Förbjud mobbning

Motion 2013/14:Ju299 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen när det gäller ett förbud mot trakasserier och mobbning.

Motivering

Mobbning och trakasserier är ett allvarligt samhällsproblem. Det pågår såväl i skolan som på arbetsplatser. Från öppen och fysisk aggressivitet till social utfrysning och från verbala kränkningar till suckar och kroppsspråk. Det finns omfattande könsskillnader vad gäller både utsatthet och agerande. Ju mer raffinerad mobbningen är desto mer krävs för att se agerandet och uppmärksamma den – både i skolan och på arbetsplatsen. Men utsattheten och skadan mobbningen åsamkar är lika stor oavsett form. Internet är ofta ett sätt att även efter skoltid och arbetstid trakassera offret i en annars fredad zon.

Misshandelsbrott är redan staffbelagt men likt kvinnofridsbrott så behövs en samlande benämning på upprepade brott av mobbning och trakasserier som när de binds tillsammans bildar ett mönster som blir allvarligare och därmed kan anses ha ett högre straffvärde än varje enskild händelse för sig. Likt kvinnofridsbrott så är det svårt att föra brott i bevis eftersom det ofta är ord som står mot ord, men mot ett så allvarligt samhällsproblem som så hårt slår mot den som utsätts så bör förbud införas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 30 september 2013

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen när det gäller ett förbud mot trakasserier och mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.