Riksdagens protokoll 2013/14:75 Torsdagen den 27 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:75

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:75

Torsdagen den 27 februari

Kl. 12:00 - 21:14

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 21 februari justerades.  

2 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Montaser Eneim som suppleant i konstitutionsutskottet under Kajsa Lunderquists ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 27 februari–29 september
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Montaser Eneim (M) 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:22 för tisdagen den 25 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.  

4

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.