Anti Avsan (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Rådman.
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2012-12-02
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-12-03 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2014-12-18 – 2018-09-24
Extra suppleant
2014-01-24 – 2014-03-14

EU-nämnden

Suppleant
2010-11-17 – 2013-01-15
Suppleant
2008-01-18 – 2010-10-12

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Förste vice ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28

Krigsdelegationen

Ledamot
2015-03-12 – 2018-09-24

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2015-03-03 – 2018-09-24

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2010-10-19 – 2010-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-. Ledamot civilutskottet 06-12, justitieutskottet 12-. Suppleant försvarsutskottet 06-10, EU-nämnden 08-13, utrikesutskottet 14- och extra suppleant 14. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 14, ordförande 10-14 och 1:e vice ordförande 14-. Ledamot krigsdelegationen 15-. Riksrevisionens styrelse 10 och riksdagsstyrelsen 15-.

Utbildning

Gymnasieskola, ekonomisk linje, Huddingegymnasiet, slutår 76. Polisutbildning, Polisskolan Ulriksdal 77-78 och 84. Jur. kand., Stockholms universitet 95. Folkrättslig rådgivare 95.

Anställningar

Ekonomiassistent, Huddinge sjukhus 76. Polis, Polismyndigheten i Stockholm och Stockholms län 77-99. Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 95-97. Fiskalaspirant, Svea hovrätt 97-98. Tingsfiskal, Uppsala tingsrätt, Stockholms tingsrätt 98-99. Hovrättsassessor, Svea hovrätt 00. Rådman, Stockholms tingsrätt 02-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Föreningslagsutredningens parlamentariska referensgrupp 08-10 och Namnlagskommittén 10-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Huddinge. Ledamot, kommunstyrelsen. Styrelseledamot, Södertörns Brandförsvarsförbund (förbundsdirektionen) och styrelseordförande, Huge Fastigheter AB.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Moderaternas kommunkrets i Huddinge 00-. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms län.

Litteratur

Folkrätt för poliser (95).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter