längd och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Tidsgräns för framtida regeringsbildande

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. SD Tidsgräns för framtida regeringsbildande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en bortre tidsgräns för regeringsbildningsprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I regeringsformen


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.