Till innehåll på sidan

Unga lagöverträdare

Betänkande 2017/18:JuU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Riksdagen uppmanar regeringen, genom sex tillkännagivanden, att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motioner om utvärdering av de sekretessbrytande bestämmelser som infördes 2013 för information om unga som delas mellan polis och socialtjänst, utvärdering av lagstiftningen om drogtester av barn under 15 år, snabbare lagföring av brott som begås av unga, fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas, införande av möjlighet för åklagare att genom strafföreläggande besluta om kortare ungdomstjänst för ringa brott och införande av fler former av påföljder för unga. Avslag på övriga motioner

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-08
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Reservationer: 21
Betänkande 2017/18:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2018-01-30, 2018-02-08

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:JuU18, Unga lagöverträdare

Debatt om förslag 2017/18:JuU18

Webb-tv: Unga lagöverträdare

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 120 Ellen Juntti (M)

Fru talman! I dag debatterar vi justitieutskottets motionsbetänkande gällande unga lagöverträdare. Jag står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservationerna 1 och 14.

Vi moderater har lämnat många bra förslag i våra motioner, bland annat om att inrätta ungdomsdomstolar. Tyvärr får vi inte igenom ett tillkännagivande om det i dag, men vi får återkomma.

Alliansen har lämnat en gemensam motion, även den med många bra förslag. Vi får igenom sex tillkännagivanden till regeringen i detta betänkande. Det är mycket bra.

Jag kommer inte att prata om alla förslag utan begränsar mig till tre olika förslag.

Fru talman! Det första förslaget handlar om utökade tidiga insatser för barn i riskzon för att minska risken att de senare begår brott. Reservation 1 handlar om detta.

Det absolut viktigaste är att förebygga brott. Ju tidigare samhället reagerar, desto bättre. Brottsförebyggande rådet har redovisat en rapport gällande brottsförebyggande insatser. Ett sätt är genom så kallade hembesök som innebär att gravida kvinnor som tillhör olika riskgrupper får löpande hembesök av en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Kvinnan får stöd och hjälp, och detta fortsätter under barnets första år. Även den andra föräldern får stöd.

Brottsförebyggande rådet konstaterar i sin rapport att dessa hembesök har lett till färre fall av barnmisshandel och att dessa barn hade mindre problem i framtiden än jämförelsegruppen och därmed mindre risk för att hamna i kriminalitet. Vi föreslår att hembesök och liknande insatser ska göras i större utsträckning och att regeringen ska ta initiativ till en utvärdering av vilka metoder som är effektivast för att förebygga brott.

Det här är otroligt viktigt. Som polis utredde jag grova kvinnofridskränkningar. Med stor, stor sorg konstaterade jag att det är så många barn som växer upp i våldsamma hem. Det var jätteledsamt att se. Det var sorgligt, helt enkelt. Detta resulterar tyvärr i att många av dessa barn växer upp och själva blir våldsamma. Därför måste fler familjer i riskgrupper få stöd och hjälp.

Tyvärr får vi inte igenom ett tillkännagivande i dag gällande detta, men det får vi återkomma till.

Fru talman! Det andra som jag vill ta upp är den mycket grova gängbrottsligheten. Dödsskjutningarna i gängmiljöer har ökat dramatiskt. Under 2017 skedde 320 skjutningar, alltså nästan en om dagen. Resultatet är 42 mord och 140 skadade.

Majoriteten av både gärningsmän och brottsoffer är unga män i 20årsåldern. Det här är faktiskt kallblodiga avrättningar. En polis sa för ett tag sedan att förr i världen sköt man i benet för att skada, men nu skjuter man i huvudet för att döda. Det är helt enkelt förfärligt.

De flesta av de här avrättningarna - för det är faktiskt avrättningar - sker på allmänna platser i tätbebyggda områden där vanliga hederliga människor rör sig. Flera oskyldiga människor har tyvärr mördats. Det är oerhört tragiskt. Det kunde ha varit ditt barn eller mitt barn.

Antalet skjutningar har mer än fördubblats på bara fem år. Det har blivit så vanligt att det nästan känns som normaltillstånd i Sverige. När det står i tidningen nu för tiden om dödsskjutningar är det nästan så att jag inte orkar läsa utan bara bläddrar förbi. Så ofta sker det. Detta är en mycket farlig utveckling som måste stoppas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Många yrkeskriminella började begå brott långt innan de fyllde 15 år. Många som jag har talat med har sagt att de hade önskat att samhället skulle ha reagerat tidigare och tydligare så att de inte hade fastnat i brottslighet.

Vi moderater och Alliansen vill införa två nya påföljder för 15-17åringar. De heter kontaktskyldighet och ungdomsövervakning. Ett av dagens tillkännagivanden handlar om detta.

Ungdomsövervakning kan till exempel innebära ett förbud att lämna bostaden under helger eller förbud att vistas på vissa platser. Detta ska kunna kontrolleras med fotboja. Redan 2015 fick vi igenom ett tillkännagivande gällande ungdomsövervakning, den ena påföljden alltså, men då benämndes den helgavskiljning med fotboja.

Det har nu gått tre år sedan vårt tillkännagivande. Regeringen har inte presenterat några som helst förslag gällande detta. Inte heller finns något förslag i regeringens propositionsförteckning, som räcker fram till september 2018.

För några veckor sedan ställde jag en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson. Den gällde när regeringen tänker komma med dessa förslag. Här bör också tilläggas att Morgan Johansson var med i Sveriges Televisions program Agenda i februari 2017, alltså för ett år sedan, och aviserade att regeringen skulle komma med förslag om detta under 2017. Det har inte skett.

Justitieministerns svar på min skriftliga fråga var att nya ungdomspåföljder är mycket viktiga för regeringen och att förslagen bereds vidare i högt tempo i Regeringskansliet.

Regeringen kommer alltså inte att presentera några förslag före september 2018, och då har det alltså gått ungefär tre och ett halvt år sedan våra tillkännagivanden. Man kan undra om någon tycker att det är högt tempo. Det tycker i alla fall inte jag.

Fru talman! Det tredje och sista som jag tänker ta upp är straffrabatten för 18-21-åringar. Reservation 14 gäller det. Straffrabatten innebär att en person som är mellan 18 och 21 år får ett lindrigare straff. En 18-åring får i princip 50 procents rabatt på straffet.

För ett tag sedan åtalades ett gäng unga män för inblandning i tre mord här i Stockholmstrakten. Bara en av dessa var över 21 år och dömdes som vuxen. Övriga fyra fick straffrabatter - för inblandning i tre mord. De är faktiskt kallhamrade, myndiga mördare. De ska inte ha straffrabatter.

Jag brukar reagera när man kallar sådana grova brott för händelser. Det är helt fel. En händelse är något som bara händer. En tsunami är en händelse där människor dör. Men mord är inte händelser.

Det finns folk som kallar terrorbrottet på Drottninggatan för en händelse. Nej, det var ingen händelse. Det var ett medvetet val att mörda folk, bland annat ett litet barn. Det var ingen händelse. Att kalla det för en händelse är att släta över allvaret. Att mörda folk med flit är grov allvarlig brottslighet. Jag vet att det låter hårt. Men det heter faktiskt det. Jag gillar inte när man kallar grova våldsbrott för händelser.

Vid flera tillfällen har jag frågat Morgan Johansson om han anser att straffrabatten är rimlig. Han har sagt att han gör det.

Hösten 2016 skrev vi en gemensam alliansmotion om att vi ville ha en översyn av straffrabatten. Dagen innan justitieutskottet skulle justera betänkandet, för ett år sedan, där vi skulle få igenom ett tillkännagivande om denna översyn kom statsminister Löfven med beskedet att regeringen skulle se över straffrabatten. Det var första gången som den S-ledda regeringen öppnade för en översyn. Det var en vändning under galgen. Regeringen visste att de skulle förlora vid voteringen i kammaren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska redovisa sitt resultat i december 2018. Det är tydligt att vi i Alliansen driver på regeringen med våra förslag, både när det gäller nya påföljder och när det gäller straffrabatten.

Vi moderater vill dock gå längre än en skärpning. Vi vill ta bort straffrabatten helt. Den som är vuxen ska behandlas som vuxen.

Avslutningsvis menar jag att gängkriminaliteten är mycket allvarlig. Den måste bekämpas med kraft. Tyvärr tar regeringen inte detta på allvar, inte minst med tanke på det jag har sagt om nya påföljder och skärpningar när det gäller straffrabatten.

Regeringen agerar väldigt långsamt. När kommer regeringen att ta den grova ungdomsbrottsligheten på allvar?

(Applåder)


Anf. 121 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi debatterar nu motionsbetänkandet om unga lagöverträdare. Det är ett ganska bra motionsbetänkande som beskriver den kriminalpolitiska utvecklingen i vårt land. Många av de frågor som Sverigedemokraterna ensamt har kämpat för, och där vi också har mött hårt motstånd från er andra, har kommit väldigt nära att förverkligas. Straffrabatterna för personer mellan 18 och 21 år är ett tydligt och bra exempel.

I valrörelsen 2014 lovade de flesta av allianspartierna åtgärder mot straffrabatterna. Men efter valet hände ingenting. Allianspartierna valde i stället att rösta emot den enda motionen i riksdagen om att ta bort straffrabatterna, det vill säga den motion som Sverigedemokraterna hade skrivit.

Men för något år sedan vaknade Moderaterna. Och förra året hängde resten av Alliansen på. Vi fick ett tillkännagivande om straffrabatterna. Visserligen blev det ett urvattnat tillkännagivande, som var starkt påverkat av Centerpartiet. I stället för att straffrabatterna ska tas bort ska de behållas men ses över. Och de som eventuellt ska få en reducerad straffrabatt ska vara återfallsförbrytare. Så lyder tillkännagivandet. Det var Centerpartiets krav i den alliansgemensamma förhandlingen inför tillkännagivandet.

Det blev i alla fall en tydlig positionsförbättring i frågan. Det har satt nödvändig press på regeringen och leder den fortsatta politikutvecklingen åt rätt håll, det vill säga åt vårt håll.

Den utvecklingen har vi sett i fråga efter fråga. Det verkar nästan som att valår är ett år där samtliga partier mer eller mindre kommer över till Sverigedemokraternas planhalva inom kriminalpolitiken. Man lovar både det ena och det andra som man har röstat emot under hela mandatperioden: fler poliser, högre löner, hårdare straff och bort med straffrabatterna. Var har det engagemanget varit under resten av mandatperioden, fru talman?

Kriminalpolitiken i Sverige är ett totalt fiasko. Det beror på att inget annat parti än Sverigedemokraterna har agerat i tid. Regeringen har haft några riktigt stadiga sabbatsår inom kriminalpolitiken, och Alliansen har minst sagt lagt sig platt för regeringen.

Kriminalpolitik är inte något som man kan ägna sig åt bara vart fjärde år, när det är dags att gå till val. Det krävs ett trovärdigt engagemang och en långsiktig garanti. Det är därför den rödgröna regeringen bland annat inte kommer att lyckas med att utbilda de poliser som man vitt och brett lovar väljarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

I tider då liberala partier fiskar röster på Sverigedemokraternas planhalva inom kriminalpolitiken gör man bäst i att skörda, och det gör vi. I det här betänkandet har Sverigedemokraterna sett till att det finns en riksdagsmajoritet bakom flera förslag. Det gäller drogtester av personer under 15 år, fler former av påföljder för unga förövare, att fler brott som begås av personer under 15 år ska utredas och så vidare.

En viktig fråga som Sverigedemokraterna är ensamma om att driva är att straffmyndighetsåldern ska sänkas från 15 till 13 år. Vi är öppna för att även sänka till 12 år, om det skulle vara mer lämpligt. Om vi skulle få igenom bara förslaget om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle många tillkännagivanden kunna realiseras. Men det är bara Sverigedemokraterna som vill sänka straffmyndighetsåldern, och vi ser till att delar av de effekter vi eftersträvar får stöd av en riksdagsmajoritet.

Det finns flera anledningar till att vi vill se tidigare och tydligare åtgärder mot unga lagöverträdare. Till att börja med påkallar såklart samhällsutvecklingen nya möjliga åtgärder. Allt fler yngre vävs in i kriminella miljöer, begår brott och använder droger vid en ålder där det inte var lika vanligt för några decennier sedan.

Att inte öppna upp för möjligheter att agera i tid, utan att låta unga personer odla en kriminell identitet innan de har fyllt 18 år, är ett väldigt dåligt alternativ. Unga som begår brott måste få känna på en omedelbar och tydlig konsekvens och genom det få möjlighet att välja ett bättre liv. Därför är vi bekymrade över att Centerpartiet har bromsat Alliansen, exempelvis i frågan om straffrabatterna för personer mellan 18 och 21 år. Vi har hört flera andra partier säga att man vill ta bort dem, inte minst Moderaterna, som i den här debatten har sagt att de vill ta bort dem helt. Där är vi överens. Men det gäller som sagt inte Centerpartiet.

De straffrabatter som Centerpartiet försvarar fungerar i dag lite som ett prova-på-erbjudande. "Gör några brott, så får vi se om det här är något för dig. Första gången du åker dit är det gratis." Det skulle kunna bli Centerpartiets valslogan inom kriminalpolitiken.

Fru talman! Det finns några gemensamma och avgörande faktorer för när risken är som störst för återfall i brott. Det är när förövaren är ung och när straffet är kortare än sex månader. Inom den kategorin återfaller man allra snabbast i brott. Därför är tidigare och tydligare åtgärder väldigt viktiga.

Ett minst lika viktigt motiv till att konsekventa och hårda straff ska delas ut även till unga vuxna är brottsofferperspektivet. I Dagens Juridik kunde man den 14 februari läsa om en våldtäkt som en 18-åring begått. Fallet visar lite grann hur det fungerar i dag.

Straffvärdet för våldtäkt ligger på två års fängelse. Men eftersom det finns en ungdomsrabatt, som bland annat Centerpartiet försvarar, hamnade straffvärdet i stället på ett års fängelse för den 18-årige gärningsmannen. Hänsyn togs även till mannens personliga förhållanden vid straffmätningen, och han dömdes till slut till två månaders fängelse plus skyddstillsyn - för en våldtäkt.

Hänsyn tas alltså till förövarens ålder och till förövarens personliga förhållanden. Det blev två månaders fängelse för en våldtäkt. Och det här är bara ett av en rad mer eller mindre skrämmande exempel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Fru talman! Jag skäms inte ett ögonblick för att representera den röst i Sveriges riksdag som tar allra minst hänsyn till förövarens ålder och minst hänsyn till personliga förhållanden när straff ska mätas ut för brott. Enligt Sverigedemokraterna har straff ett egenvärde i sig, utifrån ett brottsofferperspektiv. Och Sverigedemokraterna är det enda partiet som konsekvent och tydligt har arbetat för att straffrabatterna ska tas bort och för att hänsyn i stället ska tas med övervikt till brottsoffrets kränkthet vid straffmätningen.

Fru talman! Alliansen satt vid makten i åtta år utan att göra någonting åt de här problemen. Stefan Löfven har suttit som statsminister i tre år utan att få till en enda förändring. Om man vill säkerställa brottsofferperspektivet i kriminalpolitiken utgör Sverigedemokraterna den enda garantin för det.

Jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation 15 om straffmätning och reservation 18 om straffmyndighetsålder.


Anf. 122 Johan Hedin (C)

Fru talman! Sverigedemokraterna dundrar på med en rad rena oförskämdheter och lögner om Centerpartiets politik och om Alliansens inre liv. Hur kan Adam Marttinen ha någon som helst insikt i hur vi har diskuterat i de här frågorna? Det är för mig en gåta och ett rent falsarium.

Det stämmer att Moderaterna vill gå längre än vi när det gäller den generella och automatiska nedskrivningen av straffmätningen för människor mellan 18 och 21 år. Jag vill också minska den, men jag vill inte utesluta möjligheten för domstolarna att göra den. Det är möjligt att Adam Marttinen tycker att det är en dålig idé, men så har vi landat, och det är så den gemensamma politiken för Alliansen är utformad.

Jag är säker på att vi inte har hört det sista av den diskussionen, men jag tar den gärna. Sverigedemokraterna är oerhört angelägna om att slå sig för bröstet för alla goda idéer som man tycker att alla andra har apat efter. Jag har inte sett en enda god idé från Sverigedemokraterna som inte först har varit någon annanstans. Det är kopior av politik från andra håll. I sina bästa stunder är det en rimlig kriminal- och rättspolitik som ställer de viktiga och angelägna frågor som människor ute i samhället ställer sig. I sina sämsta stunder är det en politik som hämtas från de delar av världen där rättsstatens principer nu håller på att monterats ned och där rättsstaten är utsatt för tryck. Jag talar då om Polen och Ungern, våra europeiska vänner och grannar. Det är oerhört oroande. Det är Sverigedemokraternas vänner, och det är den väg som de vill gå.

Fru talman! Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna. Orden är den evige Winston Churchills.

Och det är något att fundera på i dessa tider när rättsstatens principer naggas i kanten och när människor vill kasta tolvåringar i fängelse. Vi ser hur ett par av våra europeiska grannar som jag nämnde väljer en farlig väg bort från de grundläggande värden som vi förknippar med en liberal västerländsk demokrati och åsidosätter den för demokratin så nödvändiga pressfriheten och - lika illa - det oberoende domstolsväsendet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Rättsstaten är kanske det mest grundläggande i det stabila samhällsbygget, i demokratin, där den svaga kan få rätt mot den starka, där den enskilda människan kan få sin sak prövad och där den som bryter mot våra gemensamma regler lagförs och straffas i enlighet med det som är i lag befäst på ett rättssäkert och effektivt sätt med likhet inför lagen.

Hur vi hanterar dem som begår brott, hur straffmätningen fungerar och hur vi på bästa sätt kan förmå någon att bryta negativa livsmönster och leva sitt liv i respekt för lagen och sina medmänniskor är en av rättsstatens hörnstenar.

Ingen ska missförstå mig på den här punkten: Var och en bär ansvar för sina handlingar. Begår man brott ska man lagföras för dem och ta sitt straff. Vissa straff bör därtill vara strängare än i dag - till exempel för sexualbrott - för att bättre motsvara värdet på den kränkning som ett brottsoffer utsätts för.

Men varje samhälle som på riktigt vill bygga trygghet för alla i hela vårt avlånga land gör klokt i att söka förstå orsakerna bakom kriminalitet och vad som får ett helt vanligt barn med de enkla anspråk som barn har - att få leka, att få skratta, att bli tröstad när man är ledsen, att få ett glas saft, kärlek, respekt och en kram då och då - att bli en ung vuxen utan respekt för andras liv och frihet som funnit det nödvändigt och gångbart att använda och utveckla sina förmågor till att sätta skräck i folk och begå allvarliga och, för den som drabbas, djupt kränkande brott.

Fru talman! Ingen föds kriminell, och även om det från de sociala mediernas brunaste sörja framställs som att den som har ett visst ursprung automatiskt är att betrakta som lägre moraliskt stående och mer kriminell än andra är det naturligtvis inte så; det begriper varje tänkande människa. Det finns en väg från det oskyldiga barnet till den förhärdade kriminella som en gång anträddes av var och en som döms för brott.

Varje hinder på den vägen har ett värde, varje stopp och varje avtagsväg. Vårt jobb här och nu i utskottet och i detta betänkande är att skapa dessa alternativa vägar och incitament för att välja dem. Det måste ske med hårda hinder men också med att göra den andra vägen upplevt farbar.

Fru talman! Precis på denna vägs påfartssträcka träffar vi de individer som det här betänkandet handlar om: unga lagöverträdare. Avgörande för deras framtid och för vårt samhälles utveckling är hur vi hanterar dem i just detta skede av sina liv.

Hanterar vi detta rätt gör vi så att många människor slipper att utsättas för brott, att de unga lagöverträdena själva får ett bättre liv - ett liv i kriminalitet är ingen dans på rosor och ska inte heller vara så - och vi sparar enorma värden som en fullfjädrad livsstilskriminell kostar samhället varje år.

Fru talman! Ingen börjar heller sin kriminella bana med mord och grova rån. Det är kanske inget som primärt avhandlas i detta betänkande, men det är värt att påminna oss om att det är de enkla brotten stölder i butik, inbrott och annat som tillåter en ung människa att växla upp farten på vägen utför. Det är därför som det är så viktigt att vi gör vårt allra bästa för att sätta stopp för den så kallade instegsbrottsligheten, att även enklare brott beivras. Det är naturligtvis också viktigt för att de som utsätts för dem förtjänar det, men också för att den som begår brott tidigt ska känna att det inte var särskilt bekvämt. Denna fråga kommer vi att diskutera längre fram. Centerpartiet har på den punkten några goda förslag som jag hoppas att ni kommer att gilla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

I utskottets förslag till beslut finns flera viktiga delar som kommer att bidra till just detta.

När det gäller juridisk rättvisa är tidsaspekten alltid viktig. Det finns ett anglosaxiskt talesätt som är tillämpligt i sammanhangen: Delayed justice is no justice - fördröjd rättvisa är ingen rättvisa. Och i många stycken är det så, inte bara för den som drabbas av brottet utan faktiskt också för den unga personen som måste få möjlighet att sona sitt brott, betala sin skuld och gå vidare i livet.

Jag tycker att det var synd att vi inte denna gång fick gehör för mer av allianspolitiken på området, men vi kommer en bit på väg och syftet är ju att vi ska bilda regering tillsammans efter valet i höst. Då, om inte förr, kan allianspolitiken genomföras fullt ut, även om jag också måste rikta ett tack till regeringspartierna som väljer att inte reservera sig mot en hel del av vår politik, något som kanske ofta görs bara för att det ska göras. Det kommer att göra det lättare att snabbt få flera viktiga reformer på plats efter valet.

Fru talman! Tidiga insatser är centrala, särskilt som vi ser hur kriminaliteten går ned i åldrarna. Allt som kan kapa ledtider och underlättar insatser bör tas i beaktande.

Polis och socialtjänst måste få möjligheter att byta information med varandra, naturligtvis på ett ansvarsfullt sätt och med stor respekt för den enskilda individen och hennes integritet, men ibland känns det som att vi silar mygg och sväljer kameler när det gäller integritetsskyddet. Här handlar det om att snabbt få till insatser som kan innebära hela skillnaden för en ung människas framtid.

Sociala insatsgrupper är en arbetsform som har visat sig fungera väl. Jag har hört raljanta beskrivningar av sociala insatsgrupper som något slags gullande med kriminella, men det handlar om att snabbt få en bred palett av effektiva åtgärder på plats som kan bli både hårda hinder och alternativa utvecklingsvägar för en ung människa på glid.

Ett av de områden i detta betänkande som efter utskottsbehandling fått en bred majoritet är frågan om påföljder för unga. Detta är alldeles centralt och helt avgörande för syftet med arbetet mot unga lagöverträdare.

Under lång tid var bötesstraffet det kanske allra vanligaste, men det är ju ärligt talat inget vidare straff för en ung person. De flesta saknar egna medel. Antingen är det föräldrarna som betalar, och då är det ju inget straff för den unga. Eller också hamnar den unga i skuld, vilket gör det än mindre intressant att delta i majoritetssamhällets ekonomi och att ta ett vanligt jobb.

Själv tror jag på det goda arbetets konstruktiva kraft. Det finns en djup själslig tillfredsställelse i att känna att man gör nytta. Det gäller för alla. Och jag tror att det är otroligt viktigt för just unga som svävar i något slags identitetsmässig osäkerhet.

Samhällstjänst kan vara en nyckel till att få känna detta. Och något som inte ska underskattas i sammanhanget är också strukturer och mycket tydliga regler, att den unga får en ordentlig chans att känna sig trygg med att veta vad det är som gäller, att gränserna blir tydliga och att det faktiskt finns en massa vuxna som inte bara bryr sig utan som faktiskt är intressanta att prata med och som man kan arbeta tillsammans med för ett gemensamt mål.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Jag är övertygad om att detta och mer om ungdomspåföljder kan utvecklas mycket mer och i flera syften, inte minst när det gäller att etablera kontaktytor och förståelse mellan unga lagöverträdare och samhället.

En del som vi inte fick majoritet för denna gång är Centerpartiets och Moderaternas idé om samhällstjänst. Den som exempelvis angriper blåljusfordon ska kunna utföra samhällstjänst hos räddningstjänst och polisen i de fall som de kan och vill ta emot ungdomarna. Jag vill därför ge alla en extra chans att rösta ja till detta genom att yrka bifall till vår reservation 21 under punkt 23.

I övrigt står jag naturligtvis bakom samtliga Centerpartiets och Alliansens reservationer och de punkter där vi bildar majoritet i utskottets betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till den reservation som jag nämnde.


Anf. 123 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Johan Hedin frågar hur vi i Sverigedemokraterna kan veta hur de alliansgemensamma diskussionerna har gått vad gäller straffrabatter för dem mellan 18 och 21 år. Sunt förnuft, skulle jag vilja säga. Det finns fyra reservationer från allianspartierna i betänkandet. I dem beskrivs de enskilda partiernas inställning till straffrabatten.

Bland samtliga allianspartier är Centerpartiet det parti som utmärker sig mest av dem som vill bevara straffrabatterna. Det är därmed inte svårt att lista ut att Centerpartiet har varit det parti som i förhandlingarna inom Alliansen har försökt bevara straffrabatterna i störst utsträckning.

Det påstods här dessutom att Sverigedemokraterna minsann inte är först på bollen i några frågor, utan vi ska bara ha kopierat vår politik och våra förslag från andra partier. Jag kan bara nämna tiggeriförbudet, fråntagandet av medborgarskap för IS-krigare och karenstiden i gränskontrollerna liksom straffrabatten som vi var ensamma om att driva i början av denna mandatperiod. Då röstade Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna nej till att ta bort straffrabatterna i enlighet med den motion som Sverigedemokraterna skrev 2014/15.

Jag vill ställa en fråga om detta. Varför är det rimligt att en vuxen människa som är 18 år och begår en våldtäkt med en straffskala på två års fängelse får 50 procents reducerad straffmätning? Utöver det tar man hänsyn till personliga förhållanden, vilket gör att det hela resulterar i två månaders fängelse. Denna politik står Centerpartiet för. Jag vill bara fråga varför Johan Hedin tycker att detta är rimligt.

(Applåder)


Anf. 124 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag har tagit för vana att inte recensera domar, för inte sällan har man inte hela bilden klar för sig. I just detta fall vet jag inte vad som låg bakom domslutet.

Sexualbrott är faktiskt den brottskategori i vilken Centerpartiet vill skärpa straffen. Det kommer en lång rad förslag på området från oss inom Alliansen, som jag tror att Adam Marttinen gör klokt i att granska mycket noggrant.

För övrigt är det tydligt att det finns en markant ideologisk skillnad mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet i detta. Det är så himla viktigt att vi ser rättspolitiken som ett mål och inte som ett medel för att driva en annan agenda. Populister som har försökt att så split mellan olika grupper och människor i samhället har i alla tider använt rättspolitiken och kriminalpolitiken för att försöka skrämma människor till att välja en icke-demokratisk väg. Ibland har det lyckats, med fruktansvärda resultat som följd. Det är en väg som ingen vettig människa kan vilja gå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

För två veckor sedan stod Adam Marttinens kollega Kent Ekeroth här i talarstolen och lyfte fram Ungern som ett positivt föredöme. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Adam Marttinen: Är Ungern ett positivt föredöme när det gäller rättsstatens utveckling?


Anf. 125 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Min ursprungliga fråga kan konkretiseras väldigt enkelt. Den gäller straffrabatterna för unga mellan 18 och 21 år. Man behöver inte gå till ett enskilt fall för att förstå konsekvenserna om man tar bort halva straffvärdet i straffmätningen. Det går för en våldtäkt från två års fängelse ned till ett års fängelse. Därutöver tog jag ett konkret exempel där det fanns förmildrande omständigheter.

Själva principen att man per automatik får 50 procents reducerat straffvärde för en våldtäkt när man är vuxen ifrågasätter jag. Jag tror inte att Johan Hedin gör det i samma utsträckning, åtminstone inte enligt den reservation som han har i motionsbetänkandet.

Min fråga kvarstår: Varför är det rimligt att vuxna människor får ett reducerat straffvärde på 50 procent när de begår ett brott? Jag har fortfarande inte fått svar på frågan, och jag tycker inte att det kan vara så svårt att svara på detta. Det behöver inte vara avhängigt ett särskilt fall, utan det är en principiell fråga som handlar om straffrabatterna och det som vi har i dagens betänkande.

Vad gäller andra frågor som ligger utanför betänkandet får vi givetvis återkomma till dem i debatter som gäller dem. Jag förstår dock varför man försöker sprida ut dimridåer med frågor som inte rör detta motionsbetänkande. Det beror på att man själv inte kan stå för den egna politiken och se brottsoffren i ögonen. Man får gärningsmannen utsläppt efter två månader efter en våldtäkt. Det är Johan Hedins ansvar och skyldighet att svara på frågan varför detta är rimligt.


Anf. 126 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag tackar för möjligheten att klargöra eventuella missförstånd i denna fråga. Precis just det som Adam Marttinen lyfter fram - en automatisk nedskrivning av straffen - är exakt vad vi inte vill se. Däremot ska vi som sagt inte totalt utesluta möjligheterna för domstolarna att använda detta. Den automatiska nedskrivningen ska dock bort.

(forts. § 13)


Anf. 127 Roger Haddad (L)

Unga lagöverträdare

Fru talman! Vi debatterar betänkandet Unga lagöverträdare. Jag vill för Liberalernas del särskilt uppmärksamma reservation 9 i justitieutskottets betänkande, vilken vi yrkar bifall till.

Vi hörde före voteringen att det finns skarpa intervall i hur domstolar och samhället ser på brott som begås av ungdomar - beroende på deras ålder. Det är därför intressant att titta på just åldersspannet. Om de är under 15 år är de icke straffmyndiga. Är de 15-18 år dömer man på ett speciellt sätt. Är de 18-21 år får de den så kallade straffrabatten, som några kollegor har varit inne på tidigare.

Det brottsförebyggande arbetet påverkar naturligtvis hur vi lyckas motverka ungdomskriminalitet och ungdomsbrottslighet. Det var för få inlägg i den andan, och i stället var det mycket fokus på straffrabatten. Men en del av betänkandet berör också vikten av kommunernas arbete i utsatta områden.

Fru talman! Precis som Brottsförebyggande rådet nämnde i sin rapport begås många brott av just unga personer. Därför blir det som görs i förskolan, det som görs i skolan och det som görs i yttre tjänst av poliser på kommunal nivå viktigt. Tyvärr får vi återkommande lyfta upp de brister som råder i samhället. Det är inte första gången vi debatterar dessa frågor, och det är inte första gången vi uppmärksammar situationen i de mest utsatta områdena. Varför är det viktigt att särskilt nämna dem i denna debatt? Jo, det är i de områdena runt om i landet många av dessa unga personer begår brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Vi behöver en fungerande polisiär verksamhet - inte, som vi nu ser med den här regeringens politik, färre poliser och färre i yttre tjänst. Vi behöver en verksamhet där man förmår att satsa på områdespoliser som kan uppsöka skolor och fritidsgårdar och försöka få några av de här ungdomarna på bättre tankar. Vi behöver också en bättre ingripande verksamhet i de här områdena för att få bort de kriminella personer som ägnar sin tid åt att rekrytera många av ungdomarna i just dessa områden.

Det finns siffror och underlag från det brottsförebyggande arbetet där man betonar vikten av sociala insatsgrupper där socialtjänsten, kommunen och polisen samverkar. Det har varit bra, men det behövs långsiktiga åtgärder.

Skolpolitiken ska vi inte beröra så mycket här, men det är helt avgörande om man lyckas få en ung person att slutföra grundskolan och påbörja en gymnasieutbildning. I dag är vi uppe i 17 ½ procent i Sverige som inte har grundläggande behörighet till gymnasiet. Tyvärr är det nog många av de personerna som väljer en alternativ väg i livet i stället för utbildning, nämligen kriminaliteten.

Några av oss besöker rätt ofta orter och städer och polisstationer, till exempel i Malmö, där man berättar om så kallade springpojkar. Det är 12 och 13-åringar som ställer upp för en 500-lapp och används för att transportera narkotika åt äldre kriminella personer. Det är det som är det sorgliga i det här arbetet, och det är därför det är viktigt att betona det brottsförebyggande arbetet.

Från Liberalernas sida har vi i det här betänkandet också lagt fram ett antal förslag när det gäller socialtjänstens mandat att ingripa. Detta för att ge socialtjänsten ytterligare verktyg i sin låda, till exempel att kunna besluta om så kallat mellantvång - att ålägga ungdomar obligatorisk medverkan i olika programinsatser på hemmaplan. Det har funnits regelverk kring detta, och det har utvärderats. Tyvärr har Socialstyrelsen konstaterat i utvärderingen att det är ytterst sällan man tillämpar den typen av beslut. Det behöver alltså förstärkas.

Vi i Liberalerna är glada att vi får igenom en motion i det här betänkandet: att åklagarväsendet snabbare ska kunna ingripa och fatta beslut om ungdomstjänst även vid ringa brott. Justitieutskottets majoritet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett förslag om detta.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis kommentera regeringens hantering av detta politikområde. Vi har tidigare hört om ungdomsövervakning och olika typer av ungdomstjänst, men vi har ännu inte sett några förslag. Det har utretts och aviserats, men vi har ännu inte fått några förslag till riksdagen för avgörande. Den här regeringen har snart suttit sin mandatperiod utan att föreslå några kraftfulla åtgärder mot den organiserade brottsligheten och inte minst ungdomskriminaliteten, som tyvärr breder ut sig.

Hur vet vi det? Jo, många av de ungdomar som är föremål för den här debatten läser vi om alldeles för ofta. Det gäller handgranater. Det gäller skjutningar och mord. Det gäller grova våldsbrott som misshandel, men det gäller också öppen narkotikaförsäljning.

Det är därför det är viktigt att satsa på det jag har talat om, nämligen det brottsförebyggande arbetet, men också på bättre polisiär förmåga. Det måste dock kompletteras med kraftfullare politik i lagstiftningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Därför kommer vi till detta med ungdomsövervakning. Det är därför det är viktigt att vi får igenom förändringen av straffrabatten: för att markera från samhällets sida att man inte kan begå grova brott, hänsynslösa brott, och ändå räkna med att få 50 procents straffrabatt i domstol. Det är precis det som många av de här ungdomarna och inte minst deras ledare systematiskt kalkylerat ut, fru talman. Det är därför vi ser att många av dem som begår dessa mycket allvarliga brott är just ungdomar, och det är därför vi är kritiska till att regeringen efter snart fyra år ännu inte har levererat någonting på det här området.

(Applåder)


Anf. 128 Sultan Kayhan (S)

Fru talman! Sverige ska bli ännu tryggare med bättre välfärd och mindre brottslighet. Vi socialdemokrater vill ha ett tryggt och jämlikt samhälle som skapar hopp och möjliggör ett bra liv för alla. Därför är vi tuffa både mot brottsligheten och mot brottets orsaker.

Du ska känna dig trygg i ditt bostadsområde, på din arbetsplats, på gatan och i hela landet. Du ska känna trygghet genom att kunna försörja dig genom arbete, och du ska känna dig trygg om livet tar en ny vändning - om du till exempel blir sjuk, förlorar jobbet eller är föräldraledig. Du ska våga ta chanser för att testa något nytt.

Skolan ska vara kompensatorisk, och alla barn ska få en bra utbildning. Det ska inte spela någon roll vilken familj du föds in i eller vilka ekonomiska förutsättningar ni har. Klassklyftorna ska bort.

Alla som kan ska bidra till vårt gemensamma, och alla ska få ta del av välfärden under olika faser i livet. Samhället ska framför allt vara som starkast när individen behöver det som mest.

Genom att säkra tryggheten kan vi alla fritt leva våra liv som vi själva önskar. Socialdemokratisk politik handlar om att nå den visionen stegvis.

Trots att vi under den här mandatperioden vänt utvecklingen inom flera områden har vi fortfarande mycket kvar att göra. Klyftorna mellan människor i Sverige har ökat under en tid. Bara i Stockholm kan vi tydligt se att det skiljer flera år i medellivslängd mellan boende vid olika tunnelbanestationer. Dina föräldrars utbildningsbakgrund påverkar hur det går för dig i skolan och vilka chanser du får i livet.

Inte alldeles oväntat är det ofta unga från trassliga familjeförhållanden i kombination med svårigheter i skolan som hamnar i kriminalitet. Många gånger är det barn till föräldrar med dålig ekonomi och ibland även missbruksproblematik. Den ena föräldern kanske inte finns med i bilden alls. Risken ökar ytterligare om det saknas andra vuxna förebilder i barnets omgivning och även om kriminella gäng existerar i barnets närhet.

Fru talman! Vi talar om unga människor här i dag - unga människor som skulle kunna ha hela livet framför sig men som av olika orsaker hamnat eller riskerar att hamna på en kriminell bana där möjligheten till ett bra liv är begränsad. Ungdomar som begår brott är rekryteringsbasen för dem som fastnat i kriminalitet. Förutom att förstöra sina egna liv begränsar de andra människors frihet. Det kan vi aldrig tillåta. Därför måste samhället reagera snabbt när en ung människa är på väg in på en kriminell bana. Våra barn och ungdomar behöver få de bästa förutsättningarna att leva ett bra liv - kriminalitet ska inte ens vara ett alternativ.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Arbete, skola och bostad är grundförutsättningar för trygghet. Det är i dag 250 000 fler i arbete än innan vi tillträdde. Det byggs mycket mer, och vi har vänt den negativa utvecklingen i skolan. Samtidigt är det mer som kvarstår att göra.

Socialdemokraterna bekämpar också brottsligheten. Därför har regeringen under den här mandatperioden gjort en historisk satsning på polisen. Totalt förstärks polisen med 7,1 miljarder kronor under de närmaste åren. Samtidigt vill vi ha 10 000 fler polisanställda. Grova våldsbrott och olagligt innehav av skjutvapen och explosiva varor är några av de över 30 områden som regeringen initierat straffskärpning inom. Även det brottsförebyggande arbetet har trappats upp rejält.

Vi har också alldeles nyligen fått en glädjande rapport från polisen, som säger att vår särskilda insats mot den organiserade brottsligheten har börjat ge resultat. Två saker som sticker ut är att man gjort fler beslag av vapen och att antalet skjutningar har gått ned i landet. Polisen har kraftsamlat, och det har gett resultat. Det är så vi behöver fortsätta arbeta!

Fru talman! Jag tänker kort gå igenom våra ställningstaganden kring de sex tillkännagivanden som föreslås av borgerligheten.

Vi vill att unga som begår brott ska lagföras så fort som möjligt. Därför gav regeringen i januari 2017 en utredare i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till snabbare lagföring av unga som begår brott. Uppdraget ska presenteras redan nästa månad.

Vi vill också att unga ska få lämpliga påföljder. Regeringen gav därför en utredare i uppdrag att föreslå nya påföljder för unga lagöverträdare, vilket utredaren har gjort. Förslagen bereds just nu inom Regeringskansliet och ska presenteras inom kort.

När det gäller de sekretessbrytande bestämmelserna anser vi att det är jätteviktigt att informationsutbytet fungerar. Det finns redan en pågående utredning som ska presenteras i augusti.

Vi har alltså inte haft någon anledning att reservera oss mot de tillkännagivanden som föreslås.

Den avgörande frågan för att minska brottsligheten är vad man egentligen är redo att göra för att uppnå trygghet. Det finns politiker på högerkanten som utnyttjar människors rädslor för att få makt och som talar om för människor att de ingenting kan göra och att det inte går att förändra. De har gett upp innan de ens har försökt.

En del unga människor hamnar fortfarande i kriminalitet. Människor känner oro, och en ny typ av brottslighet försöker slå rot. Det behöver inte fortsätta vara så - det finns en annan väg. Men då får inte uppgivenheten styra.

Vi socialdemokrater vet att förändring är möjlig och att det kräver politisk vilja. Vi har den viljan. Vi väljer trygghet och en stark välfärd före skattesänkningar, för det är så vi förebygger brott och har resurser att bekämpa brottsligheten. Samhället är mycket starkare än rädslorna och mycket starkare än brottsligheten.

(Applåder)


Anf. 129 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Först måste jag säga att jag håller med Sultan om att det förebyggande är jätteviktigt. Det är också viktigt med en bra bostad och arbete och att man stöder barn, ungdomar och familjer så mycket som möjligt. Jag tog i mitt anförande bland annat upp hembesöken, som vi vill utöka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Men ungdomar begår allvarliga och grova brott i ökad omfattning. Jag tog till exempel upp detta med gängskjutningar: 320 skjutningar 2017, 42 döda och 140 skadade. Polisen vädjar om att politiken ska komma med skärpningar på lagstiftningsområdet, för de klarar helt enkelt inte av detta.

Som jag också nämnde i mitt anförande tillkännagav vi för tre år sedan att regeringen skulle se till att införa helgavskiljning med fotboja - det som nu kallas för ungdomsövervakning. Detta har regeringen inte presenterat. Det har som sagt gått tre år, och som svar på min skriftliga fråga sa Morgan Johansson att regeringen förbereder detta i högt tempo. Tre år tycker inte jag är högt tempo. Det förvånar mig om det är någon som tycker det.

Vid skjutningarna har även oskyldiga människor dödats. Jag undrar därför om Sultan tycker att tre år är högt tempo. Och när kommer ni att presentera nya förslag?


Anf. 130 Sultan Kayhan (S)

Herr talman! Tack, Ellen Juntti, för frågan! Jag håller med om din problembeskrivning. Ingen människa ska behöva bli utsatt för otrygghet, och gängskjutningarna ska såklart inte gå obemärkta förbi. Begår man brott ska det leda till konsekvenser och straff. Men påföljderna är som sagt på väg och ska presenteras ganska snart. Jag frågade departementet senast i dag hur det ser ut, och de sa att det är på väg och kommer att presenteras snart. Om tre år är lång tid eller inte i detta sammanhang har jag faktiskt svårt att svara på.


Anf. 131 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Det kan jag svara på: Det är väldigt lång tid, särskilt när det handlar om så allvarlig kriminalitet och polisen vädjar om lagstiftningsskärpningar eftersom detta håller på att spåra ur helt och hållet.

I går morse när jag vaknade läste jag en artikel om en man som blivit rånad och slagen av ett gäng mitt på ljusa dagen, på eftermiddagen. Han slogs ned med ett tillhygge och fördes till sjukhus. Jag vet inte hur det har gått för honom. Om man har slagit honom i huvudet med ett tillhygge kan hans liv faktiskt vara förstört. Jag önskar naturligtvis att det inte är så, men det handlar om allvarlig brottslighet. Detta läser man om var och varannan dag.

I morse vaknade jag till nyheterna, där man rapporterade att ett ungdomsgäng på fyra fem personer i Helsingborg hade varit inblandat i knivslagsmål - en död och fyra skadade. Detta läser man var och varannan dag. Det är jätteallvarligt. Dessa ungdomar har säkert inte börjat med knivslagsmål på en gång utan har säkert hållit på med brott i många år. Detta hade kanske inte hänt om regeringen hade ökat takten lite och kommit fram med nya påföljder i stället för att ta så otroligt lång tid på sig.

Likadant är det när det gäller attacker mot poliser och polishus. Där har regeringen också segat. Jag tror att utredningstiden är två och ett halvt år. Ingen blir gladare än jag om det snart kommer förslag från regeringen. Sultan sa att det kommer inom kort, men det fanns inget förslag i propositionsförteckningen. Jag undrar när "inom kort" är.


Anf. 132 Sultan Kayhan (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Herr talman! Ellen Juntti frågade om fler påföljder, och det låter som om regeringen inte har gjort någonting i dessa frågor. Vi har ju faktiskt, som jag nämnt tidigare, skärpt straffen inom en rad områden som rör just den organiserade brottsligheten. Det stämmer alltså inte alls att vi inte skulle ha gjort någonting - mycket har gjorts, och mycket är på väg. Även i denna fråga är det på väg och kommer snart att bli klart.

Samtidigt som vi bekämpar brottslighet investerar vi också i satsningar som kommer att innebära att man förebygger, till exempel satsningar i skolan och på ungdomen. Det är alltså väldigt mycket som görs parallellt.


Anf. 133 Mats Pertoft (MP)

Herr talman! Ungdomsbrottsligheten, som vi debatterar nu, är verkligen något som berör. Det är väl ingen av oss som inte lider med offren men även med de ungdomar som så tidigt lockas in på den kriminella banan. Det behövs både tydliga åtgärder och mycket mer förebyggande arbete. Med min egen bakgrund som lärare tycker jag att vi inte nog kan betona skolans roll i detta, och naturligtvis även socialtjänstens, som flera talare har varit inne på.

Men den plats där alla ungdomar möts är skolan. Jag kan inte låta bli att minnas svaret vi fick från poliserna i Baltimore under vår gemensamma studieresa i december, när vi ställde frågan vad som är bäst för att förebygga gängkriminalitet. Svaret var utbildning och skola. Detta är jätteviktigt, särskilt i de utsatta områdena.

Men vi får inte bara ensidigt se dessa områden; detta gäller alla områden i Sverige. Det gäller hela riket, från minsta lilla samhälle till det största och från miljonprogramsområdet till den lilla byn. Ungdomar måste bli sedda, och det måste finnas vuxna som kan se ungdomar som är på glid och åtgärda detta mycket tidigt för att vi ska kunna undvika att de slirar in på den kriminella banan.

Jag vägrar att tro att någon är född kriminell. Jag tror fullt och fast att varje människa har det valet och kan stödjas för att lämna den kriminella banan. Där är skolan viktig.

Det är därför den här regeringen satsar så mycket på skolan. Inte minst i årets budget görs satsningar som speciellt är riktade mot socioekonomiskt svaga områden, där just skolorna får extra stöd. Det är där arbetet behövs, för att de som är svaga ska kunna bli starka, så starka att de tydligt väljer bort den kriminella banan och inte blir springpojkar på det sätt vi nyss hörde om utan vet att det finns andra karriärer.

Till kollegorna i Alliansen och Sverigedemokraterna kan jag skicka med en sak som just nu diskuteras i utbildningsutskottet. Det handlar om läsa-skriva-räkna-garantin, som nu hotas. Den skulle se till att just de elever som behöver stöd tidigt, direkt från lågstadiet, också får det. Detta är något som vi i Sverige har varit urusla med. Vi har alltid undrat varför Finland klarar sig så bra. De klarar sig bra för att de satsar tidigt. Det måste vi bli bättre på. Detta var en liten avstickare från ämnet.

Lika viktigt som att satsa på skolan, så att vi ser dessa ungdomar, är det att vi ger tydliga besked om vad som gäller. Därför är det bra att det finns bred enighet om viktiga frågor i betänkandet. Då kan vi gå fram gemensamt. Det är väldigt mycket som är på gång.

Allianspartierna vill också ha tillkännagivanden på de punkter som redan är på gång. Vi i S och MP har inget emot att återigen påpeka för regeringen att sakerna är viktiga, även om de redan är på gång. Men det finns ingen anledning att reservera sig till förmån för sådant som redan håller på att ske. Därför har vi heller inte reserverat oss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Unga lagöverträdare

Det är bra att vi ser över straffrabatten för dem som är 18-20 år. Det är bra att vi kan testa snabbare åtgärder. Det är bra att vända på varje sten för att åtgärderna ska bli tydliga. Sedan ska vi nog inte ha en övertro på att hårdare straff ska avhålla dessa ungdomar från brott. I dessa unga åldrar vet man knappt vilka straff som ges vid respektive brott; man hänger bara med. Det är också detta som är det skrämmande i det hela. Det är därför det behövs vuxna som lyfter dessa ungdomar tidigt. Detta tycker jag att vi måste vara överens om.

Herr talman! Vi måste satsa på dessa områden. Vi måste se till att ungdomarna tidigt förstår att det inte är brottets bana som ger ett liv värt att leva. Det är ett ärligt liv som ger ett liv värt att leva.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 8 mars.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-08
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 18, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidiga insatser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 8 samt

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.
 • Reservation 1 (M, C, L, KD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010012
M071012
SD330012
MP20005
C01804
V17004
L01603
KD01402
-1004
Totalt172119058
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLNejsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLNejsakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLNejsakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDNejsakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLNejsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLNejsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCNejsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLNejsakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLNejsakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDNejsakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMNejsakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, HeidiSDJasakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCNejsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLNejsakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMNejsakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLNejsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDNejsakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDNejsakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLNejsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-JasakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Slottner, ErikKDNejsakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLNejsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMNejsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMNejsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDNejsakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMNejsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMNejsakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
Weimer, MariaLNejsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLNejsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCNejsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLNejsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
2. Familjens betydelse
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1.
3. Sociala insatsgrupper för unga under 15 år
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36.
4. Sociala insatsgrupper för unga vuxna
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.
 • Reservation 2 (M, C, L, KD)
5. Sociala insatsgrupper med fokus på tidiga insatser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2474 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37.
 • Reservation 3 (M)
6. Utvärdering av sekretesslagstiftningen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utvärdera de sekretessbrytande bestämmelser som infördes 2013 för information om unga som delas mellan polis och socialtjänst och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.
7. Förebyggande av narkotikabrottslighet bland unga
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.
 • Reservation 4 (M)
8. Drogtester av barn under 15 år
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att möjligheten att drogtesta barn under 15 år bör utvärderas i syfte att säkerställa att sådana tester kan genomföras i tillräcklig omfattning och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.
 • Reservation 5 (V)
9. Polisen och skolan
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 15.
 • Reservation 6 (M, C, L, KD)
10. Snabbare lagföring
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag på åtgärder för snabbare lagföring av brott som begås av ungdomar, och detta tillkännager riksdagen detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 39 och 40.
11. Ungdomsdomstolar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42.
 • Reservation 7 (M)
12. Rätten till offentlig försvarare
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 i denna del och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.
 • Reservation 8 (M, C, L, KD)
13. Utredning av brott som begåtts av personer under 15 år
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta åtgärder för att fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.
14. Skyldighet att utreda vissa brott
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 3-5.
 • Reservation 9 (L)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (L)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010012
M710012
SD330012
MP20005
C18004
V17004
L01603
KD14002
-1004
Totalt27516058
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLNejsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLNejsakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLNejsakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLNejsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLNejsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLNejsakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLNejsakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, HeidiSDJasakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLNejsakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLNejsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLNejsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-JasakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLNejsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaLNejsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLNejsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLNejsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
15. Bevistalan
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.
 • Reservation 10 (L)
16. Strafföreläggande om ungdomstjänst
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att åklagare bör kunna besluta om kortare ungdomstjänst för ringa brott genom strafföreläggande och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.
 • Reservation 11 (V)
17. 24-timmarsgaranti
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 38 och

2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.
 • Reservation 12 (M, C, L, KD)
18. Interimistiska åtgärder i ungdomsmål
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41.
 • Reservation 13 (M)
19. Straffmätning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD),

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.2 i denna del,

2017/18:1013 av Jörgen Warborn (M) yrkande 2,

2017/18:1776 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 47,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16.
 • Reservation 14 (M)
 • Reservation 15 (SD, -)
 • Reservation 16 (C)
 • Reservation 17 (L)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (M)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010012
M071012
SD003312
MP20005
C00184
V17004
L00163
KD14002
-0014
Totalt152716858
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLAvstårsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLAvstårsakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDAvstårsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLAvstårsakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDAvstårsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLAvstårsakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDAvstårsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCAvstårsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDAvstårsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCAvstårsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDAvstårsakfråganStockholms län
Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMNejsakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDAvstårsakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, HeidiSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDAvstårsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganStockholms län
Källström, EmilCAvstårsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLAvstårsakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCAvstårsakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMNejsakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDAvstårsakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-AvstårsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLAvstårsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMNejsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMNejsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDAvstårsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDAvstårsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMNejsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMNejsakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
Weimer, MariaLAvstårsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLAvstårsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDAvstårsakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
20. Straffmyndighetsålder
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.2 i denna del.
 • Reservation 18 (SD, -)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (SD, -)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010012
M710012
SD033012
MP20005
C18004
V17004
L16003
KD14002
-0104
Totalt25734058
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, HeidiSDNejsakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-NejsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
21. Nya ungdomspåföljder
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa fler former av påföljder för unga och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 45.
 • Reservation 19 (V)
22. Kvaliteten i den slutna ungdomsvården
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.
 • Reservation 20 (M, C, L, KD)
23. Ungdomstjänst vid brott mot blåljuspersonal
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 2,

2017/18:1184 av Jesper Skalberg Karlsson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 46.
 • Reservation 21 (M, C)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (M, C)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010012
M071012
SD330012
MP20005
C01804
V17004
L16003
KD14002
-1004
Totalt20289058
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCNejsakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMNejsakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, HeidiSDJasakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCNejsakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMNejsakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-JasakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMNejsakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMNejsakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMNejsakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMNejsakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCNejsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun