Till innehåll på sidan

Översyn av lagstiftningen om stölder och snatteri

Motion 2013/14:Ju232 av Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen om stöld och snatteri.

Motivering

Stölder, snatterier och annat svinn kostar den svenska handeln årligen otroliga belopp. Det rör sig om cirka 9 miljarder årligen, vilket fördelas på 6 miljarder som är stölder av bland annat kunder och anställda samt 3 miljarder som anses vara administrativt svinn genom exempelvis bokföringsmissar och varor som passerat bästföredatum.

Enligt en undersökning som Handelns utredningsinstitut har gjort på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel utgör merparten av det uppskattade ett kriminellt svinn på 4,4 miljarder kronor, det vill säga rena kundstölder.

För många små butiker och butiker i glesbygd kan stölder och svinn vara avgörande för en butiks överlevnad. I mitt hemlän, Gotlands län, så omsätter den gotländska handeln omkring 3,7 miljarder kronor, av det försvinner cirka 51,8 miljoner kronor per år i stölder och svinn. Det motsvarar nästan 1 miljon kronor per vecka.

Inom dagligvaruhandeln är kött, särskilt oxfilé, den överlägset vanligaste stöldvaran. I sport- och fritidshandeln är det jackor som stjäls mest, enligt handlarna.

Enligt Svensk Handel har polisanmälningar om stölder och snatterier minskat under senare år men den faktiska brottsligheten har inte minskat. Stöldbrotten är sedan 2010 i princip oförändrade och det är snarare handelns benägenhet att anmäla som minskar. Enligt Svensk Handel finns det en viss uppgivenhet ute bland handlarna, och man efterlyser hårdare tag från såväl polisens som lagstiftarens sida. I många fall är det ligorna som går från butik till butik och det bör man ha bättre fokus på och kunna angripa från rättsväsendets sida.

Enligt Svensk Handel vill man att begreppet snatteri tas bort ur den svenska lagstiftningen alternativt att beloppsgränsen för snatteri sänks, samt att straffet för upprepade stölder skall skärpas. Idag klassas stöld som snatteri om det stulna har ett värde upp till 1 000 kronor. Det motsvarar cirka tre fulla matkassar.

I slutändan är det oskyldiga kunder som får finansiera det allt mer stora svinnet från handeln genom högre priser.

Stockholm den 26 september 2013

Christer Engelhardt (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen om stöld och snatteri.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.