Identitetskapning

Motion 2013/14:Ju216 av Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-09-27
Numrering
2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om identitetskapning.

Motivering

Problemet med identitetskapning har blivit allt större under de senaste åren, inte minst via internet. Sociala medier och nätverk som Facebook och Twitter skapar nya möjligheter men utsätter också människor för risker. Det finns många exempel på bedrägerier där både Facebook- och Twitterkonton kapats. Än mer allvarligt är de identitetskapningar som innebär att bedragare tar över någon annans identitet och sedan beställer varor i dennes namn. Under 2012 kapades 65 000 svenskars identiteter som sedan fick fakturor på sammanlagt 2,7 miljarder kronor för varor som de själva aldrig beställt.

Identitetskapning är i dag den vanligaste formen av bedrägeribrott i Sverige. Trots detta är det enligt svensk lag ännu inte en kriminell handling att stjäla någons identitet.

Att få sin identitet kapad är en oerhörd kränkning som inte endast drabbar enskilda privatpersoner. Även personer som driver företag kan få sin identitet kapad, med förödande konsekvenser. En affärsman i Västsverige fick för några år sedan sin identitet kapad, vilket medförde att bedragaren beställde varor för miljontals kronor i företagets namn.

Under 2011 arbetade Europeiska kommissionen med en studie om identitetskapning för att få en uppfattning om problemets omfattning. Studien visade bland annat att 8 procent av svenska internetanvändare utsatts för bedrägeri eller identitetskapning.

För att tydligare kunna möta och stävja problemet kring identitetskapning bör regeringen överväga att se över den nuvarande lagstiftningen med fokus på de straffrättsliga åtgärderna.

Stockholm den 18 september 2013

Christer Akej (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om identitetskapning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.