Straffrättsliga frågor

Betänkande 2013/14:JuU15

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 mars 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Lösning på dubbelbestraffning får inte leda till mildare skattestraff (JuU15)

Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd. Men det får inte leda till mildare påföljder än tidigare, menar riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Högsta domstolen uttalade i juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Det strider nämligen mot Europakonventionens och EU-stadgans regler om rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Regeringen tillsatte en utredning som föreslagit att domstolen, och inte Skatteverket, ska besluta om skattetillägg när det är aktuellt med åtal för skattebrott.

Riksdagen vill också att regeringen ser över om det krävs straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder. Bedrägerier börjar ofta med att någon får en id-handling stulen eller utsätts för en poststöld. Bedrägeriet upptäcks kanske först när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav. Men i dag räknas inte den som utsätts för en identitetsstöld som ett brottsoffer. Det blir personen först genom ett efterföljande bedrägeri eller försök till bedrägeri. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att de lagförslag som kan komma att lämnas för att åtgärda problematiken med dubbelbestraffning i skatteförfaranden inte får leda till mildare påföljder än tidigare. Därmed bifaller riksdagen motionerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över om inte respekten för enskildas integritet kräver både straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder samt vidta sådana åtgärder. Därmed bifaller riksdagen motionerna. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 83

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Trycklov: 2014-02-19
Trycklov till Gotab och webb: 2014-02-20
Trycklov: 2014-02-20
Justering: 2014-02-20
Reservationer: 21
Betänkande 2013/14:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30, 2014-02-18

Lösning på dubbelbestraffning får inte leda till mildare skattestraff (JuU15)

Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd. Men det får inte leda till mildare påföljder än tidigare, menar justitieutskott och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Högsta domstolen uttalade i juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Det strider nämligen mot Europakonventionens och EU-stadgans regler om rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Regeringen tillsatte en utredning som föreslagit att domstolen, och inte Skatteverket, ska besluta om skattetillägg när det är aktuellt med åtal för skattebrott.

Utskottet vill också att regeringen ser över om det krävs straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder. Bedrägerier börjar ofta med att någon får en id-handling stulen eller utsätts för en poststöld. Bedrägeriet upptäcks kanske först när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav. Men i dag räknas inte den som utsätts för en identitetsstöld som ett brottsoffer. Det blir personen först genom ett efterföljande bedrägeri eller försök till bedrägeri. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-02-27
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:JuU15, Straffrättsliga frågor

Debatt om förslag 2013/14:JuU15

Webb-tv: Straffrättsliga frågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-03-05
Förslagspunkter: 31, Acklamationer: 25, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ökad rättstrygghet för personer med funktionsnedsättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Ju372 av Åsa Torstensson (C).
 2. Olaga intrång

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju386.
  • Reservation 1 (SD)
 3. Människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju364 yrkandena 1-3.
 4. Koppleri och människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju296 yrkande 2.
 5. Kontakt med barn i sexuellt syfte

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju209.
  • Reservation 2 (S, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S094018
  M98009
  MP24001
  FP20004
  C19004
  SD18002
  KD16003
  V01702
  Totalt195111043
  Ledamöternas röster
 6. Högre straff för sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju222 yrkande 2.
 7. Skärpt minimistraff för brottet köp av sexuell tjänst av barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju378.
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M98009
  MP24001
  FP20004
  C19004
  SD01802
  KD16003
  V17002
  Totalt28818043
  Ledamöternas röster
 8. Grovt sexköpsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju397.
  • Reservation 4 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M98009
  MP24001
  FP20004
  C19004
  SD01802
  KD16003
  V17002
  Totalt28818043
  Ledamöternas röster
 9. Översyn av snatterilagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju232 och 2013/14:Ju239.
  • Reservation 5 (S)
 10. Skärpta straff för organiserade inbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju278.
 11. Stölder med samhällsfarliga konsekvenser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju403.
  • Reservation 6 (S)
 12. Handel med stulet guld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:C280 yrkande 19.
  • Reservation 7 (V)
 13. Straff för ekonomiska brott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att de lagförslag som kan komma att lämnas för att åtgärda problematiken med dubbelbestraffning i skatteförfaranden inte får leda till mildare påföljder än tidigare.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Ju206 av Jan Lindholm (MP) och
  2013/14:Ju383 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S) yrkande 1.
 14. Översyn av straffen för medhjälpare i ekonomisk brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju383 yrkande 2.
  • Reservation 8 (S, V)
 15. Avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju325 och 2013/14:Ju443.
  • Reservation 9 (MP)
 16. Identitetsstölder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över om inte respekten för enskildas integritet kräver både straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder samt vidta sådana åtgärder.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Ju216 av Christer Akej (M),
  2013/14:Ju242 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
  2013/14:Ju292 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
  2013/14:Ju303 av Rickard Nordin (C),
  2013/14:Ju433 av Yvonne Andersson (KD) och
  2013/14:Ju436 av Johnny Skalin (SD).
 17. Skärpta straff för bedrägeri och förskingring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju257.
  • Reservation 10 (MP, V)
 18. Skärpta straff vid fakturabedrägerier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Ju409 av Jan Ericson (M).
 19. Åtgärder mot terrorism

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju410.
 20. Hot mot förtroendevalda m.fl.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Ju220 av Berit Högman (S),
  2013/14:Ju231 av Christer Engelhardt (S),
  2013/14:Ju407 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) och
  2013/14:Ju423 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD).
  • Reservation 11 (S, MP, V)
  • Reservation 12 (SD)
 21. Delbetalning av fortkörningsböter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju356.
  • Reservation 13 (S)
 22. Skärpta straff för uthyrning av avställda och oförsäkrade bilar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Ju414 av Isak From m.fl. (S).
  • Reservation 14 (S)
 23. Avkriminalisera eget bruk av narkotika

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So20 yrkande 23 och 2013/14:So616 yrkande 30.
  • Reservation 15 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M97019
  MP24001
  FP20004
  C19004
  SD18002
  KD16003
  V01702
  Totalt28817143
  Ledamöternas röster
 24. Noll promille

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju435.
 25. Svensk domsrätt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju203 yrkande 9.
  • Reservation 16 (V)
 26. Skärpt straff för misshandel av gravida

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju432.
  • Reservation 17 (SD)
 27. Strafflindring i vissa fall för it-relaterad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:N441 yrkande 26.
  • Reservation 18 (MP)
 28. Påföljder för brott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju429 yrkande 12.
  • Reservation 19 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M970010
  MP02401
  FP20004
  C19004
  SD18002
  KD16003
  V01702
  Totalt26441044
  Ledamöternas röster
 29. Ersättning vid frihetsberövanden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju377 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 20 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M98009
  MP24001
  FP20004
  C19004
  SD01802
  KD16003
  V17002
  Totalt28818043
  Ledamöternas röster
 30. Effekterna av det straffrättsliga samarbetet inom EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju203 yrkande 12.
  • Reservation 21 (V)
 31. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.