Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2017/18:AU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 december 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Riksdagen sa nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 56

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Reservationer: 18
Betänkande 2017/18:AU4

Alla beredningar i utskottet

2017-11-07

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:AU4, Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Debatt om förslag 2017/18:AU4

Webb-tv: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-12-13
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 6, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Stärkta drivkrafter för arbete

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.
   • Reservation 1 (M, C, L, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990014
   M073010
   SD38008
   MP21003
   C01903
   V20001
   L01405
   KD01600
   -2003
   Totalt180122047
   Ledamöternas röster
  2. Fler vägar till arbete

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S),

   2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 7,

   2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 5,

   2017/18:3564 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 23 samt

   2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 10.
   • Reservation 2 (M)
   • Reservation 3 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990014
   M073010
   SD39007
   MP21003
   C00193
   V20001
   L14005
   KD16000
   -2003
   Totalt211731946
   Ledamöternas röster
  3. Ett förlängt arbetsliv

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:465 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 1 och

   2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD).
   • Reservation 4 (M, C, L, KD)
  4. Kompetensutveckling i arbetslivet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:1460 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

   2017/18:1829 av Jennie Nilsson (S),

   2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2017/18:2832 av Jörgen Andersson (M),

   2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkande 10,

   2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21 och

   2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 7.
   • Reservation 5 (C)
   • Reservation 6 (KD)
  5. Arbetsförmedlingen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:75 av Markus Wiechel (SD),

   2017/18:399 av Jan Ericson (M),

   2017/18:460 av Lars-Arne Staxäng (M),

   2017/18:633 av Penilla Gunther (KD),

   2017/18:1637 av Johan Nissinen (SD),

   2017/18:1962 av Lars Beckman (M),

   2017/18:2500 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

   2017/18:2943 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

   2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2,

   2017/18:2989 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1-3,

   2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M),

   2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

   2017/18:3680 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

   2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9 och

   2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 72.
   • Reservation 7 (M)
   • Reservation 8 (C)
  6. Förenklade lönestöd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5.
   • Reservation 9 (M, C, L, KD)
  7. Övriga arbetsmarknadspolitiska program

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:241 av Solveig Zander (C),

   2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

   2017/18:525 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

   2017/18:635 av Penilla Gunther (KD),

   2017/18:786 av Krister Örnfjäder (S),

   2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 6,

   2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. (S),

   2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 1,

   2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 16,

   2017/18:3140 av Saila Quicklund (M),

   2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 14 och 19,

   2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

   2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 15.
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (C)
   • Reservation 12 (L)
   • Reservation 13 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990014
   M730010
   SD03907
   MP21003
   C00193
   V20001
   L00145
   KD00160
   -1103
   Totalt214404946
   Ledamöternas röster
  8. Överutnyttjande av subventionerade anställningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-9.
   • Reservation 14 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990014
   M730010
   SD39007
   MP21003
   C19003
   V02001
   L14005
   KD16000
   -2003
   Totalt28320046
   Ledamöternas röster
  9. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 5,

   2017/18:1929 av Helena Bouveng (M),

   2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S),

   2017/18:2504 av Ann-Britt Åsebol (M),

   2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 2,

   2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

   2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8 och

   2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6.
   • Reservation 15 (M)
   • Reservation 16 (C)
  10. Arbetslöshetsförsäkringen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

   2017/18:348 av Edward Riedl (M),

   2017/18:706 av Johanna Haraldsson och Teresa Carvalho (båda S),

   2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

   2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

   2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

   2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 3 och

   2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.
   • Reservation 17 (SD)
   • Reservation 18 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990014
   M730010
   SD03907
   MP21003
   C19003
   V00201
   L14005
   KD16000
   -1103
   Totalt243402046
   Ledamöternas röster
  11. Arbetslöshetskassorna

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:759 av Olle Thorell (S) och

   2017/18:1439 av Lotta Finstorp (M).